Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vår kommun leds och styrs ålder­dom­ligt. Den är ineffektiv på grund av för många kommunalråd, många chefs­nivåer, otydliga processer och roller.

Politiken måste föregå med gott exempel och minska sina kostnader. Vi vill effektivisera ledning och styrning av organisationen och frigöra resurser för att höja kvaliteten i skola, omsorg och övrig kärnverksamhet.

Det unika med oss är att vi lyssnar på Dig och övriga invånare när vi utformar vår politik utifrån vår kommuns förut­sättningar. Dessutom röstar vi själva på olika partier i region- och riksdagsvalen. Vi bildades 2005 och är sedan 2018 fjärde största parti i vår kommun.

Läs mer on vilka vi är, vad vi vill och vad vi gör. Vår unika karta visar vad vi vill göra och var!

Vilka vi är Vad vi vill Vad vi gör FAQ Länkar Sök Kontakt Ny kommun Framtidskartan!