Välkommen till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis hemsida!

Vi bildades år 2004 som ett företagsnätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Tack vare våra 1 693 väljare blev vi fjärde största parti i valet 2018 och vi fick 4 mandat av 41 i Kommunfullmäktige.

Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun!

Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Det sker med en väl genomtänkt och långsiktig plan för kommunal service och fysisk miljö. Vi vet att bra förskolor, skolor och omsorg om äldre och de med särskilda behov tillsammans med attraktiva boendemiljöer där lugn och trygghet är ledord, lockar nya invånare.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

 

Aktuellt

 

Möjligheter med två nya kommuner
Vi vill ta reda på möjligheterna med två moderna kommunala organisationer med fokus på Dig som invånare
Flera andra kommuner har bildat två nya organisationer. En positiv utveckling, likvärdig resursfördelning, nöjdare invånare och bättre demokrati är erfarenheterna.

 

Vi vill genomlysa / granska den kommunala organisationen
Vi vill förbättra skola, omsorg & kärnverksamheterna
Styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns verksamheter måste förbättras och effektiviseras. All övergipande planering ska baseras på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid. I detta arbete ingår en genomlysning av fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter.

 

Vi vill förbättra demokratin Vi vill förbättra demokratin
Ökad insyn, transparens och öppenhet ger bättre demokrati. Du som invånare ska enkelt kunna ta del av alla politiska debatter, handlingar och de samarbetsavtal som finns mellan flera partier i vår kommun. Vi föreslår öppna nämndmöten, färre “heltidspolitiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i t.ex. Ösmo och Sorunda.

Förslag angående webbsändning av nämndmöten. Syftet är att stärka demokratin i vår kommun genom att förbättra medborgarnas delaktighet, insyn och förståelse för den politiska diskussion och det arbete och de beslut som sker i nämnderna.

2017-12-29 - Förslag angående webbsändning av nämndmöten - Syftet är att stärka demokratin i vår kommun genom att förbättra medborgarnas delaktighet, insyn och förståelse för den politiska diskussion och det arbete och de beslut som sker i nämnderna.... Visa mer

Vi föreslår lokala kommundelskontor för bättre demokrati.. Vi tror att närhet och direktkontakt mellan medborgare, kommunpolitiker och tjänstemän stärker demokratin och invånarnas delaktighet.

2010-08-14 - Vi föreslår lokala kommundelskontor för bättre demokrati. - Vi tror att närhet och direktkontakt mellan medborgare, kommunpolitiker och tjänstemän stärker demokratin och invånarnas delaktighet.... Visa mer

 

Vi vill förbättra trafiksäkerheten Vi vill förbättra trafiksäkerheten
På grund av den ökande hamnverksamheten i Nynäshamns hamn så är den tunga genomfartstrafiken ett stort problem redan idag. Med den nya containerhamnen Norvik förväntas lastbilstransporterna öka med 1 000 fordon per dygn. Störst är givetvis problemet för de oskyddade trafikanterna, ofta unga och äldre. Vi har sedan länge engagerat oss i trafiksäkerhetsfrågor och genomfört ett antal fordonsräkningar.

Vi vill bygga GC-väg mellan Grödby och Sunnerby. Syftet är att öka trafiksäkerheten, minska olycksrisken, minska bilberoendet, minska miljöbelastningen och främja folkhälsan.

2010-08-09 - Vi vill bygga GC-väg mellan Grödby och Sunnerby - Syftet är att öka trafiksäkerheten, minska olycksrisken, minska bilberoendet, minska miljöbelastningen och främja folkhälsan.... Visa mer

Vi vill bygga GC-väg längs väg 225. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?

2010-04-26 - Vi vill bygga GC-väg längs väg 225 - Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?... Visa mer

 

Läs mer

Landsbygdsprogram - Vår kommun erbjuder möjligheten till ett unikt lantligt boende med levande landsbygd nära Stockholm

Landsbygdsprogram - Vår kommun erbjuder möjligheten till ett unikt lantligt boende med levande landsbygd nära Stockholm... Visa mer

Vill Du bli medlem? Ansök om medlemskap och var med och påverka utvecklingen i hela vår vackra kommun!

Vill Du bli medlem? Ansök om medlemskap och var med och påverka utvecklingen i hela vår vackra kommun... Visa mer

Interaktiv karta - Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun med vår interaktiva karta.

Interaktiv karta - Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun med vår interaktiva karta... Visa mer

Varsam utveckling - Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Varsam utveckling - Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla... Visa mer

Vi gör - Men frågar och lyssnar först! Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex.

Vi gör - men frågar och lyssnar först! Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex... Visa mer

Vårt omsorgsprogram - För äldre, för individer och familjer samt för de med funktionsvariation.

Vårt omsorgsprogram - För äldre, för individer och familjer samt för de med funktionsvariation... Visa mer