Välkommen till vår hemsida!

Sorundanet Nynäshamns kommunparti bildades år 2004 som ett företags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Vi blev fjärde största parti i valet 2018 tack vare förtroendet från 1 693 väljare. Vi fick 4 mandat av 41 i Kommun­fullmäktige och platser i Kommun­styrelsen, Barn- och utbild­nings­nämnden, Social­nämnden och Miljö- och samhälls­byggnads­nämnden.

Vår hjärtefråga är en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun!

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Det sker med en väl genomtänkt och långsiktig plan för kommunal service och fysisk miljö. Vi vet att bra förskolor, skolor och omsorg om äldre och de med särskilda behov till­sammans med attrak­tiva boende­miljöer där lugn och trygghet är ledord, lockar nya invånare.

 
 

Aktuellt

 
 

Våra fokusfrågor

 
 

Läs mer