HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Hela vår kommun ska blomstra!

Vi vill att kommunala resurser fördelas lika i hela vår kommun.

Likvärdig kommunal förskola, skola och omsorg ska vara självklart oavsett var du bor!

Vi är ett oberoende kommunalt parti i Nynäs­hamns kommun. Vi bildades år 2004 som ett före­tags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och kom in i kom­mun­fullmäktige 2006. Vi arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun.

Vi är fjärde största parti och är representerade i Kommun­fullmäktige, Kommun­styrelsen, i Barn- och utbildnings­nämnden, i Socialnämnden, i Kultur- och fritids­nämnden, i Samhälls­byggnads­nämnden, i Fastighets- och investerings­utskottet, i Näringslivs- och arbets­marknads­nämnden, i Söder­törns upp­handlings­nämnd, i Mälardals­rådet och i Nynäs­hamns stadskärne­förening.

Vår hjärtefråga är en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun. Vår vision är att hela vår kommun är den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. För att hela vår kommun ska utvecklas positivt vill vi erbjuda utmärkt kommunal service, attraktiva boende­miljöer och ett positivt företagsklimat. Närhet till skola och omsorg med hög kvalitet gör att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun.

Vår kommun leds och styrs ålder­dom­ligt. Den är ineffektiv på grund av för många kommunalråd, många chefs­nivåer, otydliga processer och roller.

Politiken måste föregå med gott exempel och minska sina kost­nader. Vi vill effektivisera ledning och styrning av organisationen och frigöra resurser för att höja kvali­teten i skola, omsorg och övrig kärnverksamhet.

Det unika med oss är att vi lyss­nar på Dig och övriga invånare när vi utformar vår politik utifrån vår kommuns förut­sättningar. Dessutom röstar vi själva på olika partier i region- och riksdagsvalen.

Välkommen att utforska vår hemsida! Här kan du bland annat läsa om:

Aktuellt