Välkommen till vår hemsida!

Sorundanet Nynäshamns kommunparti bildades år 2004 som ett företags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. I valet 2018 blev vi fjärde största parti tack vare förtroendet från 1 693 väljare. Vi fick 4 mandat av 41 i Kommun­fullmäktige och platser i Kommun­styrelsen, Barn- och utbild­nings­nämnden, Social­nämnden och Miljö- och samhälls­byggnads­nämnden. Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun!

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Det sker med en väl genomtänkt och långsiktig plan för kommunal service och fysisk miljö. Vi vet att bra förskolor, skolor och omsorg om äldre och de med särskilda behov till­sammans med attrak­tiva boende­miljöer där lugn och trygghet är ledord, lockar nya invånare. Vi vill se hela vår kommun blomstra!

 

Aktuellt

 

Våra fokusfrågor

Vi vill ta reda på möjligheterna med två moderna kommunala organisationer med fokus på Dig som invånare. Vi vill genomlysa / granska den kommunala organisationen

 

Vi vill förbättra demokratin

 

Vi vill förbättra trafiksäkerheten

 

Läs mer