Sorundanet Nynäshamns kommunparti bildades år 2004 som ett nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun. Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

 

Aktuellt

Möjligheter med två nya kommuner
Vi vill ta reda på möjligheterna med två moderna kommunala organisationer med fokus på Dig som invånare
Flera andra kommuner har bildat två nya organisationer. En positiv utveckling, likvärdig resursfördelning, nöjdare invånare och bättre demokrati är erfarenheterna.

 

Vi vill genomlysa / granska den kommunala organisationen
Vi vill förbättra skola, omsorg & kärnverksamheterna
Styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns verksamheter måste förbättras och effektiviseras. All övergipande planering ska baseras på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid. I detta arbete ingår en genomlysning av fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter.

 

Vi vill förbättra demokratin Vi vill förbättra demokratin
Ökad insyn, transparens och öppenhet ger bättre demokrati. Du som invånare ska enkelt kunna ta del av alla politiska debatter, handlingar och de samarbetsavtal som finns mellan flera partier i vår kommun. Vi föreslår öppna nämndmöten, färre “heltidspolitiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i t.ex. Ösmo och Sorunda.

  Vi vill förbättra trafiksäkerheten Vi vill förbättra trafiksäkerheten
På grund av den ökande hamnverksamheten i Nynäshamns hamn så är den tunga genomfartstrafiken ett stort problem redan idag. Med den nya containerhamnen Norvik förväntas lastbilstransporterna öka med 1 000 fordon per dygn. Störst är givetvis problemet för de oskyddade trafikanterna, ofta unga och äldre. Vi har sedan länge engagerat oss i trafiksäkerhetsfrågor och genomfört ett antal fordonsräkningar.

 

Läs mer