Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar! Vi vill att hela vår kommun blomstrar!

VÄLKOMMEN!

Sorundanet Nynäshamns kommunparti bildades år 2004 som ett nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar med att förbättra hela vår kommun.

Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun. Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vi vill att hela vår kommun blomstrar!

Aktuellt

Vi vill ta reda på möjligheterna med två moderna kommunala organisationer med fokus på Dig som invånare

Möjligheter med två nya kommuner

Flera andra kommuner har bildat två nya organisationer. En positiv utveckling, likvärdig resursfördelning, nöjdare invånare och bättre demokrati är erfarenheterna. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi vill förbättra skola, omsorg & kärnverksamheterna

Vi vill genomlysa / granska den kommunala organisationen

Styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns verksamheter måste förbättras och effektiviseras. All övergipande planering ska baseras på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid. I detta arbete ingår en genomlysning av fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi vill förbättra demokratin

Ökad insyn, transparens och öppenhet ger bättre demokrati. Du som invånare ska enkelt kunna ta del av alla politiska debatter, handlingar och de samarbetsavtal som finns mellan flera partier i vår kommun. Vi föreslår öppna nämndmöten, färre “heltidspolitiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i t.ex. Ösmo och Sorunda. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi vill förbättra trafiksäkerheten

På grund av den ökande hamnverksamheten i Nynäshamns hamn så är den tunga genomfartstrafiken ett stort problem redan idag. Med den nya containerhamnen Norvik förväntas lastbilstransporterna öka med 1 000 fordon per dygn. Störst är givetvis problemet för de oskyddade trafikanterna, ofta unga och äldre. Vi har sedan länge engagerat oss i trafiksäkerhetsfrågor och genomfört ett antal fordonsräkningar. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Läs mer