Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vår kommun leds och styrs ålder­dom­ligt. Den är ineffektiv på grund av för många kommunalråd, många chefs­nivåer, otydliga processer och roller.

Politiken måste föregå med gott exempel och minska sina kost­nader. Vi vill effektivisera ledning och styrning av organisationen och frigöra resurser för att höja kvali­teten i skola, omsorg och övrig kärnverksamhet.

Det unika med oss är att vi lyss­nar på Dig och övriga invånare när vi utformar vår politik utifrån vår kommuns förut­sättningar. Dessutom röstar vi själva på olika partier i region- och riksdagsvalen. Vi bildades 2005 och är sedan 2018 fjärde största parti i vår kommun.

Se videoklipp om vår kommun - lite historia, lite nutid och lite vad vi vill förbättra!