Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
-
Skolor i vår kommun

Skolan - den största utmaningen för vår kommun

Bakgrund

Vår kommun ligger på plats 287 av 290 i Lärarförbundets skolranking. Det innebär att barnen i vår kommun får en sämre start i livet. Detta kommer påverka deras framtida möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Faktorer för framgångsrikt lärande

Lärande är en process och kräver tid. Det går inte att plugga igen flera års studier på sommarlovet. Det är viktigt att arbeta med att förändra elevernas attityder till skolarbetet. Det handlar om att varje elev ska sträva efter att förbättra sina egna resultat och inte jämföra sig med andra och fokusera mer på kunskaperna än på betygen. Man ska inte bara komma in på gymnasiet eller högskolan. Man ska också ha kunskaper som gör att man kan fullfölja sina studier. Vår erfarenhet när det gäller framgångsrikt lärande är:

 • stöd direkt till elever som behöver extra hjälp
   
 • trygghet och arbetsro
   
 • lärarledd undervisning
   
 • elevernas attityd till skolarbetet

Vi vill att:

 • resurserna fördelas likvärdigt i hela vår kommun
   
 • förskolans barngrupper minskas
   
 • skolpengen höjs
   
 • klasstorleken i åk F-3 minskas till cirka 17 elever
   
 • resurserna till läromedel ökas
   
 • antalet legitimerade lärare ökar
   
 • elever får stöd och hjälp direkt vid behov
   
 • fler speciallärare och specialpedagoger anställs
   
 • alla kommunala skolor har likvärdiga resultat
   
Skolor i vår kommun