Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent placeholder
Chcemy, by cała nasza gmina rozkwitła!
Podmiejska wieś

Zachęcamy do głosowania na Sorundanet Nynäshamns Kommunparti!

To, co nas wyróżnia to fakt, że słuchamy Ciebie i innych mieszkańców tworząc naszą politykę opartą o możliwości gminy. Prywatnie głosujemy na różne partie w wyborach regionalnych i parlamentarnych. Powstaliśmy w 2005 r. i od poprzednich wyborów samorządowych jesteśmy czwartą największą partią w gminie.

Niezależne badania oraz nasze doświadczenie pokazują, iż nasza gmina jest zarządzana i prowadzona w sposób staromodny. Jest nieefektywna z powodu zbyt wielu rad miejskich, wielu poziomów zarządzania oraz niejasnych procesów i ról.

Polityka gminna musi świecić przykładem oraz zmniejszać koszty. Efektywne zarządzanie uwalnia zasoby, z których czerpać może szkoła, opieka i inne podstawowe komórki naszej społeczności.

Głosuj na nas, jeśli chcesz rozwijać i doskonalić całą naszą gminę!

Małe miasteczko nad morzem
Ösmo & Torö

Chcemy:

 • przeprowadzenia gminnego referendum ws. utworzenia nowych gmin równolegle z wyborami europarlamentarnymi w 2024 r.
   
 • zdecentralizowania gminy, zmniejszenia liczby polityków i szefów, a także jasnych procesów, i ról
   
 • równomiernego rozdzielania zasobów w całej naszej gminie
   
 • zmniejszenia grup w przedszkolach
   
 • podwyższenia bonu oświatowego
   
 • zmniejszenia liczebności klas F-3 do ok. 17 uczniów
   
 • zwiększenia wydatków na materiały dydaktyczne
   
 • zwiększenia liczby nauczycieli z odpowiednim wykształceniem
   
 • aby uczniowie dostawali wsparcie i pomoc od razu przy zaistnieniu potrzeby
   
 • zatrudnienia większej liczby nauczycieli i pedagogów specjalnych
   
 • aby wszystkie gminne szkoły miały równoważne wyniki
   
 • aby działalność naszej gminy prowadzona była przede wszystkim we własnych lokalach z klasyfikacją środowiskową srebrną lub złotą
   
 • zachowania wolności wyboru dzięki miejskiej opiece domowej.
Sorunda & Nynäshamn
Centrum Ösmo

Ösmo

Miejscowość Ösmo jest naturalnym centrum naszej gminy. Przyszła miejscowość gęsto zabudowana Källberga oznacza wielu nowych mieszkańców i duży wzrost popytu na usługi komunalne. Chcemy:

 • sporządzenia nowego, szczegółowego planu ogólnego dla zrównoważonego rozwoju miejscowości Ösmo
   
 • budowy nowego przedszkola oraz nowych szkół Tallbacka i Vansta
   
 • przeniesienia szkoły średniej oraz szkoły średniej przystosowanej do nowo wybudowanych lokali w Ösmo
   
 • aby działalność świetlicy dla młodzieży rozwijała się we współpracy z życiem stowarzyszeniowym
   
 • budowy nowego Domu Bezpieczeństwa oraz nowego Domu Pomocy Społecznej
   
 • budowy nowego basenu oraz zorganizowania nowej plaży przy jeziorze Muskan
Szkoła Tallbacka & Dom Pomocy Społecznej Tallåsen
Muskan & Segersäng
 • przeniesienia administracji gminy do nowo wybudowanych lokali w Ösmo
   
 • aby osoby starsze mogły mieszkać w niewielkich Domach Bezpieczeństwa oraz Pomocy Społecznej w Segersäng
   
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Segersäng poprzez budowę obwodnicy oraz wiaduktu nad torami kolejowymi
   
 • utworzenia przystanków autobusu linii 861 oraz parkingów wjazdowych przy węzłach Segersäng i Lidatorp

Torö

Coraz więcej osób przeprowadza się do Torö. Według klasyfikacji SCB Osnö-Svärdsö zalicza się do obszarów gęsto zabudowanych. Zapotrzebowanie na usługi komunalne wzrasta. Chcemy:

 • aby osoby starsze mogły mieszkać w niewielkich Domach Bezpieczeństwa oraz Pomocy Społecznej
   
 • dostosowania planu wodno-kanalizacyjnego do nowoczesnych, ekonomicznych i małoskalowych rozwiązań.
Lidatorp & Torö
Wieś tętniąca życiem

Sorunda

Sorunda to tętniąca życiem wieś położona w okolicy regionu dużego miasta Sztokholmu. Wiele osób wybiera życie tutaj, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi komunalne. Chcemy:

 • budowy nowej szkoły Sunnerby z högstadium (odpowiednik gimnazjum), naturalnie z własną stołówką
   
 • przygotowania pomieszczeń szkoły Kyrkskola do dalszego użytku
   
 • otwarcia Szkoły Fagervik i rozbudowania jej
   
 • budowy przedszkola w Norra Sorunda
   
 • aby działalność świetlicy dla młodzieży rozwijała się we współpracy z życiem stowarzyszeniowym
   
 • rozbudowy Domu Pomocy Społecznej Sunnerbo i przywrócenia mu pomieszczenia, które obecnie jest używane jako stołówka Szkoły Sunnerby
   
 • budowy niewielkiego Domu Bezpieczeństwa
Szkoła Kyrkskola & Dom Pomocy Społecznej Sunnerb
Szkoła Sunnerby & Szkoła Stora Vika
 • budowy mieszkań dla młodych i starszych w Sunnerby i Spångbro
   
 • budowy gminnych chodników i dróg rowerowych z państwowym dofinansowaniem między:
   
  • Spångbro i Ösmo wzdłuż drogi 225
    
  • Spångbro i Grödby wzdłuż ulicy Sorundavägen
    
 • dopasowania planu wodno-kanalizacyjnego do nowoczesnych, ekonomicznych i małoskalowych rozwiązań
   
 • otwarcia szkoły w Stora Vika
   
 • otwarcia świetlicy dla młodzieży w Stora Vika, we współpracy z życiem stowarzyszeniowym
   
 • uruchomienia linii autobusowej ze Stora Vika do Ösmo
   
 • budowy niewielkich Domów Bezpieczeństwa oraz Pomocy Społecznej w Stora Vika
   
 • uruchomienia Domu Specjalnego z codzienną działalnością w Stora Vika.
Kalkbrottet w Stora Vika
ulica Centralgatan

Nynäshamn

Położona nad morzem malownicza miejscowość Nynäshamn ma wszystko, czego potrzeba, by stać się przytulnym, małym miasteczkiem z kameralnymi, tradycyjnymi budynkami, ulicami i placami. Chcemy:

 • mniejszego zatłoczenia i zwiększenia liczby miejsc dla uczniów poprzez budowę nowej szkoły średniej w Ösmo, a następnie przeniesienia högstadiów szkół Gröndal i Via do pomieszczeń szkoły średniej
   
 • budowy nowych Domów Bezpieczeństwa oraz Pomocy Społecznej
   
 • zachowania wyjątkowego środowiska parkowego w Trehörningen
   
 • zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy środowiska miejskiego z czystymi, oświetlonymi ulicami, placami, i placami zabaw
   
 • dopasowania planu wodno-kanalizacyjnego do nowoczesnych, ekonomicznych i małoskalowych rozwiązań
Szkoła Gröndal & Szkoła Via
Dom grupowy Släggan & Dom Pomocy Społecznej Rosengården
 • opracowania długoterminowego planu radzenia sobie z konsekwencjami przyszłych zmian poziomu morza, które mogą spowodować zalanie dużej części miasta, np. portu, Svandammen i Estö
   
 • stawiania wyższych wymagań względem Stockholms Hamn AB, która jest właścicielem, operatorem i otrzymuje wszystkie przychody z działalności portowej oraz względem miasta Sztokholmu, które omijają wszystkie te wyzwania, które teraz zagrażają jakości życia naszych mieszkańców. Tymi wyzwaniami są:
  • zagrożenie dla zdrowia spowodowane spalinami i hałasem
  • ryzyko wypadków w ruchu drogowym spowodowane zwiększonym transportem, a także większa przestępczość
 • poprawy współpracy ze Stockholms Hamn AB i miastem Sztokholmem w celu umożliwienia rozwoju okolicy portowej, i budowania w niej mieszkań oraz prowadzenia innej działalności.
Przyszłe poziomy morza & Spaliny i hałas
Nasi kandydaci 2022
Nasi kandydaci 2022

Zdjęcia w tym folderze pochodzą z Google Maps, HG-bild, od Lisy Karlström Wåhlander, Mai Ångström Swärd oraz Pera Rancha, z wyjątkiem tych dostarczonych prywatnie.


Pole słonecznikowe w Hoxla

O nas

Powstaliśmy w 2004 r. jako sieć korporacyjna na rzecz pozytywnego rozwoju Sorundy. Rok później staliśmy się partią polityczną i pracujemy od tamtej pory nad ulepszaniej naszej gminy. Od wyborów samorządowych w 2018 r. jesteśmy czwartą największą partią w gminie.

Mamy humanistyczne poglądy i wierzymy w równość wszystkich, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie, itd. Stoimy na straży demokracji i Twojej możliwości wpływania na świat dookoła. Jesteśmy zwykłymi mieszkańcami i angażujemy się politycznie w 100% w ramach czasu wolnego.

Oddaj na nas głos w wyborach samorządowych i głosuj na inne partie w wyborach regionalnych, i parlamentarnych! My sami głosujemy na róże partie w regionie i parlamencie.

Chcemy, by cała nasza gmina rozkwitła!

Chcemy starannie czynić naszą gminę atrakcyjnym miejscem, w którym wszyscy chcą dorastać, żyć i się starzeć.