Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Framsida infofolder kommunval 2022
övre bild på sida 2

Välkommen att rösta på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

Det unika med oss är att vi lyssnar på Dig och övriga invånare när vi utformar vår politik utifrån vår kommuns förutsättningar. Dessutom röstar vi själva på olika partier i region- och riksdagsvalen. Vi bildades 2005 och blev fjärde största parti i förra valet.

Externa utredningar och våra erfarenheter visar att vår kommun leds och styrs ålderdomligt. Den är ineffektiv på grund av för många kommunalråd, många chefsnivåer, otydliga processer och roller.

Politiken måste föregå med gott exempel och minska sina kostnader. Genom effektiv ledning och styrning av organisationen frigörs resurser för att höja kvaliteten i skola, omsorg och övrig kärnverksamhet.

Rösta på oss om du vill utveckla och förbättra hela vår kommun!

nedre bild på sida 2
övre bild på sida 3

Vi vill att:

 • en folkomröstning om att skapa nya kommuner genomförs 2024 i samband med EU-valet
   
 • organisationen decentraliseras med färre politiker och chefer samt tydliga processer och roller
   
 • resurserna fördelas likvärdigt i hela vår kommun
   
 • förskolans barngrupper minskas
   
 • skolpengen höjs
   
 • klasstorleken i åk F-3 minskas till cirka 17 elever
   
 • resurserna till läromedel ökas
   
 • antalet legitimerade lärare ökar
   
 • elever får stöd och hjälp direkt vid behov
   
 • fler speciallärare och specialpedagoger anställs
   
 • alla kommunala skolor har likvärdiga resultat
   
 • vår kommuns verksamheter bedrivs i första hand i egna lokaler med miljöklassning silver eller guld
   
 • valfrihet behålls med kommunal hemtjänst.
nedre bild på sida 3
övre bild på sida 4

Ösmo

Samhället Ösmo i kommundelen Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun. Den blivande tätorten Källberga innebär många nya invånare och stor ökad efterfrågan på kommunal service. Vi vill att:

 • en ny, fördjupad översiktsplan tas fram för en varsam samhällsutveckling av samhället Ösmo
   
 • nya förskolor byggs, en ny Tallbackaskola och en ny Vanstaskola byggs
   
 • gymnasiet och den anpassade gymnasieskolan flyttas till nybyggda lokaler i Ösmo
   
 • fritidsgårdens verksamhet utökas i samarbete med föreningslivet
   
 • ett nytt trygghets- och äldreboende byggs
   
 • en ny simhall byggs och en ny badplats vid Muskan anläggs
nedre bild på sida 4
övre bild på sida 5
 • vår kommuns administration flyttas till nybyggda lokaler i Ösmo
   
 • äldre kan bo kvar i ett småskaligt trygghets- och äldreboende i Segersäng
   
 • trafiksäkerheten i Segersäng förbättras med en "förbifart" och en viadukt över järnvägen
   
 • hållplatser för buss 861 och infarts parkeringar byggs vid trafikplatserna Segersäng och Lidatorp.

Torö

Fler och fler flyttar till kommundelen Torö. Oxnö-Svärdsö är numera en tätort enligt SCB. Efterfrågan på kommunal service ökar. Vi vill att:

 • äldre kan bo kvar i ett småskaligt trygghets- och äldreboende
   
 • VA-planen anpassas med moderna, kostnadseffektiva och småskaliga lösningar.
nedre bild på sida 5
övre bild på sida 6

Sorunda

Sorunda är en levande landsbygd nära storstadsregionen Stockholm. Många väljer att flytta hit och efterfrågan på kommunal service ökar. Vi vill att:

 • en ny Sunnerbyskola med högstadium byggs, självklart med egen matsal
   
 • Kyrkskolans lokaler rustas upp för fortsatt användning
   
 • Fagerviks skola öppnas och byggs ut
   
 • det finns förskola i Norra Sorunda
   
 • fritidsgårdens verksamhet utökas i samarbete med föreningslivet
   
 • Sunnerbo äldreboende byggs ut och får tillbaka den lokal som nu är Sunnerbyskolans matsal
   
 • ett småskaligt trygghetsboende byggs
nedre bild på sida 6
övre bild på sida 7
 • det byggs lägenheter för unga och äldre i Sunnerby och Spångbro
   
 • kommunala gång- och cykelvägar byggs med statlig medfinansiering mellan:
   
  • Spångbro och Ösmo utmed väg 225
    
  • Spångbro och Grödby utmed Sorundavägen
    
 • VA-planen anpassas med moderna, kostnadseffektiva och småskaliga lösningar
   
 • skolan i Stora Vika öppnas
   
 • en fritidsgård öppnar i Stora Vika i samarbete med föreningslivet
   
 • en busslinje från Stora Vika till Ösmo startar
   
 • ett småskaligt trygghets- och äldreboende byggs i Stora Vika
   
 • ett särskilt boende med daglig verksamhet etableras i Stora Vika.
nedre bild på sida 7
övre bild på sida 8

Nynäshamn

Samhället Nynäshamn ligger vackert vid havet och har allt att vinna på att utvecklas till en mysig småstad med lågmälda, traditionella byggnader, gator och torg. Vi vill att:

 • trängseln minskas och antalet elevplatser ökar generellt i skolorna genom att först bygga nytt gymnasium i Ösmo och därefter flytta högstadierna i Gröndalsskolan och Viaskolan till gymnasiets lokaler
   
 • nya trygghets- och äldreboenden byggs
   
 • den unika parkmiljön på Trehörningen bevaras
   
 • stadsmiljön förbättras och blir tryggare med välstädade, upplysta gator, torg och lekplatser
   
 • VA-planen anpassas med moderna och kostnadseffektiva lösningar
nedre bild på sida 8
övre bild på sida 9
 • en långtidsplan tas fram för att hantera konsekvenserna av kommande havsnivåförändringar vilka hotar att översvämma stora delar av samhället som till exempel gästhamnen, Svandammen och Estö
   
 • högre krav ställs på Stockholms Hamn AB, som äger, driver och får alla intäkter från hamnen, och Stockholms stad, som slipper alla de utmaningar som nu hotar våra invånares livskvalitet:
  • hälsorisker på grund av avgaser och buller
  • olycksrisker i trafiken på grund av ökade transporter samt ökad kriminalitet
 • samarbetet förbättras med Stockholms Hamn AB och Stockholms stad för att möjliggöra utveckling av hamnområdet till bostäder och annan verksamhet.
nedre bild på sida 9
övre bild på sida 10
övre bild på sida 11

Foton i denna folder från Google Maps, HG-bild, Lisa Karlström Wåhlander, Maja Ångström Swärd & Per Ranch förutom de som tillhandahållits privat


övre bild på sida 12

Om oss

Vi bildades år 2004 som ett företags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Sedan valet 2018 är vi fjärde största parti i vår kommun.

Vi har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Ge oss Din röst i kommunvalet och rösta på andra partier i region- och riksdagsvalen! Vi röstar själva på olika partier i region och riksdag.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.