Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Placeholder

Vi vill att samhället Nynäshamn blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

En genuin småstadsbebyggelse vid havet med lågmälda och traditionella byggnader i sten och trä

Samhället Nynäshamn har allt att vinna på att utvecklas mot en genuin småstadsbebyggelse med lågmälda, traditionella byggnader i sten och trä. Ett unikt värde jämfört med andra konkurrerande orter, som t.ex. Haninge och Skärholmen, för att nämna några alternativ, måste också tillföras, framför allt för att attrahera fler kommuninvånare utanför samhället Nynäshamn. En satsning på småskalighet är betydelsefullt och det är också viktigt med god tillgänglighet, så att det är lätt att parkera bilen och gå till fots för att uträtta sina ärenden. Centrum måste upplevas attraktivt. Ett Skönhetsråd bestående av experter inom olika områden och som skulle kunna ta ett helhetsgrepp, skulle ha stor betydelse för en positiv utveckling av centrum i samhället Nynäshamn.

Vi vill bevara Ringvägen / Strandvägen i samhället Nynäshamn, eftersom det är ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i vår kommun. Området är dessutom mycket flitigt nyttjat för rekreation, friluftsliv, promenader, cykelturer, m.m. och är därför en viktig del i kommunens folkhälsoarbete. Detta område har stor betydelse för att de som bor i de tättbebyggda områdena ska kunna ha både fördelarna av närheten till service och bra kommunikationer och dessutom ha nära till vacker natur, vilket är mycket viktigt för förhöjd livskvalitet och rekreation. Ett sådant område som Strandvägen är just ett exempel på en betydelsefull kvalitet som kommunen har och som kan göra att det är väl värt att bo i kommunen, även om det medför att t.ex. resorna till och från arbetet blir längre. För besökare har Strandvägen med dess unika natur också en stor attraktionskraft och för många turister, är det just detta område som man först och främst minns och förknippar med samhället Nynäshamn.

Strandvägen / Ringvägen

Vi tror också att samhället Nynäshamn blir attraktivare om den anpassas till den stadsplan som Ax:son Johnsonstiftelsen har skänkt till vår kommun; Nya Nynäshamn - Staden vid vattnet Här återfinns många goda idéer rörande stadsutveckling, grönstruktur och mötet med vattnet.