Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår vision

Vår vision är att hela vår kommun är den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår strategi

Vår strategi för att vår kommun ska utvecklas positivt är att erbjuda utmärkt kommunal service, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Närhet till skola och omsorg med hög kvalitet gör att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun!

Vår handlingsplan

Vi vill se en långtidsplan för de kommunala verksamheterna för hela vår kommun med avseende på:

 


Demokrati, styrning och ledning

Vi vill:

 • förbättra demokratin genom ökad insyn, transparens och öppenhet
   
 • att alla politiska debatter och handlingar är enkelt tillgängliga för Dig som invånare
   
 • förbättra och effektivisera styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns administration och verksamheter
   
 • basera all övergripande planering på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid
   
 • se över fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter
   
 • se fler decentraliserade, mindre enheter för förskola, skola och omsorg
   
 • öka resurserna för de kommunala kärnverksamheterna.

 


Förskola, skola och “fritids”

Vi vill:

 • att skickliga rektorer och lärare skapar en positiv lärande- och arbetsmiljö
   
 • att eleverna trivs, att frånvaron minskar, att motivationen ökar och resultaten förbättras
   
 • att lärarna fortbildas kontinuerligt inom digitalisering, dyslexi, NPF, m.m.

 


Omsorg

Vi vill:

 • förbättra omsorgen med god omvårdnad och likvärdig kvalitet i hela vår kommun
   
 • att äldre ska kunna välja mellan olika boendeformer
   
 • servera högkvalitativ mat i äldreboendes egna matsalar
   
 • att dementa vårdas av medarbetare med specialistkompetens
   
 • bygga fler småskaliga LSS-boenden
   
 • skapa integrerade mötesplatser för vuxna med funktionsvariation.

 


Samhällsutveckling

Vi vill:

 • värna den unika natur och kultur som är vår kommuns kärnvärden
   
 • erbjuda utmärkt kommunal service i tätorterna Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Stora Vika, Segersäng och Nynäshamn
   
 • samarbeta med invånarna på landsbygden och i småorterna rörande moderna decentraliserade vatten- och avloppslösningar.

 


Vård, kollektivtrafik och trafiksäkerhet

Vi vill:

 • förbättra vård och kollektivtrafik genom ett bättre samarbete med Landstinget / regionen
   
 • förbättra trafiksäkerheten på det statliga vägnätet genom ett bättre samarbete med Trafikverket

 


Företagande

Vi vill:

 • förenkla företagarnas vardagspussel med utökade öppettider på förskola och utökad fritidsverksamhet för elever i grundskolan
   
 • tillgodose behovet av verksamhetsmark.
   

 

Läs mer