Vi gör - men frågar och lyssnar först!

Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex. Många kontaktar oss och vi tar intryck av de medborgarförslag som lämnas till vår kommun.

Vill Du komma och berätta om något Du tycker borde göras för att förbättra vår kommun? Du är alltid välkommen att besöka oss när vi har gruppmöten. Vi vill att Du kontaktar oss i förväg så vi kan förbereda oss och avsätta tid till Din fråga.

Vi arbetar med påverkan genom insändare i tidningar och deltagande på Facebook förutom vår egen hemsida. I det traditionella politiska arbetet skriver vi förslag, så kallade motioner. Ofta finner vi märkligheter. Då frågar vi ansvarig makthavare. Det kallas interpellation.

Vad vi gjort det senaste året

Här hittar Du vad vi gjort sedan 2021-01-01.

Vill Du se allt vi gjort sedan start 2004 eller söka så ska Du gå till sidan "Sök" ...

 

Vi underhåller vår hemsida. Vi är inne på version 8 sedan starten 2004

2021-07-12 - Vi underhåller vår hemsida - Vi är inne på version 8 sedan starten 2004... läs mer

Glad Midsommar!. "Glad Midsommar" önskar vi alla invånare i hela vår vackra kommun!

2021-06-25 - Glad Midsommar! - "Glad Midsommar" önskar vi alla invånare i hela vår vackra kommun! ... läs mer

Det finns inget samband mellan arvode och arbets­uppgifter och budgetansvar. Revidering av reglemente för ersättning förtroendevalda

2021-06-23 - Det finns inget samband mellan arvode och arbets­uppgifter och budgetansvar - Revidering av reglemente för ersättning förtroendevalda... läs mer

Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov. Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo

2021-06-16 - Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov - Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo... läs mer

Vi vill att det ska vara skol­chefen som fattar avslags­beslut i skol­skjut­särenden. Särskilt ytt­rande gällande Revi­dering av barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning

2021-06-15 - Vi vill att det ska vara skol­chefen som fattar avslags­beslut i skol­skjut­särenden - Särskilt ytt­rande gällande Revi­dering av barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning... läs mer

Stöd för RSS. Nu kan Du prenumerera på nyheter från oss!

2021-06-07 - Stöd för RSS - Nu kan Du prenumerera på nyheter från oss!... läs mer

Att sila mygg och svälja kameler. "Politiska satsningar" utgör 2 % av budgeten

2021-06-07 - Att sila mygg och svälja kameler - "Politiska satsningar" utgör 2 % av budgeten... läs mer

Mål och Budget 2022. Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2023 - 2025

2021-06-07 - Mål och Budget 2022 - Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2023 - 2025... läs mer

Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun. Komplettering till remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

2021-06-06 - Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun - Komplettering till remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)... läs mer

Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun. Remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

2021-06-04 - Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun - Remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)... läs mer

Vi vill att boende och organisationer involveras i vägvisningen till Sorunda. Yttrande rörande ansökan till Trafikverket om vägvisning

2021-05-19 - Vi vill att boende och organisationer involveras i vägvisningen till Sorunda - Yttrande rörande ansökan till Trafikverket om vägvisning... läs mer

Vi vill prioritera en långtidsplan för stationsområdet och gästhamnen. Risk för att markanvisning blockerar framtida utveckling

2021-05-19 - Vi vill prioritera en långtidsplan för stationsområdet och gästhamnen - Risk för att markanvisning blockerar framtida utveckling... läs mer

Vi vill att vår vackra landsbygd bebyggs varsamt. Motion "Råd och inspiration för de som vill bygga på landet"

2021-05-16 - Vi vill att vår vackra landsbygd bebyggs varsamt - Motion "Råd och inspiration för de som vill bygga på landet" ... läs mer

Vi yrkar avslag till regle­mente samt fast­ställande av förvalt­nings­organisation för näringslivs- och arbets­marknads­nämnd. Anmärk­ningsvärt att Alliansen och Vänster­partiet saknar respekt för de demo­kratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun.

2021-04-29 - Vi yrkar avslag till regle­mente samt fast­ställande av förvalt­nings­organisation för näringslivs- och arbets­marknads­nämnd - Anmärk­ningsvärt att Alliansen och Vänster­partiet saknar respekt för de demo­kratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun. ... läs mer

Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län. Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk.

2021-04-16 - Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län - Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk.... läs mer

Vi frågar om tillgång på läromedel i grundskolan. Hur mycket pengar läggs på läromedel per elev och läsår?

2021-04-15 - Vi frågar om tillgång på läromedel i grundskolan - Hur mycket pengar läggs på läromedel per elev och läsår?... läs mer

Glad Påsk!. Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!

2021-04-01 - Glad Påsk! - Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!... läs mer

Uppdatering av våra stadgar. Ändringar med anledning av att vi ställer upp i kyrkovalet 2021

2021-03-28 - Uppdatering av våra stadgar - Ändringar med anledning av att vi ställer upp i kyrkovalet 2021... läs mer

Särskilt yttrande gällande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020. Det är först när effekten av åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras!

2021-03-25 - Särskilt yttrande gällande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 - Det är först när effekten av åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras!... läs mer

Vi bor på landsbygden, i småorter och i tätorter enligt SCB . Kartan visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna och i tätorterna!

2021-03-20 - Vi bor på landsbygden, i småorter och i tätorter enligt SCB - Kartan visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna och i tätorterna!... läs mer

Remissvar rörande ny regional cykelplan för Stockholms län. Vi vill att primär länsväg 225 pekas ut som regionalt cykelstråk.

2021-03-18 - Remissvar rörande ny regional cykelplan för Stockholms län - Vi vill att primär länsväg 225 pekas ut som regionalt cykelstråk.... läs mer

Vårt yttrande gällande inriktningsbeslut Översiktsplan, ÖP . Vi bedömer folkökningen till 1,1% över tid och vill se en utbyggnad av kommunalt VA i Landfjärden med omnejd.

2021-03-18 - Vårt yttrande gällande inriktningsbeslut Översiktsplan, ÖP - Vi bedömer folkökningen till 1,1% över tid och vill se en utbyggnad av kommunalt VA i Landfjärden med omnejd.... läs mer

Särskilt yttrande beträffande ny policy för rekrytering. Rekrytering av kommundirektör måste ske på annat sätt än rekrytering av andra medarbetare och självklart av extern leverantör

2021-03-10 - Särskilt yttrande beträffande ny policy för rekrytering - Rekrytering av kommundirektör måste ske på annat sätt än rekrytering av andra medarbetare och självklart av extern leverantör... läs mer

Vi vill att förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i "territoriell maktordning och urban norm". Vår kommun skadas av en begränsad förståelse för landsbygdens möjligheter och utmaningar.

2021-03-09 - Vi vill att förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i "territoriell maktordning och urban norm" - Vår kommun skadas av en begränsad förståelse för landsbygdens möjligheter och utmaningar.... läs mer

Inbjudan till årsmöte 2021. Årsmötet hålls digitalt söndagen 28 mars kl. 17.00

2021-03-01 - Inbjudan till årsmöte 2021 - Årsmötet hålls digitalt söndagen 28 mars kl. 17.00... läs mer

Liberalernas "stora satsningar" i Sorunda imponerar inte. Självklart att skola och äldreomsorg byggs ut i takt med att invånarantalet ökar!

2021-02-27 - Liberalernas "stora satsningar" i Sorunda imponerar inte - Självklart att skola och äldreomsorg byggs ut i takt med att invånarantalet ökar!... läs mer

Bra remissvar från förvaltningen som tar upp problem med samordning och gränsdragning.. Dock avslår vi remissen eftersom vi anser att beslutet om ny nämnd inte är fattat i kommunfullmäktige

2021-02-26 - Bra remissvar från förvaltningen som tar upp problem med samordning och gränsdragning. - Dock avslår vi remissen eftersom vi anser att beslutet om ny nämnd inte är fattat i kommunfullmäktige... läs mer

Vi vill att statens servicekontor ska ligga i Ösmo. Risk för få besökare om servicekontoret etableras i den perifert belägna orten Nynäshamn

2021-02-25 - Vi vill att statens servicekontor ska ligga i Ösmo - Risk för få besökare om servicekontoret etableras i den perifert belägna orten Nynäshamn... läs mer

Vi föreslår en övergripande värdering av vår kommuns samlade förmögenhet i fast egendom. Byggnader, anläggningar och markinnehav kvantifieras samt värderas utifrån bokfört värde och nyanskaffningsvärde

2021-02-25 - Vi föreslår en övergripande värdering av vår kommuns samlade förmögenhet i fast egendom - Byggnader, anläggningar och markinnehav kvantifieras samt värderas utifrån bokfört värde och nyanskaffningsvärde ... läs mer

Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner. Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)

2021-02-21 - Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner - Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)... läs mer

Hur tänker vår kommun följa upp sophaveriet i Kagg­hamra?. Nynäshamns Naturskyddsförening undrar i en insändare hur Nynäshamns kommun tänker följa upp konsekvenserna av den stora sopbranden i Kagghamra.

2021-02-20 - Hur tänker vår kommun följa upp sophaveriet i Kagg­hamra? - Nynäshamns Naturskyddsförening undrar i en insändare hur Nynäshamns kommun tänker följa upp konsekvenserna av den stora sopbranden i Kagghamra.... läs mer

Vi lyssnar bara på invånarna i vår kommun. Vi behöver inte lyda något moder­parti i Stockholm.

2021-02-19 - Vi lyssnar bara på invånarna i vår kommun - Vi behöver inte lyda något moder­parti i Stockholm.... läs mer

Synpunkter på Remissutgåva 2021 av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun. Strategin missar landsbygden och prioriterar endast orterna Ösmo och Nynäshamn.

2021-02-16 - Synpunkter på Remissutgåva 2021 av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun - Strategin missar landsbygden och prioriterar endast orterna Ösmo och Nynäshamn.... läs mer

Fotbolls­profilen är ett kostsamt projekt. Vi ifrågasätter den "fotbollsprofil" som drivs på flera skolor i vår kommun

2021-02-12 - Fotbolls­profilen är ett kostsamt projekt - Vi ifrågasätter den "fotbollsprofil" som drivs på flera skolor i vår kommun... läs mer

Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn. Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst

2021-02-10 - Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn - Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst... läs mer

Motion om trappa och ramp vid Nynäsgårds station. Vi föreslår att en trappa med ramp byggs på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan

2021-02-09 - Motion om trappa och ramp vid Nynäsgårds station - Vi föreslår att en trappa med ramp byggs på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan... läs mer

Motion om belysning på lekplatsen "Höjden". Vi föreslår att vår kommun sätter upp belysning på lekplatsen "Höjden"

2021-02-09 - Motion om belysning på lekplatsen "Höjden" - Vi föreslår att vår kommun sätter upp belysning på lekplatsen "Höjden"... läs mer

Inbjudan till medlems­möte. Vi anord­nar digi­talt medlems­möte via "Teams" sön­dagen den 21 februari kl 18.00.

2021-02-07 - Inbjudan till medlems­möte - Vi anord­nar digi­talt medlems­möte via "Teams" sön­dagen den 21 februari kl 18.00.... läs mer

Vi frågar om analys av partiklar i brand­rök från Kagg­hamra. Brandröken kan innehålla stora mängder gifter med långtgående konsekvenser för människor och miljö.

2021-02-03 - Vi frågar om analys av partiklar i brand­rök från Kagg­hamra - Brandröken kan innehålla stora mängder gifter med långtgående konsekvenser för människor och miljö.... läs mer

Trafikverket har inget skäl att sub­ven­tionera Stock­holms Hamnar. Debatt­artikel om hamnen i Norvik och trafiken på väg 225.

2021-01-28 - Trafikverket har inget skäl att sub­ven­tionera Stock­holms Hamnar - Debatt­artikel om hamnen i Norvik och trafiken på väg 225.... läs mer

Vi vill att Ösmo GIF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får möjligheten att driva "Fotbolls­profilen". Vi vill avsluta samar­betet med nuva­rande leve­rantör.

2021-01-27 - Vi vill att Ösmo GIF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får möjligheten att driva "Fotbolls­profilen" - Vi vill avsluta samar­betet med nuva­rande leve­rantör.... läs mer

Förbätt­rings­­förslag avseende nekad ansvars­­frihet. Vi vill se en lång­­tidsplan för vår kommuns förmögen­­het. Då måste vi veta hur stor förmögen­­heten är

2021-01-26 - Förbätt­rings­­förslag avseende nekad ansvars­­frihet - Vi vill se en lång­­tidsplan för vår kommuns förmögen­­het. Då måste vi veta hur stor förmögen­­heten är... läs mer

Därför vill vi utreda en kommun­del­ning. Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen

2021-01-25 - Därför vill vi utreda en kommun­del­ning - Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen... läs mer

Bra med rikt­linjer för hållbart byggande. Vi vill att rikt­linjerna inarbetas med befintliga inom byggindustrin

2021-01-21 - Bra med rikt­linjer för hållbart byggande - Vi vill att rikt­linjerna inarbetas med befintliga inom byggindustrin ... läs mer

Särskilt yttrande beträffande mark­strategi. Vi vill ta bort formuleringar som förhindrar byggnation och utveckling på landsbygden

2021-01-21 - Särskilt yttrande beträffande mark­strategi - Vi vill ta bort formuleringar som förhindrar byggnation och utveckling på landsbygden... läs mer

Särskilt yttrande angående inrättande av fastighets- och investeringsutskott. Vi vill invänta beslut i förvaltnings­rätten ang. lagligheten i tidigare beslut

2021-01-21 - Särskilt yttrande angående inrättande av fastighets- och investeringsutskott - Vi vill invänta beslut i förvaltnings­rätten ang. lagligheten i tidigare beslut... läs mer

Kort presentation av oss. Vår metod och en kort sammanställning av väljarna i vår kommun

2021-01-20 - Kort presentation av oss - Vår metod och en kort sammanställning av väljarna i vår kommun... läs mer

Frågor och svar om "kommun­delnings­utredningen". Finns det någon karta på den föreslagna kommun­delningen?

2021-01-18 - Frågor och svar om "kommun­delnings­utredningen" - Finns det någon karta på den föreslagna kommun­delningen?... läs mer

Särskilt yttrande rörande nominering av ledamot till AU. AU har förlorat sin roll i nuva­rande parla­men­tariska läge efter­som det saknas en tydlig majoritet.

2021-01-08 - Särskilt yttrande rörande nominering av ledamot till AU - AU har förlorat sin roll i nuva­rande parla­men­tariska läge efter­som det saknas en tydlig majoritet.... läs mer

Inter­pella­tion om av­falls­brand i Kagg­hamra. Varför väntade vår kommun fem dagar med att informera invånarna?

2021-01-05 - Inter­pella­tion om av­falls­brand i Kagg­hamra - Varför väntade vår kommun fem dagar med att informera invånarna?... läs mer

God fort­sättning. Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

2021-01-02 - God fort­sättning - Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!... läs mer

Gott Nytt År. Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

2020-12-30 - Gott Nytt År - Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!... läs mer

Särskolan Idun är inte inkluderande. Att ha särskolan i sjuk­huset är att ta många steg tillbaka vad gäller inkludering och allas lika värde.

2020-12-29 - Särskolan Idun är inte inkluderande - Att ha särskolan i sjuk­huset är att ta många steg tillbaka vad gäller inkludering och allas lika värde.... läs mer

God fort­sättning. Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

2020-12-27 - God fort­sättning - Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!... läs mer

God Jul & Gott Nytt År. Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

2020-12-23 - God Jul & Gott Nytt År - Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!... läs mer

Se möjlig­heterna med nya kommuner. Erfarenheter, frågor och svar, goda exempel, mm mm

2020-12-21 - Se möjlig­heterna med nya kommuner - Erfarenheter, frågor och svar, goda exempel, mm mm... läs mer

Kommun­delning ska utredas – hela oppo­sitionen stöttade SN. Under nästa år ska en utredning ta reda på om det finns några fördelar med att dela upp Nynäshamns kommun.

2020-12-19 - Kommun­delning ska utredas – hela oppo­sitionen stöttade SN - Under nästa år ska en utredning ta reda på om det finns några fördelar med att dela upp Nynäshamns kommun.... läs mer

Nej till utökad finansiering av verksamhetsmark vid sydvästra Seger­sängs­motet. Detta är ett högriskprojekt och platsen är mycket olämplig.

2020-12-17 - Nej till utökad finansiering av verksamhetsmark vid sydvästra Seger­sängs­motet - Detta är ett högriskprojekt och platsen är mycket olämplig.... läs mer

Återremiss angående deponi i Grödby. Vi vill att vår kommuns yttrande kompletteras med ett antal punkter.

2020-12-17 - Återremiss angående deponi i Grödby - Vi vill att vår kommuns yttrande kompletteras med ett antal punkter.... läs mer

Återremiss  "Etableringsstöd". Vi vill att ett antal frågor besvaras innan t.ex. risk­kapital­bolag med vinst­intresse eller reli­giösa friskolor får stöd.

2020-12-17 - Återremiss "Etableringsstöd" - Vi vill att ett antal frågor besvaras innan t.ex. risk­kapital­bolag med vinst­intresse eller reli­giösa friskolor får stöd.... läs mer

Vi vill avsluta den s.k. "Fotbolls­profilen". Avtal, kostnader, fakturor, mm mm saknas eller är bristfälliga

2020-12-16 - Vi vill avsluta den s.k. "Fotbolls­profilen" - Avtal, kostnader, fakturor, mm mm saknas eller är bristfälliga... läs mer

"Vi i SN har länge arbetat för väg 225 – och kritiserat Norvik". Vi skriver i en debattartikel om trafik­problemen på väg 225

2020-12-15 - "Vi i SN har länge arbetat för väg 225 – och kritiserat Norvik" - Vi skriver i en debattartikel om trafik­problemen på väg 225... läs mer

"Praktiska lösningar bättre än ideologiska låsningar". Vi kan inte ha de ideo­logiska låsningar som just nu hindrar en positiv utveckling.

2020-11-24 - "Praktiska lösningar bättre än ideologiska låsningar" - Vi kan inte ha de ideo­logiska låsningar som just nu hindrar en positiv utveckling.... läs mer

Vårt engagemang för väg 225. Utdrag ur vår databas 2020-11-24 med avseende på väg 225

2020-11-24 - Vårt engagemang för väg 225 - Utdrag ur vår databas 2020-11-24 med avseende på väg 225... läs mer

Vi yrkar avslag för kommun­styrelsens verksamhets­plan och strate­giska plan. Brister i fakta, tydlig urban norm där invå­nare exkluderas samt avsaknad av strate­gier och åtgärder för att förbättra organisationen.

2020-11-19 - Vi yrkar avslag för kommun­styrelsens verksamhets­plan och strate­giska plan - Brister i fakta, tydlig urban norm där invå­nare exkluderas samt avsaknad av strate­gier och åtgärder för att förbättra organisationen.... läs mer

Störst användar- och miljönytta om områden med flerbostadshus i orterna Ösmo och Nynäshamn får ladd­möj­ligheter. Vi vill erbjuda laddning i områden med flerbostadshus och undvika ineffektiva laddstolpar vid Segersängs pendeltågs­station

2020-11-19 - Störst användar- och miljönytta om områden med flerbostadshus i orterna Ösmo och Nynäshamn får ladd­möj­ligheter - Vi vill erbjuda laddning i områden med flerbostadshus och undvika ineffektiva laddstolpar vid Segersängs pendeltågs­station... läs mer

Avslag till bristfällig lokalförsörj­ning­splan. Nybyggnationer och generationsskiften i hela vår kommun måste vara med. Lär av t.ex. Haninge!

2020-11-19 - Avslag till bristfällig lokalförsörj­ning­splan - Nybyggnationer och generationsskiften i hela vår kommun måste vara med. Lär av t.ex. Haninge! ... läs mer

Vi kan inte säga ja till BUN:s verk­samhetsplan och internbudget. Smärtgränsen nåddes för flera år sedan. Nu går det inte att spara mer.

2020-11-18 - Vi kan inte säga ja till BUN:s verk­samhetsplan och internbudget - Smärtgränsen nåddes för flera år sedan. Nu går det inte att spara mer.... läs mer

Bra med riktlinjer för hållbart byggande. Inarbeta det egna systemet med ett för byggindustrin befintligt.

2020-11-18 - Bra med riktlinjer för hållbart byggande - Inarbeta det egna systemet med ett för byggindustrin befintligt. ... läs mer

Riv och bygg en ny Tallbackaskola. Utredningarna tydliga - mycket stort renoverings­behov av flera vitala delar.

2020-11-18 - Riv och bygg en ny Tallbackaskola - Utredningarna tydliga - mycket stort renoverings­behov av flera vitala delar.... läs mer

Yttrande över "Riktlinjer för hållbart byggande i vår kommun". Vi bifaller och yrkar att förvaltningen inarbetar det egna systemet med redan existerande system.

2020-11-17 - Yttrande över "Riktlinjer för hållbart byggande i vår kommun" - Vi bifaller och yrkar att förvaltningen inarbetar det egna systemet med redan existerande system.... läs mer

Kommun­fullmäktiges samman­träde. Val till alla nämnder.

2020-11-12 - Kommun­fullmäktiges samman­träde - Val till alla nämnder.... läs mer

Ärende gällande ansökan om deponi i Torp 14:1. Vi vill att vår kommun säger nej till denna deponi.

2020-11-11 - Ärende gällande ansökan om deponi i Torp 14:1 - Vi vill att vår kommun säger nej till denna deponi.... läs mer

Små skolor bättre än stora. Slutsatsen i den här finska forsknings­rapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora.

2020-11-11 - Små skolor bättre än stora - Slutsatsen i den här finska forsknings­rapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora.... läs mer

Överens­kommelse om valteknisk samverkan. Samverkan gäller bara val av ledamöter och ersättare till nämnder. I alla andra frågor är partierna fria att rösta som de vill och driva sin egen politik.

2020-11-11 - Överens­kommelse om valteknisk samverkan - Samverkan gäller bara val av ledamöter och ersättare till nämnder. I alla andra frågor är partierna fria att rösta som de vill och driva sin egen politik.... läs mer

Makten får aldrig bli viktigare än politiken. Självklart tycker vi. Vad tycker Du?

2020-11-05 - Makten får aldrig bli viktigare än politiken - Självklart tycker vi. Vad tycker Du?... läs mer

"Alliansen är ovarsam med demo­kra­tin – har fortfarande ingen majoritet". Alliansen vill peta ut Sorundanet ur de kommunala nämnderna.

2020-11-03 - "Alliansen är ovarsam med demo­kra­tin – har fortfarande ingen majoritet" - Alliansen vill peta ut Sorundanet ur de kommunala nämnderna.... läs mer

Länsstyrelsens samråds­yttrande för Detaljplan Själv 5:14, Segersäng. Risk för att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa, risker med farligt gods, översvämning och geoteknik.

2020-11-02 - Länsstyrelsens samråds­yttrande för Detaljplan Själv 5:14, Segersäng - Risk för att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa, risker med farligt gods, översvämning och geoteknik.... läs mer

Salem - De första åren av Lennart Kalderén. Spännande bok om kampen för "Salem - egen kommun" och pionjärtiden i ny kommun.

2020-10-29 - Salem - De första åren av Lennart Kalderén - Spännande bok om kampen för "Salem - egen kommun" och pionjärtiden i ny kommun.... läs mer

Yttrande över styrdokument för kris­beredskap och civilt försvar. Vi vill förtydliga styrdokumentets plats­angivelser.

2020-10-27 - Yttrande över styrdokument för kris­beredskap och civilt försvar - Vi vill förtydliga styrdokumentets plats­angivelser.... läs mer

Tilläggs­yrkande investerings­beslut Återuppbyggnad Lilla Gröndal. Vi vill att Lilla Gröndal projekteras och planeras flexibelt så att den kan utökas till ett större elevunderlag.

2020-10-22 - Tilläggs­yrkande investerings­beslut Återuppbyggnad Lilla Gröndal - Vi vill att Lilla Gröndal projekteras och planeras flexibelt så att den kan utökas till ett större elevunderlag.... läs mer

Avslags­yrkande gällande motion om utbetalning av partistöd. Vi vill att partistödet betalas ut kvartalsvis även i fortsättningen.

2020-10-22 - Avslags­yrkande gällande motion om utbetalning av partistöd - Vi vill att partistödet betalas ut kvartalsvis även i fortsättningen.... läs mer

Särskilt yttrande gällande Segersängs företagsby. Vi ser en finansiell risk och problem med den demokratiska processen.

2020-10-22 - Särskilt yttrande gällande Segersängs företagsby - Vi ser en finansiell risk och problem med den demokratiska processen.... läs mer

Särskilt yttrande gällande yttrande över remiss - motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola. En skola behöver en skolgård, byggnaden är i stort behov av renoveringar och oklart om vår kommun kommer att äga byggnaden i framtiden.

2020-10-21 - Särskilt yttrande gällande yttrande över remiss - motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola - En skola behöver en skolgård, byggnaden är i stort behov av renoveringar och oklart om vår kommun kommer att äga byggnaden i framtiden.... läs mer

Yttrande över motion rörande före­byggande arbete mot narkotika. Vi vill att elever och föräldrar kan lita på att skolan är drogfri och bifaller motionen.

2020-10-21 - Yttrande över motion rörande före­byggande arbete mot narkotika - Vi vill att elever och föräldrar kan lita på att skolan är drogfri och bifaller motionen.... läs mer

Yttrande över styrdokument för krisberedskap och civilt försvar. Vi vill förtydliga styrdokumentets platsangivelser

2020-10-21 - Yttrande över styrdokument för krisberedskap och civilt försvar - Vi vill förtydliga styrdokumentets platsangivelser... läs mer

Lands­bygds­program 2.2 för hela vår kommun. Vi har mobilanpassat vårt populära landsbygdsprogram!

2020-10-20 - Lands­bygds­program 2.2 för hela vår kommun - Vi har mobilanpassat vårt populära landsbygdsprogram!... läs mer

Revisorerna informerar och vi frågar. Hur många miljoner kronor i "förgäves­kostnader" gick upp i rök när Sunnerby­skolan skulle byggas om?

2020-10-15 - Revisorerna informerar och vi frågar - Hur många miljoner kronor i "förgäves­kostnader" gick upp i rök när Sunnerby­skolan skulle byggas om?... läs mer

Tertial­rapport 1 januari - 31 augusti. Vi vill att måluppfyllelsen bedöms utifrån vad man gjort och inte vad man tänker göra.

2020-10-15 - Tertial­rapport 1 januari - 31 augusti - Vi vill att måluppfyllelsen bedöms utifrån vad man gjort och inte vad man tänker göra.... läs mer

Avslags­yrkande för markan­visnings­avtal för del av Själv 5:73 & Själv 5:14. Föreslagen exploatering kan komma att hindra framtida kommunal service, kom­mer­siella verksamheter och andra behov.

2020-10-15 - Avslags­yrkande för markan­visnings­avtal för del av Själv 5:73 & Själv 5:14 - Föreslagen exploatering kan komma att hindra framtida kommunal service, kom­mer­siella verksamheter och andra behov.... läs mer

Remissvar från Södertörns Miljö- & Hälso­skydds­förbund, SMOHF. SMOHF lyfter utmaningar om buller, dagvatten, VA, sulfidförande berg, kontrollprogram för exploateringar m.m. m.m.

2020-10-13 - Remissvar från Södertörns Miljö- & Hälso­skydds­förbund, SMOHF - SMOHF lyfter utmaningar om buller, dagvatten, VA, sulfidförande berg, kontrollprogram för exploateringar m.m. m.m.... läs mer

Mål och Budget 2021 - upp­datering. Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2022 - 2024.

2020-10-12 - Mål och Budget 2021 - upp­datering - Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2022 - 2024.... läs mer

Remissvar "Segersängs företagsby". Vi vill att vår kommuns översiktsplan från 2012 uppdateras innan planområdet detaljplaneras.

2020-10-04 - Remissvar "Segersängs företagsby" - Vi vill att vår kommuns översiktsplan från 2012 uppdateras innan planområdet detaljplaneras.... läs mer

100% kommunpolitik. Vi engagerar oss bara i frågor som berör invånarna i vår kommun. Inget mer, inget mindre. Självklart tycker vi. Vad tycker Du?

2020-10-02 - 100% kommunpolitik - Vi engagerar oss bara i frågor som berör invånarna i vår kommun. Inget mer, inget mindre. Självklart tycker vi. Vad tycker Du?... läs mer

Särskilt yttrande gällande Tertialrapport 2. Vi vill att mål­uppfyllelsen i verk­samhets­berättelsen för 2020 bedöms utifrån uppsatta indikatorer och inte utifrån åtaganden, som man inte har mätt resultatet av.

2020-10-01 - Särskilt yttrande gällande Tertialrapport 2 - Vi vill att mål­uppfyllelsen i verk­samhets­berättelsen för 2020 bedöms utifrån uppsatta indikatorer och inte utifrån åtaganden, som man inte har mätt resultatet av.... läs mer

Yrkande rörande utredning av hemtjänst. Vi vill se möjligheterna med hemtjänst i egen regi.

2020-09-29 - Yrkande rörande utredning av hemtjänst - Vi vill se möjligheterna med hemtjänst i egen regi.... läs mer

Verktyg för digitala hand­lingar orsakar arbets­miljö­problem. Vi vill att ett modernt webb-baserat verktyg för hantering av digitala möteshandlingar införs

2020-09-24 - Verktyg för digitala hand­lingar orsakar arbets­miljö­problem - Vi vill att ett modernt webb-baserat verktyg för hantering av digitala möteshandlingar införs... läs mer

Vi vill se decentraliserade, mindre enheter för vård- och omsorgsboende i hela vår kommun. Avslagsyrkande beträffande upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsboende

2020-09-24 - Vi vill se decentraliserade, mindre enheter för vård- och omsorgsboende i hela vår kommun - Avslagsyrkande beträffande upphandling av driftentreprenad, vård- och omsorgsboende... läs mer

Avslags­yrkande gällande Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14. Vi vill att vår kommun först översiktligt planerar Stockholmsmarken och Segersäng innan man gör frimärksplaner i centrala och strategiska lägen vilket kan hindra fortsatt exploatering.

2020-09-24 - Avslags­yrkande gällande Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 - Vi vill att vår kommun först översiktligt planerar Stockholmsmarken och Segersäng innan man gör frimärksplaner i centrala och strategiska lägen vilket kan hindra fortsatt exploatering.... läs mer

Återremiss Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby. Vi vill att vår kommun tar rollen som byggherre och aktivt driver en dialog med berörda markägare.

2020-09-24 - Återremiss Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby - Vi vill att vår kommun tar rollen som byggherre och aktivt driver en dialog med berörda markägare.... läs mer

Vi vill avvakta med markanvisning. Vi vill ta ett större grepp om stationsområdet och gästhamnen

2020-09-24 - Vi vill avvakta med markanvisning - Vi vill ta ett större grepp om stationsområdet och gästhamnen... läs mer

Återremiss angående förändring av Ösmo rektorsområden. Vi tror att många rektorer hellre har en viss del undervisning och är på samma skola än att de ska springa mellan två skolor och vara rektor på båda.

2020-09-23 - Återremiss angående förändring av Ösmo rektorsområden - Vi tror att många rektorer hellre har en viss del undervisning och är på samma skola än att de ska springa mellan två skolor och vara rektor på båda.... läs mer

Återremiss angående skolgård till särskolan Idun. Hur ska skolgården utformas och anpassas för den här elevgruppen?

2020-09-23 - Återremiss angående skolgård till särskolan Idun - Hur ska skolgården utformas och anpassas för den här elevgruppen?... läs mer

Avslags­yrkande gällande planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14. Vi vill se en övergripande plan för Seger­säng och Stockholmsmarken innan detta strategiska läge planläggs.

2020-09-22 - Avslags­yrkande gällande planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 - Vi vill se en övergripande plan för Seger­säng och Stockholmsmarken innan detta strategiska läge planläggs.... läs mer

Särskilt yttrande beträffande ansvarsskada Sittesta. Vi bedömer att dokumen­ta­tionen är brist­fällig och osamman­hängande vilket är olyckligt ur både ett myndighets­perspektiv och ett invånar­perspektiv.

2020-09-22 - Särskilt yttrande beträffande ansvarsskada Sittesta - Vi bedömer att dokumen­ta­tionen är brist­fällig och osamman­hängande vilket är olyckligt ur både ett myndighets­perspektiv och ett invånar­perspektiv.... läs mer

Press­meddelande Hemtjänst. Vi vill behålla den kommunala hemtjänsten.

2020-09-21 - Press­meddelande Hemtjänst - Vi vill behålla den kommunala hemtjänsten.... läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde. Ösmo, Stora Vika, e-förslag, Mål- & budget, maxtaxa, med mera avhandlades.

2020-09-17 - Kommunfullmäktiges sammanträde - Ösmo, Stora Vika, e-förslag, Mål- & budget, maxtaxa, med mera avhandlades.... läs mer

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020. Vi lyckades skicka tillbaka förslaget till förvaltningen i syfte att redovisa beräkningarna redovisa konsekvenserna för berörda.

2020-09-17 - Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020 - Vi lyckades skicka tillbaka förslaget till förvaltningen i syfte att redovisa beräkningarna redovisa konsekvenserna för berörda.... läs mer

Inga pengar avsatta till e-förslag. Många invånare kommer bli besvikna när förslagen inte genomförs.

2020-09-17 - Inga pengar avsatta till e-förslag - Många invånare kommer bli besvikna när förslagen inte genomförs.... läs mer

Omvärlds­bedömning inför Mål- och Budget. Utdrag ur SKR:s ekonomirapport.

2020-09-10 - Omvärlds­bedömning inför Mål- och Budget - Utdrag ur SKR:s ekonomirapport.... läs mer

Befolknings­utveckling. Utveckling i vår kommuns olika delar och prognos fram till 2050.

2020-09-10 - Befolknings­utveckling - Utveckling i vår kommuns olika delar och prognos fram till 2050.... läs mer

Mål och Budget 2021. Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2022 - 2024.

2020-09-10 - Mål och Budget 2021 - Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2022 - 2024.... läs mer

Jan-Erik Ljusberg väljer att bli politisk vilde. Vi tackar för den här tiden

2020-09-09 - Jan-Erik Ljusberg väljer att bli politisk vilde - Vi tackar för den här tiden... läs mer

Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun. Vi har uppdaterat vår interaktiva karta.

2020-09-04 - Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun - Vi har uppdaterat vår interaktiva karta.... läs mer

Remisssvar kulturprogram 2012-2024. Vi vill se kultur tillgänglig för fler, i alla kommundelar och på fler platser.

2020-09-03 - Remisssvar kulturprogram 2012-2024 - Vi vill se kultur tillgänglig för fler, i alla kommundelar och på fler platser.... läs mer

Remissvar  idrottsprogram 2021-2024. Vi vill se idrotts- och motionsaktiviteter tillgängliga för fler, i alla kommundelar och på fler platser.

2020-09-03 - Remissvar idrottsprogram 2021-2024 - Vi vill se idrotts- och motionsaktiviteter tillgängliga för fler, i alla kommundelar och på fler platser.... läs mer

Kommun­styrelsens sammanträde. Stora Vika, kommunalt VA, e-förslag,  delegationsordning, remiss kultur- och idrottsprogram mm avhandlades.

2020-09-03 - Kommun­styrelsens sammanträde - Stora Vika, kommunalt VA, e-förslag, delegationsordning, remiss kultur- och idrottsprogram mm avhandlades. ... läs mer

Yttrande över remiss – Kulturprogram. Vi vill se kultur tillgänglig för fler, i alla kommundelar och på fler platser.

2020-09-02 - Yttrande över remiss – Kulturprogram - Vi vill se kultur tillgänglig för fler, i alla kommundelar och på fler platser.... läs mer

Väckande av ärende rörande bildande av natur­reservat i Stora Vika. Vi vill att vår kommun säker­ställer att nuvarande fastighets­ägare är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga föroreningar från miljöfarlig verksamhet.

2020-09-01 - Väckande av ärende rörande bildande av natur­reservat i Stora Vika - Vi vill att vår kommun säker­ställer att nuvarande fastighets­ägare är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga föroreningar från miljöfarlig verksamhet.... läs mer

Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens sammanträde. Sammanfattning av våra ärenden, yrkanden och återremissyrkanden.

2020-08-25 - Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens sammanträde - Sammanfattning av våra ärenden, yrkanden och återremissyrkanden.... läs mer

Förbätt­rings­­förslag med anledning av nekad ansvarsfrihet för 2019. Vi vill veta värdet på vår kommuns fasta tillgångar, vi vill se en förvalt­nings­plan, en inves­terings­plan och en plan för aktuella projekt.

2020-08-25 - Förbätt­rings­­förslag med anledning av nekad ansvarsfrihet för 2019 - Vi vill veta värdet på vår kommuns fasta tillgångar, vi vill se en förvalt­nings­plan, en inves­terings­plan och en plan för aktuella projekt.... läs mer

Vi lyssnar!. Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex!

2020-08-19 - Vi lyssnar! - Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex!... läs mer

Sommar­hälsning!. En fortsatt skön sommar önskar vi alla i hela vår kommun!

2020-08-03 - Sommar­hälsning! - En fortsatt skön sommar önskar vi alla i hela vår kommun!... läs mer

Förslag till dagordning. Till årsmöte söndagen den 16 augusti 2020 kl. 16:00.

2020-07-23 - Förslag till dagordning - Till årsmöte söndagen den 16 augusti 2020 kl. 16:00.... läs mer

Inbjudan till årsmöte. Vi anordnar årsmöte söndagen den 16 augusti kl 16.00.

2020-07-21 - Inbjudan till årsmöte - Vi anordnar årsmöte söndagen den 16 augusti kl 16.00.... läs mer

Yttrande samråds­handling detaljplan Nynäshamn 2:23. Vi anser planförslaget som väl genomarbetat och har inga invändningar.

2020-07-14 - Yttrande samråds­handling detaljplan Nynäshamn 2:23 - Vi anser planförslaget som väl genomarbetat och har inga invändningar.... läs mer

Sommar­hälsning!. En skön sommar vill vi önska alla invånare i hela vår kommun!

2020-07-09 - Sommar­hälsning! - En skön sommar vill vi önska alla invånare i hela vår kommun!... läs mer

Yttrande miniremiss VA. Vi vill att vår kommun gör en översikts­plan, ÖP, innan man gör en VA-plan.

2020-06-30 - Yttrande miniremiss VA - Vi vill att vår kommun gör en översikts­plan, ÖP, innan man gör en VA-plan.... läs mer

Otillåten upp­handling av bygg­entreprenad. Ombyggnad var bygg­entreprenad som skulle ha upphandlats enligt LOU.

2020-06-23 - Otillåten upp­handling av bygg­entreprenad - Ombyggnad var bygg­entreprenad som skulle ha upphandlats enligt LOU.... läs mer

Glad Midsommar!. "Glad Midsommar" önskar vi alla invånare i hela vår kommun!

2020-06-18 - Glad Midsommar! - "Glad Midsommar" önskar vi alla invånare i hela vår kommun! ... läs mer

Tilläggs­yrkande beträf­fande "Revidering av Nynäs­hamns kom­muns grafiska profil". Vi vill att den gra­fiska pro­filen utökas med foton som visar hela vår vackra kom­mun och som alla invånare kan känna igen sig i.

2020-06-17 - Tilläggs­yrkande beträf­fande "Revidering av Nynäs­hamns kom­muns grafiska profil" - Vi vill att den gra­fiska pro­filen utökas med foton som visar hela vår vackra kom­mun och som alla invånare kan känna igen sig i.... läs mer

Återremiss beträf­fande upphandling av drift­entreprenad, vård- och omsorgsboende. Vi vill utreda kostnaderna och vi vill att  vård och omsorgsboende ska byggas i hela vår kommun.

2020-06-16 - Återremiss beträf­fande upphandling av drift­entreprenad, vård- och omsorgsboende - Vi vill utreda kostnaderna och vi vill att vård och omsorgsboende ska byggas i hela vår kommun.... läs mer

Tilläggs­yrkande beträf­fande förhyrning av skollokaler i orten Nynäshamn. Vi vill utreda flytt av Viaskolans högstadium till gymnasiet, som har en mycket stor överkapacitet.

2020-06-16 - Tilläggs­yrkande beträf­fande förhyrning av skollokaler i orten Nynäshamn - Vi vill utreda flytt av Viaskolans högstadium till gymnasiet, som har en mycket stor överkapacitet.... läs mer

Kommun­fullmäktige 2020-06-10. Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

2020-06-10 - Kommun­fullmäktige 2020-06-10 - Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.... läs mer

Särskilt yttrande beträf­fande prövningen av ansvarsfrihet för MSN. Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende och vi kan därför inte bevilja ansvars­frihet för miljö- och sam­hällsbyggnads­nämnden.

2020-06-10 - Särskilt yttrande beträf­fande prövningen av ansvarsfrihet för MSN - Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende och vi kan därför inte bevilja ansvars­frihet för miljö- och sam­hällsbyggnads­nämnden.... läs mer

Åter­remiss­yrkande beträffande utökning av skolplatser i orten Nynäshamn. Vi vill utreda flytt av Viaskolans högstadium till gymnasiet, som har en mycket stor överkapacitet.

2020-06-10 - Åter­remiss­yrkande beträffande utökning av skolplatser i orten Nynäshamn - Vi vill utreda flytt av Viaskolans högstadium till gymnasiet, som har en mycket stor överkapacitet.... läs mer

Vi hjälpte alliansen att ta makten – men de tog aldrig vårt samarbete på allvar. Om det spruckna samarbetet med den borgerliga alliansen.

2020-06-09 - Vi hjälpte alliansen att ta makten – men de tog aldrig vårt samarbete på allvar - Om det spruckna samarbetet med den borgerliga alliansen.... läs mer

Vi vill behålla barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning avseende tillägg om behovsanalyser. Flera "mindre" belopp kan tillsammans bli större belopp och det är nämnden som har det ekonomiska ansvaret för budgeten.

2020-05-20 - Vi vill behålla barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning avseende tillägg om behovsanalyser - Flera "mindre" belopp kan tillsammans bli större belopp och det är nämnden som har det ekonomiska ansvaret för budgeten.... läs mer

Återremiss­yrkande rörande "Mål och budget 2021-2024". Följer inte kommunallagen, utmanar demokratin och stor osäkerhet pga COVID 19.

2020-05-19 - Återremiss­yrkande rörande "Mål och budget 2021-2024" - Följer inte kommunallagen, utmanar demokratin och stor osäkerhet pga COVID 19.... läs mer

Reviso­rernas granskning av MSN. Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning av miljö- och samhällsbyggnads­nämnden

2020-05-19 - Reviso­rernas granskning av MSN - Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning av miljö- och samhällsbyggnads­nämnden... läs mer

Vi yrkar återremiss beträffande höjning av VA-taxan. Vi vill utreda konsekvenserna av den nya taxan.

2020-05-19 - Vi yrkar återremiss beträffande höjning av VA-taxan - Vi vill utreda konsekvenserna av den nya taxan.... läs mer

Särskilt yttrande angående till­delnings­beslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo. Vi ser en stor risk att kommuninvånarnas synpunkter inte får lika stort inflytande om modellen med ankarbyggherrar genomförs i det aktuella området.

2020-05-19 - Särskilt yttrande angående till­delnings­beslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo - Vi ser en stor risk att kommuninvånarnas synpunkter inte får lika stort inflytande om modellen med ankarbyggherrar genomförs i det aktuella området.... läs mer

Statlig medfinansiering till Nynäsvägen Etapp 3, GC-väg. Vår kommun prioriterar GC-vägar i orten Nynäshamn och pengarna tas från Länsplanen för regional transportinfrastruktur.

2020-04-30 - Statlig medfinansiering till Nynäsvägen Etapp 3, GC-väg - Vår kommun prioriterar GC-vägar i orten Nynäshamn och pengarna tas från Länsplanen för regional transportinfrastruktur.... läs mer

Särskilt yttrande beträffande beslut ang. omlokalisering av Sunnerby förskola. Vi vill att tillfälliga nya moduler hyrs in genom att genomföra en förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Hyresmoduler 2018 SKL Komentus, vilket har rekommenderats av Södertörns Upphandlingsnämnd

2020-04-23 - Särskilt yttrande beträffande beslut ang. omlokalisering av Sunnerby förskola - Vi vill att tillfälliga nya moduler hyrs in genom att genomföra en förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Hyresmoduler 2018 SKL Komentus, vilket har rekommenderats av Södertörns Upphandlingsnämnd... läs mer

Remissvar detaljplan Lyngsta 2:2 . Vi föreslår GC-väg och breddad Sjöviksväg som medger busstrafik till Ösmo.

2020-04-22 - Remissvar detaljplan Lyngsta 2:2 - Vi föreslår GC-väg och breddad Sjöviksväg som medger busstrafik till Ösmo.... läs mer

Debatt om Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan. Vi vill använda moduler för snabbare inflyttning, bättre kvalitet och bättre ekonomi .

2020-04-16 - Debatt om Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan - Vi vill använda moduler för snabbare inflyttning, bättre kvalitet och bättre ekonomi .... läs mer

Yrkande om avslag beträffande Sunnerby förskola - evakuerings­lokaler. Vi vill att ett extra nämndsammanträde utlyses så snart förvaltningen har fullgjort uppdraget och kan presentera flera förslag enligt BUN:s beslut.

2020-04-14 - Yrkande om avslag beträffande Sunnerby förskola - evakuerings­lokaler - Vi vill att ett extra nämndsammanträde utlyses så snart förvaltningen har fullgjort uppdraget och kan presentera flera förslag enligt BUN:s beslut.... läs mer

Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta”. Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.

2020-04-14 - Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta” - Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.... läs mer

Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:7, Ören 1:92 och Ören 1:91, Stenstrand 109, Torö. Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken

2020-04-14 - Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:7, Ören 1:92 och Ören 1:91, Stenstrand 109, Torö - Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken... läs mer

Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:50, Örudden 44, Torö. Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken

2020-04-14 - Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:50, Örudden 44, Torö - Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken... läs mer

Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:120, Stenstrand 105, Torö. Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken

2020-04-14 - Yrkande om återremiss beträffande Ören 1:120, Stenstrand 105, Torö - Vi vill att beslutsunderlaget kompletteras med bl.a. datum och dokumentation för tillsynsbesöken... läs mer

Glad Påsk!. Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!

2020-04-11 - Glad Påsk! - Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!... läs mer

Särskilt yttrande rörande svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av Gröndalsskolan. Vi bedömer att en av de viktigaste orsakerna till de problem som har uppstått beror på att merparten av de rapporter som presenteras för nämnden är muntliga.

2020-03-31 - Särskilt yttrande rörande svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av Gröndalsskolan - Vi bedömer att en av de viktigaste orsakerna till de problem som har uppstått beror på att merparten av de rapporter som presenteras för nämnden är muntliga.... läs mer

Skriftlig strukturerad dokumentation är grunden för allt modernt kvalitetsarbete. Vi vill att alla dokument ska innehålla administrativa uppgifter som t.ex. nämnd/förvaltning, sidnummer, dokumentansvarig, datum, revisionsdatum, diarienummer, målgrupp, sekretesstatus, etc

2020-03-31 - Skriftlig strukturerad dokumentation är grunden för allt modernt kvalitetsarbete - Vi vill att alla dokument ska innehålla administrativa uppgifter som t.ex. nämnd/förvaltning, sidnummer, dokumentansvarig, datum, revisionsdatum, diarienummer, målgrupp, sekretesstatus, etc... läs mer

Vår kommuns långa passivitet slår hårt mot invånarna. Oförmågan att lösa problemet med fuktskadade lokaler medför svåra konsekvenser för invånarna i Sunnerby.

2020-03-24 - Vår kommuns långa passivitet slår hårt mot invånarna - Oförmågan att lösa problemet med fuktskadade lokaler medför svåra konsekvenser för invånarna i Sunnerby.... läs mer

Redovisning av partistöd för 2019. Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

2020-03-20 - Redovisning av partistöd för 2019 - Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.... läs mer

Remissvar gällande dokumentet "Ortsstruktur och samhälls­byggnads­principer". Vi vill se en vision för hela vår kommun och att en ny översiktsplan påbörjas.

2020-03-20 - Remissvar gällande dokumentet "Ortsstruktur och samhälls­byggnads­principer" - Vi vill se en vision för hela vår kommun och att en ny översiktsplan påbörjas.... läs mer

Genom­lysningen av organi­sationen för vår kommun är klar. Resultatet har redovisats för kommun­styrelsen, som ser fram emot att ett omfattande för­bättrings­arbete nu startar.

2020-03-19 - Genom­lysningen av organi­sationen för vår kommun är klar - Resultatet har redovisats för kommun­styrelsen, som ser fram emot att ett omfattande för­bättrings­arbete nu startar.... läs mer

Yrkande digital strategi för vår kommun. Vi vill tydliggöra hur IT-strategi och E-strategi förhåller sig till föreslagen digital strategi.

2020-03-17 - Yrkande digital strategi för vår kommun - Vi vill tydliggöra hur IT-strategi och E-strategi förhåller sig till föreslagen digital strategi.... läs mer

Yrkande beträffande investering i Sunnerby. Moduler erbjuder högre kvalitet, ökad flexibilitet, lägre pris, snabbare inflyttning, färre risker, etc. jämfört med platsbyggt.

2020-03-17 - Yrkande beträffande investering i Sunnerby - Moduler erbjuder högre kvalitet, ökad flexibilitet, lägre pris, snabbare inflyttning, färre risker, etc. jämfört med platsbyggt.... läs mer

Ställ­nings­tagande vårdboende. Vi vill att det finns vård- och omsorgsboende i alla kommundelar; i Ösmo, på Torö, i Sorunda och i orten Nynäshamn.

2020-03-01 - Ställ­nings­tagande vårdboende - Vi vill att det finns vård- och omsorgsboende i alla kommundelar; i Ösmo, på Torö, i Sorunda och i orten Nynäshamn.... läs mer

Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av Gröndalsskolan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver säkerställa att upphandlingar av entreprenörer sker i enlighet med LOU och kommunens upphandlingsregler.

2020-02-27 - Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av Gröndalsskolan - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver säkerställa att upphandlingar av entreprenörer sker i enlighet med LOU och kommunens upphandlingsregler.... läs mer

Presen­tation för Barn- och utbildnings­nämnden. Behovet av elevplatser i grundskolan fram till ca 2028.

2020-02-19 - Presen­tation för Barn- och utbildnings­nämnden - Behovet av elevplatser i grundskolan fram till ca 2028.... läs mer

Yrkande beträffande Revisions­rapport - granskning av styrning och kontroll av fastighets­underhåll. Vi vill att en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll av vår kommuns verksamhetslokaler.

2020-02-13 - Yrkande beträffande Revisions­rapport - granskning av styrning och kontroll av fastighets­underhåll - Vi vill att en extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll av vår kommuns verksamhetslokaler.... läs mer

Kommun­fullmäktige 2020-02-13. Granskning av styrning och kontroll av fastighets­underhåll.

2020-02-13 - Kommun­fullmäktige 2020-02-13 - Granskning av styrning och kontroll av fastighets­underhåll.... läs mer

Öppet möte 19 februari om skade­görelsen i Nynäshamns stad. Hur får vi stopp på skadegörelsen?

2020-02-11 - Öppet möte 19 februari om skade­görelsen i Nynäshamns stad - Hur får vi stopp på skadegörelsen?... läs mer

Särskilt yttrande rörande för­längning av fotbolls­profilen. Många oklarheter varför vi reserverade oss mot beslutet att förlänga avtalet.

2020-01-29 - Särskilt yttrande rörande för­längning av fotbolls­profilen - Många oklarheter varför vi reserverade oss mot beslutet att förlänga avtalet.... läs mer

Inbjudan till årsmöte 2020. Söndagen den 22 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård.

2020-01-28 - Inbjudan till årsmöte 2020 - Söndagen den 22 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård.... läs mer

Kort presentation om oss. Nio bilder om Sorundanet Nynäshamns kommunpartis historia!

2020-01-24 - Kort presentation om oss - Nio bilder om Sorundanet Nynäshamns kommunpartis historia!... läs mer

Sorunda kan bryta sig loss från Nynäshamn – nya idéer läggs fram om kommun­delning. Under 2020 ska ett arbete påbörjas för att ta reda på om det vore bra att dela upp Nynäshamns kommun.

2020-01-24 - Sorunda kan bryta sig loss från Nynäshamn – nya idéer läggs fram om kommun­delning - Under 2020 ska ett arbete påbörjas för att ta reda på om det vore bra att dela upp Nynäshamns kommun.... läs mer

Separata byggnader bäst för förskola, matsal och skola i Sunnerby. Vi bedömer att separata byggnader blir mer ekonomiskt, minskar projektriskerna och bibehåller skolkapaciteten.

2020-01-21 - Separata byggnader bäst för förskola, matsal och skola i Sunnerby - Vi bedömer att separata byggnader blir mer ekonomiskt, minskar projektriskerna och bibehåller skolkapaciteten.... läs mer

Kommun­styrelsens verksam­hets­plan saknar mätbara mål. Som att hoppa höjdhopp utan ribba!

2020-01-16 - Kommun­styrelsens verksam­hets­plan saknar mätbara mål - Som att hoppa höjdhopp utan ribba!... läs mer

Kommun­styrelsens sammanträde. Kort sammanfattning av fyra för oss viktiga punkter på dagordningen.

2020-01-16 - Kommun­styrelsens sammanträde - Kort sammanfattning av fyra för oss viktiga punkter på dagordningen.... läs mer

Utredning igen av simhall i vår kommun?. Vad saknas i utredningen som presenterades för drygt tre år sedan?

2020-01-16 - Utredning igen av simhall i vår kommun? - Vad saknas i utredningen som presenterades för drygt tre år sedan?... läs mer

Ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo?. Vi vill att vår kommun aktivt samarbetar med trafikförvaltningen Region Stockholm.

2020-01-16 - Ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo? - Vi vill att vår kommun aktivt samarbetar med trafikförvaltningen Region Stockholm.... läs mer

Deponi i Grödby oroar. Viktigt att agera tydligt mot förslaget.

2020-01-15 - Deponi i Grödby oroar - Viktigt att agera tydligt mot förslaget.... läs mer

Vi vill se möjligheterna med nya kommunala organi­sa­tioner. Vi samarbetar med C+KD+L+M för att utreda konsekvenserna av en delning eller en sammanslagning.

2020-01-08 - Vi vill se möjligheterna med nya kommunala organi­sa­tioner - Vi samarbetar med C+KD+L+M för att utreda konsekvenserna av en delning eller en sammanslagning.... läs mer