Vi gör - men frågar och lyssnar först!

Det finns mycket att göra när det gäller att utveckla hela vår kommun. Lyssna på invånarna t.ex. Många kontaktar oss och vi tar intryck av de medborgarförslag som lämnas till vår kommun.

Vill Du komma och berätta om något Du tycker borde göras för att förbättra vår kommun? Du är alltid välkommen att besöka oss när vi har gruppmöten. Vi vill att Du kontaktar oss i förväg så vi kan förbereda oss och avsätta tid till Din fråga.

Vi arbetar med påverkan genom insändare i tidningar och deltagande på Facebook förutom vår egen hemsida. I det traditionella politiska arbetet skriver vi förslag, så kallade motioner. Ofta finner vi märkligheter. Då frågar vi ansvarig makthavare. Det kallas interpellation.

Vad vi gjort det senaste året

Här hittar Du vad vi gjort sedan 2021-01-01.

Vill Du se allt vi gjort sedan start 2004 eller söka så ska Du gå till sidan "Sök" ...

 

Du är varmt välkommen att träffa några av oss och berätta om hur Du vill att Sorunda församling ska utvecklas i framtiden!. Vi finns på

2021-09-12 - Du är varmt välkommen att träffa några av oss och berätta om hur Du vill att Sorunda församling ska utvecklas i framtiden! - Vi finns på "Västerby Bygdegårds höstmarknad" söndagen den 12 september mellan kl 10:30 och 15:30.... läs mer

Vi vill att Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!. Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun med affärer, apotek, vårdcentral, simhall etc. och buss- och tågförbindelse inom vår kommun och till den övriga regionen.

2021-09-11 - Vi vill att Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla! - Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun med affärer, apotek, vårdcentral, simhall etc. och buss- och tågförbindelse inom vår kommun och till den övriga regionen.... läs mer

Ösmo kommunhus och "centrum" från förr. Se Lantmateriverkets flygfoton från 1960 och 1975

2021-09-10 - Ösmo kommunhus och "centrum" från förr - Se Lantmateriverkets flygfoton från 1960 och 1975... läs mer

Ösmo föreningsdag 11 september 2021. Varmt välkommen att träffa oss och berätta om hur Du vill att Ösmo ska utvecklas i framtiden!

2021-09-09 - Ösmo föreningsdag 11 september 2021 - Varmt välkommen att träffa oss och berätta om hur Du vill att Ösmo ska utvecklas i framtiden!... läs mer

Nu har Du möjligheten att rösta på oss även i kyrkovalet den 19 september!. Som största parti i Sorunda vill vi vara med och ta ansvar för vår församling

2021-08-19 - Nu har Du möjligheten att rösta på oss även i kyrkovalet den 19 september! - Som största parti i Sorunda vill vi vara med och ta ansvar för vår församling... läs mer

Vi underhåller vår hemsida. Vi är inne på version 8 sedan starten 2004

2021-07-12 - Vi underhåller vår hemsida - Vi är inne på version 8 sedan starten 2004... läs mer

Glad Midsommar!. Vi önskar "Glad Midsommar" till alla i hela vår vackra kommun!

2021-06-25 - Glad Midsommar! - Vi önskar "Glad Midsommar" till alla i hela vår vackra kommun! ... läs mer

Inget samband mellan arvode och arbets­uppgifter och budgetansvar. Revidering av reglemente för ersättning förtroendevalda

2021-06-23 - Inget samband mellan arvode och arbets­uppgifter och budgetansvar - Revidering av reglemente för ersättning förtroendevalda... läs mer

Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov. Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo

2021-06-16 - Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov - Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo... läs mer

Vi vill att det ska vara skol­chefen som fattar avslags­beslut i skol­skjut­särenden. Särskilt ytt­rande gällande Revi­dering av barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning

2021-06-15 - Vi vill att det ska vara skol­chefen som fattar avslags­beslut i skol­skjut­särenden - Särskilt ytt­rande gällande Revi­dering av barn- och utbildnings­nämndens delegations­ordning... läs mer

Stöd för RSS. Nu kan Du prenumerera på nyheter från oss!

2021-06-07 - Stöd för RSS - Nu kan Du prenumerera på nyheter från oss!... läs mer

Att sila mygg och svälja kameler. "Politiska satsningar" utgör 2 % av budgeten

2021-06-07 - Att sila mygg och svälja kameler - "Politiska satsningar" utgör 2 % av budgeten... läs mer

Mål och Budget 2022. Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2023 - 2025

2021-06-07 - Mål och Budget 2022 - Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2023 - 2025... läs mer

Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun. Komplettering till remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

2021-06-06 - Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun - Komplettering till remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)... läs mer

Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun. Remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

2021-06-04 - Vi vill för­bättra SL-trafiken i hela vår kommun - Remiss­yttrande rörande föränd­ringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)... läs mer

Vi vill att boende och organisationer involveras i vägvisningen till Sorunda. Yttrande rörande ansökan till Trafikverket om vägvisning

2021-05-19 - Vi vill att boende och organisationer involveras i vägvisningen till Sorunda - Yttrande rörande ansökan till Trafikverket om vägvisning... läs mer

Vi vill prioritera en långtidsplan för stationsområdet och gästhamnen. Risk för att markanvisning blockerar framtida utveckling

2021-05-19 - Vi vill prioritera en långtidsplan för stationsområdet och gästhamnen - Risk för att markanvisning blockerar framtida utveckling... läs mer

Vi vill att vår vackra landsbygd bebyggs varsamt. Motion "Råd och inspiration för de som vill bygga på landet"

2021-05-16 - Vi vill att vår vackra landsbygd bebyggs varsamt - Motion "Råd och inspiration för de som vill bygga på landet" ... läs mer

Vi yrkar avslag till regle­mente samt fast­ställande av förvalt­nings­organisation för näringslivs- och arbets­marknads­nämnd. Anmärk­ningsvärt att Alliansen och Vänster­partiet saknar respekt för de demo­kratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun.

2021-04-29 - Vi yrkar avslag till regle­mente samt fast­ställande av förvalt­nings­organisation för näringslivs- och arbets­marknads­nämnd - Anmärk­ningsvärt att Alliansen och Vänster­partiet saknar respekt för de demo­kratiska processer som ska vara styrande och ledande i vår kommun. ... läs mer

Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län. Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk.

2021-04-16 - Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län - Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk.... läs mer

Vi frågar om tillgång på läromedel i grundskolan. Hur mycket pengar läggs på läromedel per elev och läsår?

2021-04-15 - Vi frågar om tillgång på läromedel i grundskolan - Hur mycket pengar läggs på läromedel per elev och läsår?... läs mer

Glad Påsk!. Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!

2021-04-01 - Glad Påsk! - Alla invånare i hela vår kommun önskas en riktigt "Glad Påsk"!... läs mer

Uppdatering av våra stadgar. Ändringar med anledning av att vi ställer upp i kyrkovalet 2021

2021-03-28 - Uppdatering av våra stadgar - Ändringar med anledning av att vi ställer upp i kyrkovalet 2021... läs mer

Särskilt yttrande gällande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020. Det är först när effekten av åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras!

2021-03-25 - Särskilt yttrande gällande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 - Det är först när effekten av åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse kan göras!... läs mer

Vi bor på landsbygden, i småorter och i tätorter enligt SCB . Kartan visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna och i tätorterna!

2021-03-20 - Vi bor på landsbygden, i småorter och i tätorter enligt SCB - Kartan visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna och i tätorterna!... läs mer

Remissvar rörande ny regional cykelplan för Stockholms län. Vi vill att primär länsväg 225 pekas ut som regionalt cykelstråk.

2021-03-18 - Remissvar rörande ny regional cykelplan för Stockholms län - Vi vill att primär länsväg 225 pekas ut som regionalt cykelstråk.... läs mer

Vårt yttrande gällande inriktningsbeslut Översiktsplan, ÖP . Vi bedömer folkökningen till 1,1% över tid och vill se en utbyggnad av kommunalt VA i Landfjärden med omnejd.

2021-03-18 - Vårt yttrande gällande inriktningsbeslut Översiktsplan, ÖP - Vi bedömer folkökningen till 1,1% över tid och vill se en utbyggnad av kommunalt VA i Landfjärden med omnejd.... läs mer

Särskilt yttrande beträffande ny policy för rekrytering. Rekrytering av kommundirektör måste ske på annat sätt än rekrytering av andra medarbetare och självklart av extern leverantör

2021-03-10 - Särskilt yttrande beträffande ny policy för rekrytering - Rekrytering av kommundirektör måste ske på annat sätt än rekrytering av andra medarbetare och självklart av extern leverantör... läs mer

Vi vill att förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i "territoriell maktordning och urban norm". Vår kommun skadas av en begränsad förståelse för landsbygdens möjligheter och utmaningar.

2021-03-09 - Vi vill att förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i "territoriell maktordning och urban norm" - Vår kommun skadas av en begränsad förståelse för landsbygdens möjligheter och utmaningar.... läs mer

Inbjudan till årsmöte 2021. Årsmötet hålls digitalt söndagen 28 mars kl. 17.00

2021-03-01 - Inbjudan till årsmöte 2021 - Årsmötet hålls digitalt söndagen 28 mars kl. 17.00... läs mer

Liberalernas "stora satsningar" i Sorunda imponerar inte. Självklart att skola och äldreomsorg byggs ut i takt med att invånarantalet ökar!

2021-02-27 - Liberalernas "stora satsningar" i Sorunda imponerar inte - Självklart att skola och äldreomsorg byggs ut i takt med att invånarantalet ökar!... läs mer

Bra remissvar från förvaltningen som tar upp problem med samordning och gränsdragning.. Dock avslår vi remissen eftersom vi anser att beslutet om ny nämnd inte är fattat i kommunfullmäktige

2021-02-26 - Bra remissvar från förvaltningen som tar upp problem med samordning och gränsdragning. - Dock avslår vi remissen eftersom vi anser att beslutet om ny nämnd inte är fattat i kommunfullmäktige... läs mer

Vi vill att statens servicekontor ska ligga i Ösmo. Risk för få besökare om servicekontoret etableras i den perifert belägna orten Nynäshamn

2021-02-25 - Vi vill att statens servicekontor ska ligga i Ösmo - Risk för få besökare om servicekontoret etableras i den perifert belägna orten Nynäshamn... läs mer

Vi föreslår en övergripande värdering av vår kommuns samlade förmögenhet i fast egendom. Byggnader, anläggningar och markinnehav kvantifieras samt värderas utifrån bokfört värde och nyanskaffningsvärde

2021-02-25 - Vi föreslår en övergripande värdering av vår kommuns samlade förmögenhet i fast egendom - Byggnader, anläggningar och markinnehav kvantifieras samt värderas utifrån bokfört värde och nyanskaffningsvärde ... läs mer

Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner. Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)

2021-02-21 - Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner - Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)... läs mer

Hur tänker vår kommun följa upp sophaveriet i Kagg­hamra?. Nynäshamns Naturskyddsförening undrar i en insändare hur Nynäshamns kommun tänker följa upp konsekvenserna av den stora sopbranden i Kagghamra.

2021-02-20 - Hur tänker vår kommun följa upp sophaveriet i Kagg­hamra? - Nynäshamns Naturskyddsförening undrar i en insändare hur Nynäshamns kommun tänker följa upp konsekvenserna av den stora sopbranden i Kagghamra.... läs mer

Vi lyssnar bara på invånarna i vår kommun. Vi behöver inte lyda något moder­parti i Stockholm.

2021-02-19 - Vi lyssnar bara på invånarna i vår kommun - Vi behöver inte lyda något moder­parti i Stockholm.... läs mer

Synpunkter på Remissutgåva 2021 av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun. Strategin missar landsbygden och prioriterar endast orterna Ösmo och Nynäshamn.

2021-02-16 - Synpunkter på Remissutgåva 2021 av Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun - Strategin missar landsbygden och prioriterar endast orterna Ösmo och Nynäshamn.... läs mer

Fotbolls­profilen är ett kostsamt projekt. Vi ifrågasätter den "fotbollsprofil" som drivs på flera skolor i vår kommun

2021-02-12 - Fotbolls­profilen är ett kostsamt projekt - Vi ifrågasätter den "fotbollsprofil" som drivs på flera skolor i vår kommun... läs mer

Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn. Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst

2021-02-10 - Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn - Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst... läs mer

Motion om trappa och ramp vid Nynäsgårds station. Vi föreslår att en trappa med ramp byggs på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan

2021-02-09 - Motion om trappa och ramp vid Nynäsgårds station - Vi föreslår att en trappa med ramp byggs på den långa backen från Nynäsgårds station upp mot Centralgatan... läs mer

Motion om belysning på lekplatsen "Höjden". Vi föreslår att vår kommun sätter upp belysning på lekplatsen "Höjden"

2021-02-09 - Motion om belysning på lekplatsen "Höjden" - Vi föreslår att vår kommun sätter upp belysning på lekplatsen "Höjden"... läs mer

Inbjudan till medlems­möte. Vi anord­nar digi­talt medlems­möte via "Teams" sön­dagen den 21 februari kl 18.00.

2021-02-07 - Inbjudan till medlems­möte - Vi anord­nar digi­talt medlems­möte via "Teams" sön­dagen den 21 februari kl 18.00.... läs mer

Vi frågar om analys av partiklar i brand­rök från Kagg­hamra. Brandröken kan innehålla stora mängder gifter med långtgående konsekvenser för människor och miljö.

2021-02-03 - Vi frågar om analys av partiklar i brand­rök från Kagg­hamra - Brandröken kan innehålla stora mängder gifter med långtgående konsekvenser för människor och miljö.... läs mer

Trafikverket har inget skäl att sub­ven­tionera Stock­holms Hamnar. Debatt­artikel om hamnen i Norvik och trafiken på väg 225.

2021-01-28 - Trafikverket har inget skäl att sub­ven­tionera Stock­holms Hamnar - Debatt­artikel om hamnen i Norvik och trafiken på väg 225.... läs mer

Vi vill att Ösmo GIF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får möjligheten att driva "Fotbolls­profilen". Vi vill avsluta samar­betet med nuva­rande leve­rantör.

2021-01-27 - Vi vill att Ösmo GIF, Sorunda IF och Nynäshamns IF får möjligheten att driva "Fotbolls­profilen" - Vi vill avsluta samar­betet med nuva­rande leve­rantör.... läs mer

Förbätt­rings­­förslag avseende nekad ansvars­­frihet. Vi vill se en lång­­tidsplan för vår kommuns förmögen­­het. Då måste vi veta hur stor förmögen­­heten är

2021-01-26 - Förbätt­rings­­förslag avseende nekad ansvars­­frihet - Vi vill se en lång­­tidsplan för vår kommuns förmögen­­het. Då måste vi veta hur stor förmögen­­heten är... läs mer

Därför vill vi utreda en kommun­del­ning. Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen

2021-01-25 - Därför vill vi utreda en kommun­del­ning - Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen... läs mer

Bra med rikt­linjer för hållbart byggande. Vi vill att rikt­linjerna inarbetas med befintliga inom byggindustrin

2021-01-21 - Bra med rikt­linjer för hållbart byggande - Vi vill att rikt­linjerna inarbetas med befintliga inom byggindustrin ... läs mer

Särskilt yttrande beträffande mark­strategi. Vi vill ta bort formuleringar som förhindrar byggnation och utveckling på landsbygden

2021-01-21 - Särskilt yttrande beträffande mark­strategi - Vi vill ta bort formuleringar som förhindrar byggnation och utveckling på landsbygden... läs mer

Särskilt yttrande angående inrättande av fastighets- och investeringsutskott. Vi vill invänta beslut i förvaltnings­rätten ang. lagligheten i tidigare beslut

2021-01-21 - Särskilt yttrande angående inrättande av fastighets- och investeringsutskott - Vi vill invänta beslut i förvaltnings­rätten ang. lagligheten i tidigare beslut... läs mer

Kort presentation av oss. Vår metod och en kort sammanställning av väljarna i vår kommun

2021-01-20 - Kort presentation av oss - Vår metod och en kort sammanställning av väljarna i vår kommun... läs mer

Frågor och svar om "kommun­delnings­utredningen". Finns det någon karta på den föreslagna kommun­delningen?

2021-01-18 - Frågor och svar om "kommun­delnings­utredningen" - Finns det någon karta på den föreslagna kommun­delningen?... läs mer

Särskilt yttrande rörande nominering av ledamot till AU. AU har förlorat sin roll i nuva­rande parla­men­tariska läge efter­som det saknas en tydlig majoritet.

2021-01-08 - Särskilt yttrande rörande nominering av ledamot till AU - AU har förlorat sin roll i nuva­rande parla­men­tariska läge efter­som det saknas en tydlig majoritet.... läs mer

Inter­pella­tion om av­falls­brand i Kagg­hamra. Varför väntade vår kommun fem dagar med att informera invånarna?

2021-01-05 - Inter­pella­tion om av­falls­brand i Kagg­hamra - Varför väntade vår kommun fem dagar med att informera invånarna?... läs mer

God fort­sättning. Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

2021-01-02 - God fort­sättning - Önskar Sorundanet Nynäshamns kommunparti!... läs mer