Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent placeholder

Vanliga frågor och svar

Möjligheter med två nya kommuner

Var hittar jag information om "kommun­delnings­utredningen"? Vi har sammanställt information om "kommundelning" på en egen sida. Sidan innehåller information om bakgrund, hur det går till att bilda nya kommuner, goda exempel och erfarenheter från nya kommuner, frågor och svar och mycket annat... läs mer

Valresultat i procent i Nynäshamns kommun 2018

Hur stor andel väljare stöder er? I kommunvalet 2018 ökade vi stort med ytterligare 586 röster jämfört med valet 2014. Det är en ökning med 53% och vi blev därmed fjärde största parti i vår kommun. Som jämförelse kan nämnas att C+KD+L+M ökade med sammanlagt 1 röst (jämfört med valet 2014). Tack vare vår ökning kunde vi således trygga ett makskifte ... läs mer

Valresultat och mandatfördelningen i Nynäshamns kommun 2018-2022

Hur stort stöd har ni och hur ser mandatfördelningen ut? Det finns 41 mandat i vår kommun och efter valet 2018 blev fördelningen; Socialdemokraterna 10 (-1), Moderaterna 10 (=), Sverigedemokraterna 6 (+2) och Sorundanet 4 (+1). Liberalerna 2 (-1), Vänsterpartiet 2 (-1), Centerpartiet 2 (=), Kristdemokraterna 2 (+1) och Pensionärspartiet 1 (=) ... läs mer

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Varför heter ni som ni gör? Vi bildade ett företagsnätverk 2004 för positiv utveckling i kommundelen Sorunda och startade hemsidan www.sorunda.net. År 2005 fick vi rådet av ett kommunalråd att bilda parti, om vi ville påverka, och ställde upp i valet 2006. Vi ändrade namn till Sorundanet Nynäshamns kommunparti 2013 för att tydliggöra att våra hjärtefrågor berör hela vår kommun och att vi bara verkar i vår kommun.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Varför behövs ni? Ett kommunalt parti behövs då vi har lättare att arbeta med specifika frågor över partigränserna. Vi behöver inte ta hänsyn till direktiv från rikspolitiken. Riksdagspartierna får ofta med sig onödig last i bagaget som går i konflikt med ett sunt tänkande vad gäller kommunpolitiken. Vi menar att praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar och vi ser till det bästa för hela vår kommun.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Varför ska jag rösta på er? Vi ger dig möjlighet till inflytande på riktigt. Så enkelt är det.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vad har ni för politisk erfarenhet? Innan valet 2006 var den på god, allmän nivå och efter det har vi kunnat sätta oss in i den kommunala verksamheten på ett bra sätt. Vårt sätt att vara politiker är att vara oss själva - vanliga människor utan krusiduller.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Är ni äkta fritidspolitiker? Vi engagerar oss på ledig tid. De flesta av oss arbetar helt ideellt utan ersättning. De som sitter i kommunfullmäktige får ett arvode på ca 600 kr efter skatt per månad. Det blir 5-30 kr/tim om man räknar med förberedelser, möten och dialog med väljarna.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Har ni en värdegrund och en vision förutom “en humanistisk grundsyn och värnar demokratin”? Vi delar vision och värdegrund med Lokala Partiers Nätverk, ... läs mer

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Är ni ett enfrågeparti? Nej, vi arbetar brett med alla kommunala frågor.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Om jag redan har röstat och vill ändra mig? Inga problem. Det är alltid senaste röstningen som räknas. Har du förtidsröstat, så kan du gå till din vallokal på valdagen och rösta om. Du behöver bara ta med dig en giltig ID-handling.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vem har tagit porträttfotografierna på hemsidan? Fotografierna har tagits av Lisa Karlström Wåhlander och HG-bild förutom de som tillhandahållits privat. De får delas oförändrade om källan anges.

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Blir skatten lägre om vi blir fler invånare? Nej, skatten i en kommun blir inte per automatik lägre med fler invånare. Skatten i en kommun beror på politisk ambitionsnivå, effektiv ledning och styrning samt hur väl verksamheterna drivs. ... läs mer

NynäshamnsPostens frågor inför kommunvalet 2022

Nu har det gått ännu en mandatperiod utan att kommunen har lyckats anlägga en badplats vid Muskan i Ösmo. Inför förra valet svarade alla partier att de är för en sådan. Håller ni fast vid det? Är det, i så fall, inte hög tid att få den anlagd någon gång? Vi vill anlägga en badplats vid Muskan och det är synnerligen hög tid att anlägga en sådan. Vår kommun gjorde ett historiskt misstag när man försökte spara pengar genom att sänka vattennivån i Muskan. Nya utmaningar har uppstått på grund av sänkningen, badplatsen är bara ett exempel. Vår bedömning är att sänkningen “kostade mer än den smakade”.

NynäshamnsPostens frågor inför kommunvalet 2022

Vad bör kommunen göra för att förbättra de kommunala förskolorna och skolorna, så att alla barn och ungdomar får utvecklas och lära sig det som de behöver? Mindre grupper i förskolan. Högre skolpeng. Minskad klasstorlek, cirka 17 elever i årskurserna F-3. Alla elever ska få hjälp direkt vid behov. Följa upp stor frånvaro genast. Ökat antalet legitimerade lärare. Anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Mer resurser till läromedel. Öka trygghet och studiero. Bättre möjligheter till fortbildning för lärare. Mer “kringpersonal” som kan avlasta lärarna från att vikariera, rastvakta, vakta i matsalen, kopiera etcetera. Rektor på varje skola.