Vanliga frågor och svar

Möjligheter med två nya kommuner

Valresultat i procent i Nynäshamns kommun 2018

Valresultat och mandatfördelningen i Nynäshamns kommun 2018-2022
Hur stort stöd har ni och hur ser mandatfördelningen ut?
Det finns 41 mandat i vår kommun och efter valet 2018 blev fördelningen; Socialdemokraterna 10 (-1), Moderaterna 10 (=), Sverigedemokraterna 6 (+2) och Sorundanet 4 (+1). Liberalerna 2 (-1), Vänsterpartiet 2 (-1), Centerpartiet 2 (=), Kristdemokraterna 2 (+1) och Pensionärspartiet 1 (=) ... läs mer

Varför heter ni som ni gör?
Vi bildade ett nätverk 2004 för positiv utveckling i kommundelen Sorunda och startade hemsidan www.sorunda.net. År 2005 fick vi rådet av ett kommunalråd att bilda parti, om vi ville påverka, och ställde upp i valet 2006. Vi ändrade namn till Sorundanet Nynäshamns kommunparti 2013 för att tydliggöra att våra hjärtefrågor berör hela vår kommun och att vi bara verkar i vår kommun.

Varför behövs ni?
Ett kommunalt parti behövs då vi har lättare att arbeta med specifika frågor över partigränserna. Vi behöver inte ta hänsyn till direktiv från rikspolitiken. Riksdagspartierna får ofta med sig onödig last i bagaget som går i konflikt med ett sunt tänkande vad gäller kommunpolitiken. Vi menar att praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar och vi ser till det bästa för hela vår kommun.

Varför ska jag rösta på er?
Vi ger dig möjlighet till inflytande på riktigt. Så enkelt är det.

Vad har ni för politisk erfarenhet?
Innan valet 2006 var den på god, allmän nivå och efter det har vi kunnat sätta oss in i den kommunala verksamheten på ett bra sätt. Vårt sätt att vara politiker är att vara oss själva - vanliga människor utan krusiduller.

Är ni äkta fritidspolitiker?
Vi engagerar oss på ledig tid. De flesta av oss arbetar helt ideellt utan ersättning. De som sitter i kommunfullmäktige får ett arvode på ca 600 kr efter skatt per månad. Det blir 5-30 kr/tim om man räknar med förberedelser, möten och dialog med väljarna.

Har ni en värdegrund och en vision förutom “en humanistisk grundsyn och värnar demokratin”?
Vi delar vision och värdegrund med Lokala Partiers Nätverk, ... läs mer

Är ni ett enfrågeparti?
Nej, vi arbetar brett med alla kommunala frågor.

Om jag redan har röstat och vill ändra mig?
Inga problem. Det är alltid senaste röstningen som räknas. Har du förtidsröstat, så kan du gå till din vallokal på valdagen och rösta om. Du behöver bara ta med dig en giltig ID-handling.

Vem har tagit porträttfotografierna på hemsidan?
Fotografierna har tagits av Lisa Karlström Wåhlander och HG-bild förutom de som tillhandahållits privat. De får delas oförändrade om källan anges.

Blir skatten lägre om vi blir fler invånare?
Nej, skatten i en kommun blir inte per automatik lägre med fler invånare. Skatten i en kommun beror på politisk ambitionsnivå, effektiv ledning och styrning samt hur väl verksamheterna drivs. ... läs mer