Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent placeholder

Länkar till fakta, kunskap och omvärld!

För oss är demokratin viktigast. För en demokratisk dialog krävs fakta, kunskap och helhetssyn. Många politiska beslut baseras varken på fakta eller kunskap. Tack vare Internet är det enkelt att finna fakta och bli kunnig.

Vi samverkar med kommunala partier i hela Sverige. Detta ger oss mycket kunskap och erfarenhet. En del av dessa partier samarbetar i "Lokala Partiers Nätverk, LPN".

Okunskap hos politiska makthavare är ett stort problem. Sorundas vårdcentral lades ner 2005 med motiveringen att den bara betjänade 1 300 invånare. I själva verket fanns mer än 5 500 invånare! Man hade blandat ihop en kommundel med en ort. Vi reste runt och informerade makthavarna. Hösten 2010 kom vårdcentralen tillbaka.

Kommun och landstingsdatabasen, KOLADA

KOLADA - Kommun och landstings­databasen

Lokala Partiers Nätverk

Lokala Partiers Nätverk - LPN, är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå.

Lärarförbundets ranking 2020

Lärarförbundet - Ranking bästa skolkommun

Webbkarta

Nynäshamns kommun - karta - Hitta förskolor, skolor, detaljplaner, fastighetsgränser mm

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun - Vår kommuns hemsida

Tidningen NynäshamnsPosten

Nynäshamns­Posten - Nyhets­tid­ningen för södra Södertörn

Nynäshamnsbostäder

NYBO - Nynäs­hamns­bostäder

Sveriges riksdag

Sveriges riksdag - Den högsta beslutande för­sam­lingen i Sverige.

Tidningen Skärgården

Skärgården - Nyhets­tid­ningen för Stockholms skärgård

Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund

SMOHF - Södertörns Miljö & Hälso­skydds­förbund

Statistiska centralbyrån, SCB

SCB - Statistiska central­byrån

REGINA - SCB:s kartsök för regionala indelningar

Regina - SCB:s kartsök för regionala indelningar

Skolverkets statistikdatabas, SIRIS

SIRIS - Skolverkets stati­stik­databas

Sveriges kommuner och regioner, SKR

SKR - Sveriges kommuner och regioner

RUFS 2050

RUFS - Regional utveck­lings­plan för Stockholm

Trafikverket

Trafikverket - Planerar, bygger och underhåller det nationella vägnätet

Upphandling Södertörn

Upphandling Södertörn - Upp­hand­lar för Haninge och Nynäs­hamns kommuner

NVDB Nationell VägDataBas

NVDB Nationell VägDataBas - Se Sveriges vägar på karta