Länkar till fakta, kunskap och omvärld!

För oss är demokratin viktigast. För en demokratisk dialog krävs fakta, kunskap och helhetssyn. Många politiska beslut baseras varken på fakta eller kunskap. Tack vare Internet är det enkelt att finna fakta och bli kunnig.

Vi samverkar med kommunala partier i hela Sverige. Detta ger oss mycket kunskap och erfarenhet. En del av dessa partier samarbetar i "Lokala Partiers Nätverk, LPN".

Okunskap hos politiska makthavare är ett stort problem. Sorundas vårdcentral lades ner 2005 med motiveringen att den bara betjänade 1 300 invånare. I själva verket fanns mer än 5 500 invånare! Man hade blandat ihop en kommundel med en ort. Vi reste runt och informerade makthavarna. Hösten 2010 kom vårdcentralen tillbaka.

Kommun och landstingsdatabasen, KOLADA

KOLADA

Kommun och landstingsdatabasen

Lokala Partiers Nätverk

Lokala Partiers Nätverk

LPN, är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå.

Lärarförbundets ranking 2020

Lärarförbundets ranking

Bästa skolkommun

Webbkarta

Nynäshamns kommun - karta

Hitta förskolor, skolor, detaljplaner, fastighetsgränser mm

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun

Vår kommuns hemsida

Tidningen NynäshamnsPosten

NP

Tidningen NynäshamnsPosten

Nynäshamnsbostäder

NYBO

Nynäshamnsbostäder

Sveriges riksdag

Sveriges riksdag

Den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården

Nyhetstidningen för Stockholms skärgård

Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund

SMOHF

Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund

Statistiska centralbyrån, SCB

SCB

Statistiska centralbyrån

Skolverkets statistikdatabas, SIRIS

SIRIS

Skolverkets statistikdatabas

Sveriges kommuner och regioner, SKR

SKR

Sveriges kommuner och regioner

RUFS 2050

RUFS

Regional utvecklingsplan för Stockholm

Trafikverket

Trafikverket

Planerar, bygger och underhåller det nationella vägnätet

Upphandling Södertörn

Upphandling Södertörn

Upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner