Logo banner! Yttrande VA-plan

VA-Plan

VA-plan för Nynäshamns kommun beslutad 2014-03-13. Berör 4 700 fastigheter, pågår till 2030, kostar miljardbelopp och kräver ny VA-taxa. Läs mer...