Yttrande om Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun

 
Till Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-23

Västerby 2019-05-23

Yttrande om Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun

Klicka på PDF-ikonen längst ned för att läsa hela vårt yttrande.

Sammanfattning

 1. Näringslivsstrategin ska rikta sig till alla företagare i hela vår kommun.
   
 2. Visionen för företag behöver förtydligas och tidsperspektiven måste ses över.
   
 3. Begreppen “företagare” och “företag” behöver förtydligas.
   
 4. Strategin bör ses över beträffande s.k. floskler, som ska undvikas.
   
 5. Ett normkritiskt perspektiv rörande genus och den urbana normen när det gäller företagare och företag bör finnas med.
   
 6. Resonemang kring hur behovet av efterfrågad kompetens hos befintliga företag tillgodoses.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i Kommunfullmäktige