Logo banner!

Västerby 2017-08-22

Stockholmsmarken - karta!

Har någon sett en motorväg?

År 2012 uppmärksammade vi "kommunledningen" på att beslutsunderlaget var bristfälligt när det gällde köpet av Stockholmsmarken för 255 miljoner kronor.

Bl.a. var inte motorvägen som invigdes 2010 inritad på kartan.

Fem år senare konstaterar vi att motorvägen fortfarande inte finns med. Vi hoppas att vår "kommunledning" är mer uppdaterad på verkligheten än vad kartan är.