Lena är vår partiledare och ledamot i Kommunfullmäktige. Hon är fritidspolitiker och sköter sitt politiska engagemang vid sidan av arbete och forskning.

Västerby 2014-09-04

Lena Dafgård

Expertresurs skola och IKT

Lena Dafgård

Pedagogisk utvecklare
Grödby

Lena är vår partiledare och ledamot i Kommunfullmäktige. Hon är fritids­politiker och sköter sitt politiska engagemang vid sidan av arbete och forskning.

Yrkeserfarenhet

Lena brinner för skolfrågor som hon ägnat sig åt hela livet. Lena har 28 års egen erfarenhet av läraryrket i årskurserna 1-9, komvux och språk­kurser inom exportföretag. Hon har undervisat på en av Sveriges mest högpresterande skolor med avseende på de nationella proven. Lena insåg tidigt möjligheterna med informations- och kommunikationsteknik, IKT, och var en pionjär inom nätbaserad undervisning.

Utbildning och forskning

Lena är legitimerad lärare, har en magister­examen i IT-stödd distans­utbildning, en magister­examen i pedagogik från Skol­ledar­högskolan och bedriver sedan 2007 studier på doktors­nivå inom tillämpad IT med inriktning mot utbildnings­vetenskap.

Faktorer för framgångsrikt lärande

Lenas erfarenhet när det gäller framgångsrikt lärande är:

  1. stöd direkt till elever som behöver extra hjälp
     
  2. trygghet och arbetsro
     
  3. lärarledd undervisning
     
  4. elevernas attityd till skolarbetet

Lärande är en process och kräver tid. Det går inte att plugga igen flera års studier på sommar­lovet. Det är viktigt att arbeta med att förändra elevernas attityder till skolarbetet. Det handlar om att varje elev ska sträva efter att förbättra sina egna resultat och inte jämföra sig med andra och fokusera mer på kunskaperna än på betygen. Man ska inte bara komma in på gymnasiet eller högskolan. Man ska också ha kunskaper som gör att man kan fullfölja sina studier.

Övrigt

Förutom skola och utbildning så intresserar sig Lena speciellt för demokratifrågor. Har Du frågor som rör skola, IKT eller demokrati? Välkommen att eposta Lena på lena.dafgard@sorundanet.se.