Kommunfullmäktige 2020-02-13

 

Kommunfullmäktige 2020-02-13

200213 § 15 Granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll

Revisionsfirman PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållet av kommunens fastigheter är ändamålsenligt och optimalt utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Debatt hur vår kommun går vidare och får ordning på byggnaderna där verksamheterna sker.