Kommunfullmäktige 2019-05-16

 

Kommunfullmäktige 2019-05-16

Debatt om de 15 miljoner skattekronor som Stadskärneföreningen fått.

Vår bedömning är att föreningen inte står för demokrati, transparens och öppenhet och anser att Stadskärneföreningen ska:

Läs hela "Särskilt yttrande beträffande § 91, Medlemskap i Stadskärneföreningen" >