Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!


Klicka på PDF-ikonen längst ned för att läsa hela sammanställningen med bilagor.

Till Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25

Västerby 2019-04-19

Sammanställning av budgetofferter till nybyggnad av förskola, skola och matsal i Sunnerby

Sunnerby förskola är allvarligt mögelskadad och ska rivas. Sunnerbyskolan står inför omfattande renovering och ombyggnad och därför bör rivning och nybyggnation övervägas.1 En matsal har dessutom saknats sedan länge. Utifrån detta har vi begärt in budgetofferter rörande nybyggnad av förskola, skola och matsal från företaget “Flexator” som kommunen har ramavtal med.

Budgetofferterna omfattar överbyggnad. Grundläggning och planering är beräknad av oss med Flexators standardiserade grunder.

Kostnader för nybyggnad av förskola, skola och matsal i Sunnerby

Kostnaden för nybyggnad ska alltså jämföras med kostnaden för renovering och ombyggnad som är bedömd till 101 000 000 kr2 plus oförutsedda kostnader på mellan 20 - 40%, eftersom bedömingen är beräknad på schabloner och inte faktiska kostnader. Visserligen tillkommer kostnader för rivning och hyra av ersättningslokaler under byggtiden, men livslängden på byggnaderna blir ca 50 år och priset är ungefär hälften av vad renovering och ombyggnad kostar.

Leveranstiden för ovanstående byggnader är ca 8-10 månader.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Hans-Ove Krafft
Ledamot i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare i Kommunfullmäktige

Bilagor:

1: FLEXATOR, budgetoffert, Förskola 5 avd. med tillagningskök inkl tekniska beskrivningar
2: FLEXATOR, budgetoffert, Skola Ryd 9 st klassrum 2-plan, inkl tekniska beskrivningar
3: FLEXATORs standardiserade grunder

1 ÅF-rapport 2018-11-27, Nynäshamns kommuns ref.nr 4202-901-347622-42UTRE
2 ÅF-rapport 2018-11-27, Nynäshamns kommuns ref.nr 4202-901-347622-42UTRE

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Förslag till nybyggnad av skollokaler i Sunnerby
Förskola 5 avdelningar med tillagningskök

BTA: 850 m2
 

Förslag till nybyggnad av skollokaler i Sunnerby - Förskola 5 avdelningar med tillagningskök

Flexator

Erbjudandet omfattar bland annat följande;

Kostnader för nybyggnad av förskola, skola och matsal i Sunnerby

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Skola Ryd 9 st klassrum 2 plan

BYA: 515 kvm
BTA: 1030 kvm
 

Kostnader för nybyggnad av förskola, skola och matsal i Sunnerby

Erbjudandet omfattar bland annat följande;

Kostnader för nybyggnad av förskola, skola och matsal i Sunnerby

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Matsal fristående inkl tillagningskök.

Det fanns inget färdigt koncept för denna, men med ett kvadratmeterpris på 17 000 kr/ kvm enl referens, så har vi räknat fram ett pris.

BTA: 400 kvm

Kostnader för nybyggnad av förskola, skola och matsal i Sunnerby

Totalt för alla byggnader 43 318 500 kr

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti