Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar! Öppet möte om skolornas framtid i vår kommun

Välkommen till öppet möte om beslutet att högstadiet ska flytta från Sunnerbyskolan

Söndagen den 2 december 2018 kl. 16-18 i Sorunda bygdegård

Bakgrund

Den 25 oktober 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att flytta högstadiet i Sunnerbyskolan till Vanstaskolan hösten 2019. Många elever, föräldrar och lärare är oroliga inför flytten, eftersom det bl.a. kommer innebära längre resor, splittring av klasser och nya lärare. Även Vanstaskolans elever, lärare och föräldrar kommer att beröras av flytten.

Syfte

Syfte med mötet är att de politiska partierna informerar om den kortsiktiga och långsiktiga planeringen vad det gäller skolans utveckling i vår kommun, särskilt i Sorunda, eftersom detta är den tredje flytten av elever på två år, samt erbjuda möjlighet att besvara frågor från berörda.

Program

Preliminärt program finns längre ned på sidan

Hjälp oss planera

Ställ dina frågor i förväg och låt oss veta att du kommer. Länk finns här. Som tack bjuder vi på kaffe och kaka! >

Vi hälsar alla välkomna till det öppna mötet!

Preliminärt program

16:00 -  
16:05
Lena Dafgård, partiledare Sorundanet Nynäshamns kommunparti hälsar välkommen och berättar bakgrund och vad som har hänt.
 
16:05 -
16:15
Moderatorn har ordet:
  • presenterar sig själv
  • presenterar dagens program
  • presenterar partiernas representanter
  • lottning av talarordning och stol
16:15 -
16:25
 
Varje partis representant får en minut att presentera sig själv
 
16:25 -
17:00
 
Moderatorn ställer insända frågor.
 
17:00 -
17:10
 
Bensträckare
 
17:10 -
17:40
 
Fri frågestund
 
17:40 -
17:50
 
Partiernas representanter får en minut var för att sammanfatta vad de tänker göra
 
17:50 -
18:00
Avslutning