Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

 

Vår partiledare har ordet

Lena Dafgård har varit med sedan starten. Här berättar hon vad vi vill uppnå och varför.

Vi började som nätverk för positiv utveckling i Sorunda, men upptäckte att om vi ville påverka - då måste vi starta ett parti. Det gjorde vi i december 2005 och kom in i kommunfullmäktige 2006. Sedan dess arbetar vi med alla frågor i hela vår kommun.

Efter tolv års arbete i fullmäktige och inte minst, alla värdefulla samtal med våra invånare har vi kommit fram till att det behövs en grundlig genomlysning av vår kommuns organisation, styrning och ledning. Detta för att de kommunala verksamheterna, som t.ex. skola och omsorg, ska fungera på ett bra sätt och utifrån invånarnas behov och önskemål.

Ungefär hälften av våra kommuninvånare bor i Nynäshamns tätort och hälften bor på den storstadsnära landsbygden. Hittills har den politiska ledningen inte klarat av att hantera de olika förutsättningar som detta medför, t.ex. inom skolan. Här är några exempel:

Skolinspektionen har framfört allvarlig kritik. Två skolor har lagts ner, andelen behöriga lärare är låg och varierar mellan skolor, det är svårt att behålla och rekrytera lärare. Det är också stora skillnader i resultat mellan skolor och mellan flickor och pojkar, trots att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Därför vill vi i samband med genomlysningen av organisationen också utreda möjligheterna med en till två nya, effektiva och moderna kommuner. Alla möjligheter för en positiv utveckling av vår kommun för framtiden är värda att prövas!

Den 9 september 2018 är det val. Det är Din möjlighet att påverka hur Du vill att vår kommun ska utvecklas i framtiden. Ta den och rösta!

Lena Dafgård, partiledare Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård

Partiledare och kandidat till fullmäktige