Sorundanet Nynäshamns kommunparti symbol och logotyp! Nynäshamn behöver en nystart! Vi måste lägga om kursen. Invånare ska vara i fokus. Det måste bli ordning i skolorna. Det måste bli ordning i omsorgen. Fastigheter måste underhållas. Investeringar måste göras. Vill Du att vår kommun storstädas? Så att alla i hela vår kommun får en bra service? Rösta då på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

Västerby 2018-06-01

Nynäshamn behöver en Nystart!

Vi måste lägga om kursen. Invånare ska vara i fokus. Det måste bli ordning i skolor och i omsorgen. Arbetsklimatet måste förbättras. Fastigheter måste underhållas. Investeringar måste göras. Vill Du att vår kommun storstädas? Så att alla i hela vår kommun får en bra service? Rösta då på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!