Inte lägre skatt med fler invånare!

Västerby 2018-02-13

Blir skatten lägre om vi blir fler invånare?

Nej, skatten i en kommun blir inte per automatik lägre med fler invånare.

Skatten i en kommun beror huvudsakligen på politisk ambitionsnivå för verksamheterna och skatteutjämningen mellan "rika" och "fattiga" kommuner.

Inte lägre skatt med fler invånare!

Skatten beror på många faktorer som t.ex. politisk ambitionsnivå, effektiv ledning och styrning samt hur väl verksamheterna drivs. Dessutom påverkar det skatteutjämningssystem vi har i Sverige mellan "rika" och "fattiga" kommuner.

I tabellen ovan har vi sammanställt hur hög skatten är i några av våra grannkommuner.

Intressant är de relativt små skillnaderna i kronor räknat per år. I Nykvarn får man t.ex. länets bästa skola (och landets näst bästa) för endast 359 kr / invånare och år mer (om man utgår från vad medianinvånaren i Nynäshamn betalar i skatt).

Intressanta länkar:

SvD
En utmärkt debattartikel:
https://www.svd.se/ar-du-lonsam-lille-van? >

SKL
Rapporten som artikeln ovan refererar till:
SKL-PM-Marginaleffekter.pdf >

Waxholmspartiet
En skrift om marginaleffekterna i Vaxholms kommun:
Ekonomifakta och recept för framtiden - Befolkningstillväxt och skenande skuldsättning under alliansens ”överskottsår” 2002-2017 >