Nynäshamns sjukhus

Svar på interpellation om sjukhusets ekonomi

Bakgrund

Den 4 juni 2017 ställde vi ett antal frågor rörande sjukhusets ekonomi, se "Ekonomi sjukhuset". En av anledningarna var att vår kommun redovisade 2016 en förlust på nästan 33 miljoner kronor för "sjukhuset". Tabellen som redovisas i svaret är inte helt korrekt men lägger vi ihop intäkter och kostnader så hamnar vi på -23 miljoner kronor. Det innebär en skillnad på ca 10 miljoner kronor mellan svaret och årsredovisningen. Hur många miljoner back ligger vi? 23 eller 33 miljoner?

Interpellationssvar som PDF-filer

Svar på interpellation ang ekonomisk redovisning av sjukhuset Alkärrsplan samt Nynäshamn 2.1 >

Bilaga 1 >

Bilaga 2 >


Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016 exploateringsredovisning

Källa: Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016, sid 99