Logo banner!

Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

Västerby 2017-06-04

Interpellation angående ekonomisk redovisning av ”sjukhuset” Alkärrsplan samt Nynäshamn 2:1

Bakgrund

Kommunen köpte ”sjukhuset” i januari 2008 för 64 miljoner kronor. Kostnaderna under 2008 var 7,7 miljoner kronor och intäkterna 12,8 miljoner kronor. För 2009 var kostnaderna 10,3 miljoner kronor och intäkterna 12,8 miljoner kronor. År 2010 såldes fastigheten Nornan 28, dvs. ”sjukhuset” tillsammans med Nynäshamn 2:1 till Alkärrsplans Utvecklings AB för 120 miljoner kronor. Kommunen åtog sig att göra en investering på 10 + 5 miljoner kronor i fastigheten för stambyten samt en överenskommen upprustning av lokalerna för Legevisittens lokaler. Utgångspunkten var att kommunens kostnader för drift och underhåll skulle täckas av hyresintäkterna. Redan år 2010, två år efter köpet, blev det dock förlust, eftersom intäkterna var 9,7 miljoner kronor och kostnaderna var 15 miljoner kronor. Även 2011 var kostnaderna högre än intäkterna; kostnader 15,9 miljoner och intäkter 10,6 miljoner kronor.1

I handlingarna till kommunstyrelsen den 31 maj 2017, visar exploateringsredovisningen på sidan 25 att Alkärrsplan har haft inkomster på 119,7 miljoner och utgifter på 152,5 miljoner, vilket utgör en förlust på 32,8 miljoner.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i kommunstyrelsen:

 1. Hur ser den ekonomiska redovisningen ut för sjukhusfastigheten samt för Nynäshamn 2:1? Frågan gäller både intäkter, utgifter, garanterade hyror, kostnader för reparationer, underhåll m.m. från det att kommunen köpte fastigheten 2008 och fram till nu.
   
 2. När kommunen sålde Nynäshamn 2:1 (toalettbyggnaden vid Alkärrsplan) lånade kommunen ut 123.000 kr till Alkärrsplans Utvecklings AB. Har kommunen fått tillbaka pengarna och i så fall, vilken ränta har betalats?
   
 3. Hur ska kommunen säkerställa att utgifterna för Nornan 28, dvs. ”sjukhuset” inte överstiger intäkterna?
   
 4. Hur lång tid har kommunen förbundit sig att garantera hyran för de utrymmen som inte hyrs ut?
   
 5. Hur många procent av ytan i ”sjukhuset” är uthyrd nu 2017?
   

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti1 Interpellationssvar 2012-01-30 från dåvarande kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell.