Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2017-04-10

Motion angående etiska riktlinjer för förtroendevalda

Bakgrund

Den 8 januari 2008 lämnade vi in en “Motion beträffande utformning och fastställande av etiska regler för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder etc.” Anledningen till motionen var debattklimatet i Kommunfullmäktige där ledamöter förlöjligade och förminskade andra ledamöters argument. Dessutom förekom direkta osanningar och information undanhölls. Utöver detta användes ett grovt språk och det “viftades med fingrar, knytnävar och armar” för att förstärka maktretoriken.

Sedan 2008 har den politiska debatten förts ut i sociala medier i en allt ökande omfattning. Vi ser det som mycket positivt att invånare kan ha direkta dialoger med sina förtroendevalda. Det är då viktigt att vi förtroendevalda föregår med gott exempel och upprätthåller respekten för varandra som kollegor och vårdar vår kommuns anseende.

Etiska riktlinjer för förtroendevalda är numera vanligt i många kommuner vilket blir tydligt med en sökning på Internet. Vi hoppas och tror att vår kommun nu är mogen för att införa etiska riktlinjer för förtroendevalda.

Medvetenhet om etik uppstår när man börjar fundera på varför man gör på ett visst sätt. Den uppstår också när man tar ställning till hur man vill vara som människa, hur man vill uppträda gentemot andra och hur man själv vill bli bemött. Vi kommer, var vi än befinner oss i organisationen, att i allt högre grad vara utlämnade till vårt eget omdöme. Samhället förändras och blir allt mer komplext när det gäller kultur och värderingar. Gamla auktoriteter har fått ge vika och vi har mindre stöd i fasta normer och regler. Det innebär i sin tur att vi måste utveckla vår personliga förmåga för etiska bedömningar. Det individuella och personliga omdömet och ansvaret kommer att få en allt större roll. Etiska riktlinjer kan vara ett stöd i detta.

Det är viktigt att vi förtroendevalda upprätthåller respekten för varandra, att vi föregår med gott exempel och att vi vårdar vårt varumärke. Härskartekniker / översitteri och personangrepp är ovärdigt och skapar “politikerförakt”. Om vi uppträder otrevligt och respektlöst mot varandra ökar risken att vi utsätts för hot och våld. Det blir också svårt att få fler kommuninvånare att engagera sig i politiken, om det är en otrevlig ton i debatten. Att vi i vårt politiska arbete håller oss till kända fakta och är källkritiska måste vara en självklarhet. Vi måste bemöda oss om att i debatter hålla oss till sakfrågan, vara sanningsenliga, ärliga och hederliga. Demokratin bygger på att var och en har rätt att ha sin egen uppfattning och framföra den och det måste vi respektera. Den debatt, som förtroendevalda i vår kommun ibland bedriver, ger inget gott renommé åt vår kommun och många medborgare har tröttnat. Vi anser att etiska riktlinjer för förtroendevalda i vår kommun kvalitetssäkrar det politiska arbetet.

Syfte

Syftet med etiska riktlinjer för förtroendevalda är att förbättra demokratin genom en saklig, faktabaserad och värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.

Yrkande

Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:
..................................
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

..................................
Per Ranch
Fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti