Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2017-02-01

Motion om kommundelningsutredning från C + KD + M

I augusti 2016 inledde vi ett folkinitiativ, se www.folkinitiativ.se, i syfte att utreda möjligheterna att bilda två eller tre nya kommunala organisationer som ersättning för nuvarande kommunala organisation. Den 1 februari 2017 följde C + KD + M efter och föreslog att en kommundelningsutredning skulle genomföras;

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera en heltäckande utredning som kan ligga till grund för ett ev. framtida beslut att gå vidare i en process att dela Nynäshamns kommun i två eller flera delar.

Motionen kan hämtas och läsas som PDF-fil genom att klicka på PDF-ikonen längst ned på sidan!

Motion om kommundelningsutredning från C + KD + M