Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Mindre kommuner kan vara effektivare än större kommuner

Västerby 2016-10-08

Mindre kommuner kan vara effektivare än större kommuner

Salem, Trosa och Nykvarns kommuner har betydligt färre invånare än Nynäshamns kommun. De har också färre anställda per 100 kommuninvånare än Nynäshamns kommun. Det visar att effektiviteten inte blir högre med fler invånare i en kommun.