Vi vill utreda bildandet av två nya kommuner!

Pressmeddelande

Namninsamling för att utreda två nya kommuner

Västerby 2016-08-25: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, ett parti verksamt i Nynäshams kommun, vill utreda bildandet av två nya kommuner. Sorundanet menar att två nya kommuner stärker den lokala demokratin, sätter fokus på kommunens utmaningar och förbättrar ekonomin. Därför startar partiet en namninsamling.

Det finns många nybildade kommuner med nöjda invånare. Vi vill utreda möjligheterna för vår kommun att bli två nya kommuner! En utredning blir även en grundlig genomlysning av hela vår kommun, säger Per Ranch, kampanjledare för “Två nya kommuner”.

Vi har inspirerats av kommunerna Nykvarn, Trosa och Salem som nybildats och ligger nära oss. Vi har besökt dem och intervjuat invånare. Många vittnar om hur bra resultatet blev. Erfarenhet från hur man bygger upp en ny kommun från början finns. Att bilda nya kommuner är inget ovanligt; processen, kriterierna och konsekvenserna är kända. Ekonomin hanteras av skatteutjämningssystemet så ingen ska förlora, fortsätter Per Ranch.

Två nya kommuner bedöms minska de stora skillnader i kommunal service som idag finns i Nynäshamns kommun. Resultaten varierar mycket mellan kommunens skolor. Barn och ungdomars möjlighet till fritidsaktiviteter skiljer sig markant. Standarden på äldreboendena och tillgång till gång- och cykelvägar varierar. Det är stora skillnader i folkhälsa och utbildningsnivå. Vi tror att kommunens utmaningar blir tydligare i en mindre kommun och därmed ökar möjligheterna att hantera dem, fortsätter Per Ranch.

Erfarenheterna från andra nybildningar visar att politiker och tjänstemän är skeptiska, om de aldrig har varit med om bildandet av nya kommuner - "man vet vad man har men inte vad man får". Därför tar det lång tid att fatta beslut om utredning. Det har vi inte tid med! I vår kommun krävs snabba åtgärder för att komma tillrätta med alla utmaningar. Därför startar vi en namninsamling där målet är 10% av de röstberättigade, drygt 2 000 namnunderskrifter avslutar Per Ranch.

Per Ranch
Kampanjledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
0708-92 17 50, per.ranch@sorundanet.se

Dokumentet finns även som PDF - klicka på PDF-ikonen längst ned!