Sorundanet - Valet är lätt!

Debatt/insäntsidan, Nynäshamns Posten

Västerby 2013-10-19
Omarbetad av Nynäshamns Posten innan publicering 2013-10-25

Replik Harry Bouveng NP 2013-10-18

Harry Bouveng för en trist retorik i Nynäshamnsposten den 18 oktober när han fortsätter att skylla på Sorundanet och Centerpartiet för att vi inte röstade som han ville när det gäller barngruppernas storlek.

Så här i efterhand kan konstateras att barngruppsomröstningen blottlägger ett grundläggande demokratiskt problem; alla partier har inte tillgång till samma information. Hade Sorundanet vetat vad vissa andra redan visste, att kommunen hade tillförts mer ekonomiska resurser, hade vi förmodligen röstat för mindre barngrupper.

Kommunpartiet Sorundanet bildades 2006 just på grund av den politiska situationen i Nynäshamns kommun; en trångsynt och maktfullkomlig kommunledning i kombination med en kraftlös och visionslös opposition där vanliga människor och demokratin är förlorare.

Vi i Sorundanet kan inte förstå hur Moderaterna i Nynäshamn tänkt sig att förbättra den kommunala demokratin när man angriper oss vars huvudsyfte just är detta. Moderaternas agerande kan nog uppfattas som tröstlös av väljarna när det största oppositionspartiet inte ens kan hålla sams med alliansbrodern Centerpartiet, än mindre med Folkpartiet som sedan 11 år är ett stödparti till Socialdemokraterna. Sorundanet kan bara konstatera att de borgerliga allianspartiernas vilja till samarbete och förändring har brutit samman totalt i Nynäshamns kommun. Ett tråkigt budskap för alla de väljare som kan se vad 98 års Socialdemokratisk styre har lett till och gärna vill se en förändring. Ett mycket tungt ansvar ligger givetvis på Moderaterna och deras avsaknad av ledarskap. Det finns en hel del att förklara för allianspartiernas väljare och Sorundanet ser fram mot att få reda på hur de har tänkt sig ett maktskifte i Nynäshamns kommun.

Vad kan man som kommuninvånare och röstberättigad göra för att förbättra demokratin? En kraftfull åtgärd är s.k. “röstdelning”. Det innebär att man röstar på olika partier i riksdagsval, landstingsval och kommunalval beroende på hur väl partierna presterar i riksdagen, landstinget och kommunen. På det sättet sätter man press på kommunpolitiker från riksdagspartierna att prestera även kommunalt och inte bara åka snålskjuts på den nationella retoriken. Röstdelning är ett effektivt sätt att vitalisera demokratin med äkta engagemang. Sorundanet hoppas att fler väljare i Nynäshamns kommun överväger röstdelning i valet 2014. På det sättet visar väljarna att makten till förändring sitter i var mans hand på valdagen och inte hos etablerade och nöjda politiker.

SORUNDANET

gm
Per Ranch

 

Insändaren som PDF... (läs mer)