Sorundanet Nynäshamns kommunparti - banner!

Västerby 2013-09-01

Stora Vika kalkbrott (foto Luzzi Herzog)

Kalkbrottet i Stora Vika - en förtrollad plats som kräver en miljöinventering!

Att kalkbrottet i Stora Vika är en förtrollad plats vet alla som varit där. Att platsen har varit utsatt för omfattande miljöpåverkan under lång tid är inte lika välkänt. Ett antal verksamheter med stora miljökonsekvenser har varit belägna i Stora Vika. Vem vet vilka miljöskadliga ämnen och gifter som döljer sig här? Har någon inventering någonsin gjorts? Är vi säkra på att det som är kvar av dessa miljöskadliga verksamheter är ofarligt för nuvarande och kommande generationer?

Kalkbrytningen började 1949 och fabriken var då en av världens största och modernaste med en kapacitet på cirka 1 200 ton cement per dygn. Stora Vika fortsatte att växa och kom att stå på topp under framförallt 1950- och 1960-talet. 1952 invigdes affären med tillhörande postkontor och 1955 stod den egna skolan färdig. Invånarantalet var då 1000 personer. Under 1970-talet började den stora cementfabriken bli dyr i drift. Cementen tillverkades enligt den s.k. våtmetoden, vilken var mycket energikrävande. Till sist gjorde konkurrensen från bland annat polsk betongindustri att anläggningen i Stora Vika blev olönsam. Vid årsskiftet 1980/1981 lades tillverkning ned. Efter nedläggningen stod fabriken tom i många år. Kalkbrottet vattenfylldes så småningom och kom att bilda en konstgjord sjö av ganska stora mått. Verksamheter med stor miljöpåverkan som har funnits i Stora Vika:

Nu ansöker Sakab om lagring av avfallsklassade massor. Vi vill att man en gång för alla tar och inventerar området. Stora Vika är inte bara industrihistoriskt intressant; Stora Vika anlades som ett mönstersamhälle av arkitekten Gustaf Lettström och gästas regelbundet av arkitekter och studenter. Kalkbrottet bjuder idag på stora skönhetsvärden och naturvärden; tack vare den kalkrika marken trivs ett stort antal fjärilsarter. Tyvärr finns lämningar från tidigare verksamheter gömda. Fabriken och fabriksområdet, den nödtorftigt övertäckta gamla soptippen samt kolslurry-deponin i kalkbrottets norra del föreslås inventeras innan ny verksamhet planeras.

Sorundanet
genom

Per Ranch

Källor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Vika
https://kulturmiljo-vard.se/referensobjekt/publikationer/cement---stora-vika---industriort-i-folkhemme
http://www.kulturmiljo-vard.se/referensobjekt/dokumentationer/stora-vika-cementfabrik
http://www.jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=55