Förslag om guidade bussturer för nyinflyttade

Motion

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Sorunda den 25 februari 2010

Motion angående inrättande av guidade bussturer för nyinflyttade kommuninvånare

Bakgrund

När man är nyinflyttad, är det inte alltid lätt att finna sig tillrätta och det intryck man får av sin nya bostadsort betyder mycket för hur man trivs. Det är därför viktigt att nytillkomna invånare får hjälp att lära känna sin kommun och att de blir väl mottagna. Ett sätt att göra det är att anordna guidade bussturer för nya kommuninvånare och visa var kommunens sevärdheter och intressanta utflyktsmål finns, samt var t.ex. idrottsanläggningar, affärscentrum och andra inrättningar är belägna. Nyinflyttade är en viktig grupp när det gäller att marknadsföra kommunen utåt och därför är det betydelsefullt att de får ett positivt intryck och snabbt lär sig hitta i sin nya Guidade bussturer för nyinflyttade genomförs redan i en hel del kommuner som t.ex. Edsbyn Karlstad, Lerum, Tyresö, Täby samt Västervik och det har visat sig att dessa turer är mycket uppskattade.

Syfte

Syftet med att inrätta guidade bussturer för nyinflyttade är att nya kommuninvånare:

Förutom sevärdheter, intressanta utflyktsmål etc. bör den guidade turen också innefatta idrottsanläggningar, badplatser, kommersiella centra, vårdcentraler, bygdegårdar, kyrkor, bibliotek m.m. Syftet är inte att man ska hinna besöka dessa under bussturen utan snarare att man ska få möjlighet att orientera sig beträffande vad kommunen kan erbjuda och var detta ligger .

Yrkande

Sorundanet yrkar:

För Sorundanet


..................................
Lena Dafgård
FullmäktigeledamotSorundanet är lokalpartiet med en hållbar vision för hela Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika natur och kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net!