Sorundanet header 2009!

Glädjande beslut om Norvik

Det är med stor glädje och tillfredsställelse som Sorundanet nås av nyheten att Miljödomstolen fattat beslut om att säga nej till Norvik. Det är ett bra beslut för Nynäshamn och inte alls svårt att förstå. Sorundanet har i många år arbetat med att analysera fakta från myndigheter och branschorganisationer, bl.a. Regeringens utredning om nationell hamnstrategi. Vi har också träffat och diskuterat frågan med Vägverket och andra aktörer och vi insåg tidigt de negativa följderna av Norviksprojektet för Nynäshamn.

Förutom en oacceptabel miljöpåverkan på land och vatten i Nynäshamn skulle Norvik också ha inneburit att tusentals långtradare skulle ha passerat på väg 225 varje dag året runt. En storhamn i Norvik skulle inte heller ha gett ge Nynäshamns kommun några inkomster eftersom dessa bara skulle ha tillfallit ägaren, Stockholms stad. Ytterst få arbetstillfällen skulle ha skapats i den planerade helautomatiska jättehamnen, där mycket av arbetet skulle ha skötts av robotar i mörklagda lokaler.

Eftersom det inte fanns några fördelar med Norviksprojektet ur ett Nynäshamnsperspektiv, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt, har det varit lätt för Sorundanet att tidigt säga nej till Norvik. Miljödomstolen har också konstaterat att andra hamnar har ett bättre läge i direkt anslutning till riksvägnätet E4/E20 och järnväg.

Miljödomstolens beslut inger hopp om att Nynäshamn som en framtidskommun kan utvecklas genom att tillvarata Nynäshamns unika miljö till lands och till sjöss. Beslutet skapar möjligheter till en god en livsmiljö för årtionden framöver. Miljöfrågor blir alltmer aktuella och betydelsefulla i de flesta sammanhang. Frånvaron av en miljöförstörande jättehamn i Nynäshamn gör att Nynäshamn blir en ännu mer attraktiv plats att bo på vilket kommer att öka kommunens skatteinkomster. Fler skattebetalare ökar också underlaget för småföretagandet att växa lokalt här i Nynäshamn.

Sammantaget ser vi att Miljödomstolens beslut innebär mycket goda nyheter för Nynäshamn!

Sorundanet