Vägverket - Idéstudie - 2005

Klicka på PDF-ikonen längst ned på sidan för att läsa hela annonsen!

Om allt går enligt planerna kommer Nynäshamns Stadskärneförening att bildas vid en föreningsstämma den 3 juni. Syftet med föreningen är att utveckla centrumhandeln och öka attraktionskraften till Nynäshamns centrum. Dessutom ska föreningen verka för att utöka samarbetet mellan kommunen, köpmännen och fastighetsägarna i centrum.

Stadskärneförening ska få fart på centrum

Kommunen kommer att bidra med halva summan i tre år, det vill säga 400 000 kronor. Fastighetsägarna ska bidra med 280 000 kronor, och köpmännen med 120 000 kronor per år.

Sedan flera år tillbaka samarbetar kommunen, fastighetsägarna och köpmännen för en förbättring av Nynäshamns centrum. Hösten 2001 bildades den så kallade Centrumgruppen med representanter från kommunen, köpmännen och fastighetsägarna i centrum. Sommaren 2002 var gruppens avsiktsförklaring, eller vision, för utvecklingen av Nynäshamns centrum färdig.
     Några av målen i visionen är att utbudet av butiker och annan service i centrum ska utvecklas. Nynäshamns centrum ska erbjuda en mångfald inom kultur, shopping, nöjen, hantverk och service. Miljön ska vara bra och det ska vara lätt att ta sig till centrum för alla, oavsett färdmedel.
     –Jag känner en stor oro inför Nynäshamns centrums framtid, säger Stadskärneföreningens ordförande Christian Forsman. Gör vi ingenting kommer Nynäshamns stadskärna att utarmas. Nu är det upp till köpmännen, fastighetsägarna och de boende i Nynäshamn att få fart på centrum.

Kommunen står för halva budgeten

–Kruxet med att få igång en Stadskärneförening är finansieringen, säger Christian Forsman. Vi räknar med att kostnaderna kommer bli omkring 800 000 kronor per år.

     Kommunen kommer att bidra med halva summan i tre år, det vill säga 400 000 kronor. Fastighetsägarna ska bidra med 280 000 kronor, och köpmännen med 120 000 kronor per år.

     –Ju fler köpmän respektive fastighetsägare som går med i Stadskärneföreningen och bidrar med pengar, desto mindre behöver varje enskild part bidra med i så kallad serviceavgift, förklarar Christian Forsman. Jag tycker att alla fastighetsägare i centrum ska gå med i föreningen och inte åka snålskjuts på de andra. Detsamma gäller för samtliga butiker och kontor i centrum.

     Hälften av de budgeterade pengarna ska användas till marknadsföring, exempelvis gemensamma annonser om öppettider för butikerna i centrum och till att anordna aktiviteter i centrum. Den andra halvan ska gå till att anställa en så kallad centrumutvecklare.

Gemensam kontaktyta

...