HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Nynäshamns kommun­full­mäktiges samman­träden

Se debatterna på vår YouTube-kanal!

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2024-05-16

Se debatten 2024-05-16 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2024-05-16 med debatter om alko­bommar i hamnen och framtiden för Vansta verksam­hets­område! (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2024-04-25

Se debatten 2024-04-25 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2024-04-25 med årsredovisning 2023, revi­sions­berättelse och ansvars­frihet för Kommun­styrelsen och nämnder! (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2024-03-14

Se debatten 2024-03-14 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2024-03-14... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2024-02-15

Se debatten 2024-02-15 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2024-02-15... (se debatten)

Debatt om folkomröstning hemtjänst Folkomröstning om kommunal hemtjänst... (se debatten)

Debatt om folkomröstning hemtjänst Riktlinjer för stöd till kultur- och fritidsverksamheten i Nynäshamns kommun samt ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-12-07

Se debatten 2023-12-07 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-12-07... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-11-09

Se debatten 2023-11-09 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-11-09... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-11-08

Se debatten 2023-11-08 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-11-08... (se debatten)

Se interpellationsdebatten på YouTube Svar på interpellation angående kommuninvånarnas försämrade tillgång till digitala handlingar till kommunfullmäktige och nämnder ställd av Lena Dafgård (SN) till kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M)... (se debatten)

Se debatten om partistöd på YouTube Utbetalning av partistöd för 2024... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-10-12

Se debatten 2023-10-12 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-10-12... (se debatten)

Vi vill inte ge mer pengar till politiker i vår kommun Vi vill inte ge mer pengar till politiker i vår kommun... (se debatten)

Se debatten om Fritidsbank på YouTube Vi vill inrätta en "Fritidsbank" i vår kommun... (se debatten)

Se debatten om buss 861 på YouTube Vi vill framtidsäkra busslinje 861 med fler avgångar... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-09-14

Se debatten 2023-09-14 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-09-14. Strategi för utveckling av hemtjänsten i Nynäshamns kommun dominerade debatten.... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-06-15

Se debatten 2023-06-15 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-06-15... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-05-11

Se debatten 2023-05-11 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-05-11. Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-03-09

Se debatten 2023-03-09 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-03-09. Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-02-09

Se debatten 2023-02-09 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-02-09. Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träde 2023-01-12

Se debatten 2023-01-12 på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-01-12. Här kan Du se och höra hela sammanträdet samt läsa dagordningen... (se debatten)

 


Kommun­full­mäktiges samman­träden

Se fler debatter på YouTube vår YouTube-kanal Besök vår YouTube-kanal och se fler debatter från Nynäshamns kommunfullmäktige ... (se fler debatter)