HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Skola Omsorgsprogram Demokrati Ösmo Torö Sorunda Nynäshamn Segersäng Stora Vika Väg 225 Landsbygd Företag

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Det sker med en väl genomtänkt och långsiktig plan för kommunal service och fysisk miljö. Vi vet att bra förskolor, skolor och omsorg om äldre och de med särskilda behov till­sammans med attrak­tiva boende­miljöer där lugn och trygghet är ledord, lockar nya invånare.

Vår vision

Vår vision är att hela vår kommun är den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår strategi

Vår strategi för att vår kommun ska utvecklas positivt är att erbjuda utmärkt kommunal service, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Närhet till skola och omsorg med hög kvalitet gör att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun!

Vår handlingsplan

Vi vill se en långtidsplan för de kommunala verksamheterna för hela vår kommun med avseende på:

Demokratidemokrati, styrning och ledning... läs mer

Förskola, skola och "fritids"förskola, skola och "fritids"... läs mer

Omsorgomsorg... läs mer

Samhällsutvecklingsamhällsutveckling... läs mer

vård, kollektivtrafik och trafiksäkerhetvård, kollektivtrafik och trafiksäkerhet... läs mer

företagandeföretagande... läs mer

 

Våra fokusfrågor

DemokratiDemokrati, styrning och ledning - Öppna nämndmöten, färre “heltids­poli­tiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i Ösmo och Sorunda... läs mer

SkolaFörskola, skola och “fritids” - Alla barn ska uppleva trygghet, få arbetsro och ska ha möjlighet att nå målen genom stöd direkt vid behov... läs mer

OmsorgOmsorg - Äldre och de med funk­tions­variation ses som en tillgång. Vi vill se fler “händer”, utbildade medar­betare, mer samvaro, fler aktiviteter och träffpunkter för bättre livskvalitet... läs mer

SamhälleSamhällsutveckling - En varsam utveckling där miljö och det unika värnas; en mysig skärgårdsstad med bevarad Ringväg / Strandväg samt en attraktiv storstadsnära landsbygd med bevarad natur och kultur... läs mer

SamarbeteVård, kollektivtrafik och trafik­säkerhet - Förbättrat sam­arbete med Landsting och Trafikverk ger bättre vård, kollektivtrafik och trafik­säkerhet... läs mer

FöretagFöretagande - Utmärkt kommunal service och tillgång till verksam­hetsmark lockar företagare till vår kommun... läs mer

Demokrati, styrning och ledning

Vi vill:

Förskola, skola och “fritids”

Vi vill:

Omsorg

Vi vill:

Samhällsutveckling

Vi vill:

Vård, kollektivtrafik och trafiksäkerhet

Vi vill:

Företagande

Vi vill: