Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt! Vi vill utveckla hela vår kommun varsamt!

Vår vision

Vår vision är att hela vår kommun är den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår strategi

Vår strategi för att vår kommun ska utvecklas positivt är att erbjuda utmärkt kommunal service, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Närhet till skola och omsorg med hög kvalitet gör att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun!

Vår handlingsplan

“Nystart” är utgångspunkten för vår handlingsplan. Styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns verksamheter måste förbättras och effektiviseras. All övergipande planering ska baseras på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid. I detta arbete ingår en genomlysning av fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter.

Vi vill förbättra demokratin genom ökad insyn, transparens och öppenhet. Du som invånare ska enkelt kunna ta del av alla politiska debatter och handlingar; även de samarbetsavtal som finns mellan flera partier i vår kommun.

Vi tror på decentraliserade, mindre enheter för förskola, skola och omsorg och vill öka resurserna för dessa kommunala kärnverksamheter.

En positiv lärande- och arbetsmiljö skapas av skickliga rektorer och lärare. Då trivs eleverna, frånvaron minskar, motivationen ökar och resultaten förbättras. Fortbilda lärarna inom digitalisering, dyslexi, NPF, m.m.

Vi vill förbättra omsorgen med god omvårdnad och likvärdig kvalitet i hela vår kommun. Äldre ska kunna välja mellan olika boendeformer. Högkvalitativ mat serveras i äldreboendes egna matsalar. Dementa vårdas av medarbetare med specialistkompetens. Fler LSS-boenden byggs och integrerade mötesplatser för vuxna med funktionsvariation skapas.

Vi vill förbättra samarbetet med Landstinget gällande vård och kollektivtrafik samt med Trafikverket om deras vägar, särskilt väg 225.

Interaktiv kartaMed vår interaktiva karta finner Du allt vi vill göra i hela vår kommun!