Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
-

Uppdaterad 2022-08-22

Vårt engagemang för väg 225

Redan 2005 uppmärksammade vi den ökande tunga trafiken på väg 225. Vi har räknat fordon, frågat om vad vår kommun gör och föreslagit kommunala gång- och cykelvägar samt alkobommar. Vi hoppas få gehör från de andra partierna i vår kommun.

Bakgrund

2004 utvidgades EU med de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. En färjelinje startade mellan Ventspils i Lettland och Nynäshamn. 2005 anlöpte två färjor med långtradare varje vecka. Sedan dess har färjorna blivit större och anlöpen fler. 2022 anlöper nästan 2 färjor varje dag.

2022 öppnades Norviks hamn och den beräknande tunga trafiken bedöms öka med 1 000 långtradare varje dygn.

Vad vi vill

Vi anser att hamnverksamheten i Norvik försämrar livskvaliteten för invånarna i vår kommun. Buller och avgaser från fordonen, ökad kriminalitet och försämrad trafiksäkerhet förstör vår kommuns varumärke och minskar attraktionskraften. Vi vill bland annat att:

 • högre krav ställs på Stockholms Hamn AB, som äger, driver och får alla intäkter från hamnen, och Stockholms stad, som slipper alla de utmaningar som nu hotar våra invånares livskvalitet:
   
  • hälsorisker på grund av avgaser och buller
    
  • olycksrisker i trafiken på grund av ökade transporter samt ökad kriminalitet
    
 • samarbetet förbättras med Stockholms Hamn AB och Stockholms stad för att möjliggöra utveckling av hamnområdet till bostäder och annan verksamhet.
   

Utdrag ur vår databas med avseende på väg 225

Enas om gång- och cykelväg längs 225:an nu!. "Låt oss nu, utan politiska tuppfäktningar, se till att det går till genomförande", skriver Acke Rising, Aktionsgruppen för GC-väg Spångbro-Ösmo.

2022-08-18 - Enas om gång- och cykelväg längs 225:an nu! - "Låt oss nu, utan politiska tuppfäktningar, se till att det går till genomförande", skriver Acke Rising, Aktionsgruppen för GC-väg Spångbro-Ösmo.... läs mer

Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län. Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk

2021-04-16 - Remissvar till regionen rörande ny cykelplan för Stockholms län - Primär länsväg 225 föreslås pekas ut som regionalt cykelstråk... läs mer

"Vi i SN har länge arbetat för väg 225 – och kritiserat Norvik". Vi skriver i en debattartikel om trafik­problemen på väg 225

2020-12-15 - "Vi i SN har länge arbetat för väg 225 – och kritiserat Norvik" - Vi skriver i en debattartikel om trafik­problemen på väg 225... läs mer

GC-väg Spångbro-Ösmo. Vi vill att en kommunal GC-väg byggs längs länsväg 225

2020-11-05 - GC-väg Spångbro-Ösmo - Vi vill att en kommunal GC-väg byggs längs länsväg 225... läs mer

Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta”. Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.

2020-04-14 - Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta” - Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.... Visa mer

RAPPORT - Fördjupad utredning problempunkter väg 225. Behovet av trafik­säkerhets­höjande åtgärder lyfts fram vid sju platser.

2019-05-17 - RAPPORT - Fördjupad utredning problempunkter väg 225 - Behovet av trafik­säkerhets­höjande åtgärder lyfts fram vid sju platser.... Visa mer

Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo. Väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.

2018-05-17 - Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo - Väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.... Visa mer

Naturskydds­föreningens yttrande angående trans­port­villkor för hamn i 'Norvik'. Hamnen får inte tas i bruk på ett sätt som skulle leda till ökad last­bilstrafik på väg 225 innan väg 225 har stängts av från genomfart av tung trafik.

2018-01-04 - Naturskydds­föreningens yttrande angående trans­port­villkor för hamn i 'Norvik' - Hamnen får inte tas i bruk på ett sätt som skulle leda till ökad last­bilstrafik på väg 225 innan väg 225 har stängts av från genomfart av tung trafik.... Visa mer

Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn av­seende transporter på land till och från Norvik. Eftersom förut­sättningarna i Miljö­konsekvens­beskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att gods­volymerna ska begränsas tills vidare.

2017-12-20 - Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn av­seende transporter på land till och från Norvik - Eftersom förut­sättningarna i Miljö­konsekvens­beskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att gods­volymerna ska begränsas tills vidare.... Visa mer

Replik på insändare rörande väg 225. L och S har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225

2017-08-21 - Replik på insändare rörande väg 225 - L och S har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225... Visa mer

Använd massorna till en gång-, cykel- och ridväg. Ta chansen att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225 genom samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar.

2016-04-22 - Använd massorna till en gång-, cykel- och ridväg - Ta chansen att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225 genom samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar.... Visa mer

Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542. Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikationsnummer: TRV 2014:143.

2015-05-20 - Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 - Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikationsnummer: TRV 2014:143.... Visa mer

RAPPORT - Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund. Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikations­nummer: TRV 2014:142.

2015-05-20 - RAPPORT - Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund - Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikations­nummer: TRV 2014:142.... Visa mer

Vi frågar om Workshop väg 225. Varför bjöds inte privat­personer in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, orga­nis­ationer och vägföreningar längs väg 225 in?

2013-12-01 - Vi frågar om Workshop väg 225 - Varför bjöds inte privat­personer in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, orga­nis­ationer och vägföreningar längs väg 225 in?... Visa mer

FP och S avslår vår motion om GC-väg längs väg 225. En utbyggnad enligt motionen är inte aktuell inom över­skådlig tid. GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn prioriteras.

2012-06-12 - FP och S avslår vår motion om GC-väg längs väg 225 - En utbyggnad enligt motionen är inte aktuell inom över­skådlig tid. GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn prioriteras.... Visa mer

Väg 225 är en av Sveriges 55 farligaste vägar. På dessa vägar dör hundra­tals människor varje år.

2011-09-26 - Väg 225 är en av Sveriges 55 farligaste vägar - På dessa vägar dör hundra­tals människor varje år.... Visa mer

FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden.. Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?

2011-03-18 - FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden. - Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?... Visa mer

Debattartikel i Nynäshamsposten. Cykelvägfrågan ett (FP)-problem

2011-03-11 - Debattartikel i Nynäshamsposten - Cykelvägfrågan ett (FP)-problem... Visa mer

Se debatten om GC-vägar längs 225:an!. Folkpartiet Liberalerna är beredda att vänta 10-15 år!

2011-02-09 - Se debatten om GC-vägar längs 225:an! - Folkpartiet Liberalerna är beredda att vänta 10-15 år!... Visa mer

Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik.. Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!

2010-09-08 - Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik. - Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!... Visa mer

Vi vill bygga GC-väg längs väg 225. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?

2010-04-26 - Vi vill bygga GC-väg längs väg 225 - Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?... Visa mer

Trafiken på väg 225 är en viktig fråga. Hamnen i Nynäs­hamn och få tvär­förbindelser på Söder­törn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan vår kommun göra?

2010-04-16 - Trafiken på väg 225 är en viktig fråga - Hamnen i Nynäs­hamn och få tvär­förbindelser på Söder­törn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan vår kommun göra?... Visa mer

RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Trafikutredning, övergripande vägnät. Inga lastbilar väljer väg 259 eller Södra Länken-E 4/E20 vid färd vidare söderut på E 4 eller västerut längs E 20 trots de vägförbättringar som föreslås där till år 2015/2020.

2008-05-21 - RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Trafikutredning, övergripande vägnät - Inga lastbilar väljer väg 259 eller Södra Länken-E 4/E20 vid färd vidare söderut på E 4 eller västerut längs E 20 trots de vägförbättringar som föreslås där till år 2015/2020.... Visa mer

Pressmeddelande. Trafikräkning av "baltiska" lastbilar på 225:an!

2007-03-19 - Pressmeddelande - Trafikräkning av "baltiska" lastbilar på 225:an!... Visa mer

Vår kommunledning har fel visar vår räkning av lastbilar på väg 225. Påståendet att lastbils­transporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm är fel. Vår trafikräkning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!

2007-03-11 - Vår kommunledning har fel visar vår räkning av lastbilar på väg 225 - Påståendet att lastbils­transporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm är fel. Vår trafikräkning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!... Visa mer

Vi besöker Vägverket för att dis­kutera trafik­säker­heten på väg 225.. Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.

2006-03-10 - Vi besöker Vägverket för att dis­kutera trafik­säker­heten på väg 225. - Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.... Visa mer

Inventering väg 225. Vi genomför en inventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten.

2006-03-05 - Inventering väg 225 - Vi genomför en inventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten.... Visa mer

Vägverket - Idéstudie. Buss­håll­platser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.

2005-02-01 - Vägverket - Idéstudie - Buss­håll­platser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.... Visa mer