Sorundanet symbol och logotyp

 

Västerby 2020-11-24

Utdrag ur vår databas 2020-11-24 med avseende på väg 225

Vårt engagemang för väg 225

Utdrag ur vår databas 2020-11-24 med avseende på väg 225

Horisontal line
Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta”. Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.

2020-04-14 - Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgar­förslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta” - Vi vill att medborgarförslaget tas in i den pågående kommunala förstudien förprojektering av trafiksäkerhets­höjande åtgärder längs väg 225.... Visa mer

RAPPORT - Fördjupad utredning problempunkter väg 225. Behovet av trafik­säkerhets­höjande åtgärder lyfts fram vid sju platser.

2019-05-17 - RAPPORT - Fördjupad utredning problempunkter väg 225 - Behovet av trafik­säkerhets­höjande åtgärder lyfts fram vid sju platser.... Visa mer

Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo. Väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.

2018-05-17 - Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo - Väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.... Visa mer

Naturskydds­föreningens yttrande angående trans­port­villkor för hamn i 'Norvik'. Hamnen får inte tas i bruk på ett sätt som skulle leda till ökad last­bilstrafik på väg 225 innan väg 225 har stängts av från genomfart av tung trafik.

2018-01-04 - Naturskydds­föreningens yttrande angående trans­port­villkor för hamn i 'Norvik' - Hamnen får inte tas i bruk på ett sätt som skulle leda till ökad last­bilstrafik på väg 225 innan väg 225 har stängts av från genomfart av tung trafik.... Visa mer

Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn av­seende transporter på land till och från Norvik. Eftersom förut­sättningarna i Miljö­konsekvens­beskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att gods­volymerna ska begränsas tills vidare.

2017-12-20 - Synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn av­seende transporter på land till och från Norvik - Eftersom förut­sättningarna i Miljö­konsekvens­beskrivning för hamnen inte är uppfyllda anser vi att gods­volymerna ska begränsas tills vidare.... Visa mer

Replik på insändare rörande väg 225. L och S har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225

2017-08-21 - Replik på insändare rörande väg 225 - L och S har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225... Visa mer

Använd massorna till en gång-, cykel- och ridväg. Ta chansen att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225 genom samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar.

2016-04-22 - Använd massorna till en gång-, cykel- och ridväg - Ta chansen att förbättra trafiksäkerheten längs väg 225 genom samverkan med Trafikverket och Stockholms Hamnar.... Visa mer

Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542. Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikationsnummer: TRV 2014:143.

2015-05-20 - Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 - Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikationsnummer: TRV 2014:143.... Visa mer

RAPPORT - Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund. Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikations­nummer: TRV 2014:142.

2015-05-20 - RAPPORT - Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund - Nynäs­hamns och Botkyrka kommun, Stockholms län - Publikations­nummer: TRV 2014:142.... Visa mer

Vi frågar om Workshop väg 225. Varför bjöds inte privat­personer in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, orga­nis­ationer och vägföreningar längs väg 225 in?

2013-12-01 - Vi frågar om Workshop väg 225 - Varför bjöds inte privat­personer in, varför hålls mötet på dagtid då många arbetar eller går i skolan, hur gick urvalsprocessen till samt varför bjöds inte flera företag, orga­nis­ationer och vägföreningar längs väg 225 in?... Visa mer

FP och S avslår vår motion om GC-väg längs väg 225. En utbyggnad enligt motionen är inte aktuell inom över­skådlig tid. GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn prioriteras.

2012-06-12 - FP och S avslår vår motion om GC-väg längs väg 225 - En utbyggnad enligt motionen är inte aktuell inom över­skådlig tid. GC-väg i orterna Ösmo och Nynäshamn prioriteras.... Visa mer

Väg 225 är en av Sveriges 55 farligaste vägar. På dessa vägar dör hundra­tals människor varje år.

2011-09-26 - Väg 225 är en av Sveriges 55 farligaste vägar - På dessa vägar dör hundra­tals människor varje år.... Visa mer

FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden.. Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?

2011-03-18 - FP måste bli tydligare om GC-vägar på landsbygden. - Hur går det med vallöftet om att verka för att en GC-väg byggs mellan Spångbro och Ösmo?... Visa mer

Debattartikel i Nynäshamsposten. Cykelvägfrågan ett (FP)-problem

2011-03-11 - Debattartikel i Nynäshamsposten - Cykelvägfrågan ett (FP)-problem... Visa mer

Se debatten om GC-vägar längs 225:an!. Folkpartiet Liberalerna är beredda att vänta 10-15 år!

2011-02-09 - Se debatten om GC-vägar längs 225:an! - Folkpartiet Liberalerna är beredda att vänta 10-15 år!... Visa mer

Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik.. Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!

2010-09-08 - Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, yttrande om Norvik. - Man menar att väg 225 och järnvägen måste byggas ut innan hamnen etableras. Sträckan Tungelsta och Älvsjö behöver kanske bullerplank!... Visa mer

Vi vill bygga GC-väg längs väg 225. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?

2010-04-26 - Vi vill bygga GC-väg längs väg 225 - Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bedrövlig. Vår kommun kan bygga GC-väg om bara viljan finns! Varför inte under nästa mandatperiod?... Visa mer

Trafiken på väg 225 är en viktig fråga. Hamnen i Nynäs­hamn och få tvär­förbindelser på Söder­törn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan vår kommun göra?

2010-04-16 - Trafiken på väg 225 är en viktig fråga - Hamnen i Nynäs­hamn och få tvär­förbindelser på Söder­törn innebär att tung trafik tvingas ta väg 225. Vad kan vår kommun göra?... Visa mer

RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Trafikutredning, övergripande vägnät. Inga lastbilar väljer väg 259 eller Södra Länken-E 4/E20 vid färd vidare söderut på E 4 eller västerut längs E 20 trots de vägförbättringar som föreslås där till år 2015/2020.

2008-05-21 - RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Trafikutredning, övergripande vägnät - Inga lastbilar väljer väg 259 eller Södra Länken-E 4/E20 vid färd vidare söderut på E 4 eller västerut längs E 20 trots de vägförbättringar som föreslås där till år 2015/2020.... Visa mer

Pressmeddelande. Trafikräkning av "baltiska" lastbilar på 225:an!

2007-03-19 - Pressmeddelande - Trafikräkning av "baltiska" lastbilar på 225:an!... Visa mer

Vår kommunledning har fel visar vår räkning av lastbilar på väg 225. Påståendet att lastbils­transporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm är fel. Vår trafikräkning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!

2007-03-11 - Vår kommunledning har fel visar vår räkning av lastbilar på väg 225 - Påståendet att lastbils­transporterna från Baltikum kör väg 73 mot Stockholm är fel. Vår trafikräkning visar att de kör väg 225 mot Norge via Södertälje!... Visa mer

Vi besöker Vägverket för att dis­kutera trafik­säker­heten på väg 225.. Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.

2006-03-10 - Vi besöker Vägverket för att dis­kutera trafik­säker­heten på väg 225. - Vi träffade regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes medarbetare. Vårt intryck av mötet är mycket positivt och vi upplever att man lyssnade på oss.... Visa mer

Inventering väg 225. Vi genomför en inventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten.

2006-03-05 - Inventering väg 225 - Vi genomför en inventering av väg 225 i syfte att dokumentera de trafikfarliga avsnitten.... Visa mer

Vägverket - Idéstudie. Buss­håll­platser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.

2005-02-01 - Vägverket - Idéstudie - Buss­håll­platser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.... Visa mer