Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Susanne Lindqvist, undersköterska,  Lindsberg

Susanne Lindqvist

Jag arbetar på ett Korttidsboende för barn och ungdomar inom LSS här i vår kommun som undersköterska och Kvalitetssamordnare.

Jag har över 25 års erfarenhet av vården och har tidigare arbeta inom äldreomsorgen och dagligverksamhet.

Jag arbetar också på uppdrag av Socialtjänsten i vår Kommun som kontaktperson.

Jag är mamma till 5 barn och har 6 barnbarn. Jag bor med min yngsta son i Lindsberg Sorunda

Hjärtefråga: Mina hjärtefrågor är skola, vård och omsorg samt trafiksäkerheten

Därför Sorundanet: Sorundanet fokuserar på livskvalitet, mindre förskolor och skolor som finns nära hemmet, de driver frågor som är viktiga för landsbygden, trafiksäkerhet och gång och cykelvägar samt jämnlik kommunal service som i tätorten.

Välkommen att kontakta mig!


Facebook: Sussi Lindqvist