Sorundanet symbol och logotyp banner!

 

Lou-Lou Hillstad, bibliotekarie, Lyngsta

Lou-Lou Hillstad

Telefon:

073-718 81 50

E-post:

lou-lou.hillstad @ sorundanet.se

Facebook:

https://www.facebook.com/loulou.hillstad

Kommunala uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Socialnämnden, ledamot
  • Kultur- och fritidsnämnden, ersättare

Några frågor till Lou-Lou:

Var bor Du?

Lyngsta i Sorunda.

Familj?

Fyra vuxna barn mellan 42 och 25 samt barnbarn och två katter.

Vad har du för intressen?

Natur, arkeologi (har utbildning), kulturhistoria och byggnadsvård. Är aktiv i Sorunda hembygdsförening. Har guidade turer med ämnena arkeologi, historia och lokala författare. Tycker om promenader i naturen långt från allfarvägarna.

Är du uppvuxen i Nynäshamns kommun eller har du flyttat hit?

Jag är född i Nynäshamn, men flyttade till Västerhaninge 1960. Flyttade tillbaka till kommunen och Sorunda 1988. Släkten kommer från Sorunda och Ösmo långt tillbaka i tiden.

Vad jobbar du med?

Jag är pensionär, men jobbar deltid på ett skolbibliotek i Tungelsta. Har jobbat på alla kommunens bibliotek med början 1989, med några korta uppehåll. Främst på Ösmo bibliotek.

Berätta om varför du valde att engagera dig inom politiken?

Jag valde att engagera mig i politiken eftersom jag tycker att det finns angelägna och viktiga frågor som är eftersatta i kommunen. Dessutom känner jag mig inte lyssnad på som invånare. Saknar närdemokrati. Jag valde Sorundanet, på grund av att jag anser det är det enda parti som driver våra lokala frågor på ett bra och ambitiöst sätt. Jag valde också Sorundanet eftersom jag anser att fördelningen av skattemedel landsbygd kontra tätort är snedfördelat, och SN driver den frågan. Liksom frågan angående vår mycket trafiköverbelastade lokalgata här i Sorunda, 225:an. Jag valde Sorundanet för att de driver lokala frågor utan att vara bundna till en ideologi, vilket jag anser vara positivt i sammanhanget.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för omsorgsfrågor! Främst frågor som rör våra invånare med någon form av funktionsvariation. En eftersatt och utsatt grupp i samhället. Även för frågor gällande särskolan och dess verksamhet från ettan till och med gymnasiet. Är även intresserad av kulturfrågor. Kultur till alla kommundelar! För både barn och vuxna.