Sorundanet symbol och logotyp banner!

Lena Dafgård

Telefon:

070-892 17 50

E-post:

lena.dafgard @ sorundanet.se

Kommunala uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ledamot
  • Barn- och utbildningsnämnden, ledamot
  • Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden, ledamot
  • Gruppledare, ordinarie

Några frågor till Lena

Var bor du?

Grödby i Sorunda

Vad har du för intressen?

Mina största intressen är natur, djur och trädgård. Jag har haft hund i många år och varit instruktör i Brukshundklubben, men tiden räcker inte till nu.

Är du uppvuxen i Nynäshamns kommun eller har du flyttat hit?

Jag flyttade hit från Globen 1991.

Vad jobbar du med?

Jag är legitimerad lärare och har undervisat bl.a. i grundskolan åk 1-9 i 28 år och jag har också examen från Skolledarhögskolan. Jag har även undervisat mycket i uppdragsutbildningar på företag och i olika ämnen i högre utbildning i mer än 10 år. Sedan sju år är jag pedagogisk utvecklare och undervisar i högskolepedagogik och hjälper universitetslärare att utveckla sin undervisning, bl.a. genom att använda digitala verktyg. Jag har också eget företag sedan 20 år tillbaka, vilket började med läromedelsproduktion.

Berätta om varför du valde att engagera dig inom politiken?

Det började med att Per Ranch och jag träffades på en företagarträff i Sorunda. När vårdcentralen i Sorunda skulle läggas ner och det skulle bli en flygplats i Sorunda, engagerade jag mig i nätverket Sorundanet för att vi skulle få behålla vårdcentralen och att det inte skulle bli en flygplats i vår kulturbygd. Efter att ha försökt påverka och driva en positiv utveckling i flera år, utan särskilt mycket resultat, var jag med och startade partiet som då hette Sorundanet i dec. 2005. Vi kom in i fullmäktige 2006 med ett mandat. Jag var först ersättare och senare blev jag ordinarie ledamot. Sedan vi kom in i fullmäktige har vi arbetat med alla frågor i hela kommunen och därför bytte vi namn 2013 till Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Om du får möjlighet att bli förtroendevald, har du några speciella frågor du brinner för?

Att alla barn och ungdomar ska få en bra, likvärdig utbildning i skolan. För det behövs en trygg miljö i mindre enheter och att alla elever ska få stöd så fort de behöver det. Om man går i skolan i flera år utan att kunna läsa och skriva, då kan man inte lära sig de andra ämnena heller. Det går inte att läsa ifatt 5-7 års skolutbildning på ett par veckor på påsk- eller sommarlovet. Vi måste satsa på stöd direkt, så att eleverna får tillbaka självförtroendet och tycker att det är roligt att gå i skolan. Vi måste också jobba med elevernas attityder. De ska få stöd och hjälp att förstå, men lärandet måste de göra själva. Det är deras egen framtid som de satsar på när de pluggar. För att kunna plugga behövs också en ökad satsning på läromedel, både i bokform och digitala, och detta avlastar också lärarna, eftersom de inte behöver producera egna läromedel eller ägna mycket tid vid kopieringsapparaten. Färre chefer på Barn- och utbildningsförvaltningen och större inflytande för rektorerna och möjligheter att vara pedagogiska ledare i stället för att lägga tid på fastighetsskötsel.