Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Gunilla Järnemar, specialpedagog,  Sunnerby

Gunilla Järnemar

Jag har arbetat med barn och elever i hela mitt yrkesverksamma liv. I början av 90-talet vidareutbildade jag mig till specialpedagog med inriktning mot autism där jag fått möjlighet att påverka och utveckla elevernas olika förmågor.

Jag är uppväxt i ett jordbruk i en by utanför Umeå. Där fick jag tidigt intresse och kunskaper om djur och natur liksom att värna om landsbygdsmiljön. Småskalighet, människors likavärde och jämlikhet har alltid varit viktigt för mig.

Jag har ett stort intresse för vår vackra Svenska natur i alla dess skepnader. Jag älskar min familj och allt som har med matlagning, bakning att göra samt att ta vara på vad naturen erbjuder.

Andra intressen jag har är trädgården, odling men också att sy och handarbeta. Dessutom kan det emellanåt vara trevligt att åka veteranbil och träffa likasinnade.

Jag blev tidigt intresserad av SorundaNet då jag gillade deras tankegångar om att behålla och utveckla Sorundas kommunala verksamheter med skola, äldreomsorg och landsbygd som prioritet.

Hjärtefråga: Barn med autism, småskalighet, människors lika värde och jämlikhet

Därför Sorundanet: Jag gillar deras tankegångar om att behålla och utveckla Sorundas kommunala verksamheter med skola, äldreomsorg och landsbygd som prioritet.

Välkommen att kontakta mig!


Facebook: Gunilla Järnemar