Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
-
Åse Hermansson

Åse Hermansson

Åse är speciallärare och har under lång tid arbetat med barn som har särskilda behov. Hon bor i västra Sorunda på Ragnaröksvägen.

Hjärtefråga: Landsbygdsfrågor med fokus på skola.

Varför Sorundanet: Sorundanet tillvara­tar frågor som är extra viktiga för lands­bygden som t.ex. skola, barn­omsorg, säkra vägar och likvärdig kommunal service.

Välkommen att kontakta Åse!

Telefon: 070-774 81 93
E-post: ase.hermansson @ sorundanet.se
Facebook: Åse Hermansson


Kommunala uppdrag:

Ersättare i Barn- och utbildnings­nämnden, BUN.
Ersättare i Socialnämnden, SON.