Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Anne-Li Larsson, hr-konsult,  Sundsta

Anne-Li Larsson

Jag arbetar som hr-konsult och politisk sekreterare och bor med familj och höns i Sundsta som ligger mellan Torp och Sunnerby i hjärtat av Sorunda.

Hjärtefråga: Mina hjärtefrågor är skolan och trafiksäkerheten. Det ska vara möjligt att bo i kommunen och veta att barnen får en likvärdig och bra (eller bättre) utbildning som i grannkommunerna. Jag ska även som invånare veta att mina barn kan ta sig till skolan och fritidsaktiviteter under trygga former. En gång- och cykelväg utmed väg 225 är högt prioriterad liksom trafikljus i Spångbro. Det är viktigt att möjliggöra ett boende på landet i kombination med yrkesliv och familj. Ett boende i kommunen ska innebära en hög livskvalitet oavsett om man bor i tätorten eller utmed åkerkanten.

Därför Sorundanet: Jag anslöt mig till Sorundanet Nynäshamns kommunparti då deras politik enbart utgår från kommunens behov och villkor och det finns inget riksdagsparti i bakgrunden som kan påverka våra beslut. Sorundanet arbetar även för en bättre skolmiljö och det var på ett möte gällande Sunnerbyskolan som jag först kom i kontakt med dem. Det är även mycket positivt att vi i partiet röstar på olika partier i region- och riksdagsval och samtidigt samarbetar för vår kommuns bästa.

Välkommen att kontakta mig!

Telefon: 0708 - 92 17 50
E-post: Anne-Li.Larsson@sorundanet.se
Facebook: Anne-Li Larsson