Sorundanet symbol och logotyp banner!
Åse Hermansson, specialpedagog, Ragnarök

Åse Hermansson

Telefon:

070-774 81 93

E-post:

ase.hermansson @ sorundanet.se

Kommunala uppdrag:

  • Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, BUN
  • Ersättare i Socialnämnden, SON