Sorundanet symbol och logotyp banner!

 

Micael Kaarlenkaski

#6 på Sorundanet Nynäshamns kommunpartis valsedel.

Var bor Du?

Nickstahöjden i Nynäshamns stad.

Familj?

Särbo - tre plus två barn.

Vad har du för intressen?

Prio ett är familjen och deras väl och ve, övrig tid ägnas åt träning, fiske och att administrera Speakers Corner Nynäshamn.

Är du uppvuxen i Nynäshamns kommun eller har du flyttat hit?

Flyttade till Ösmo ifrån Södertälje när jag var 12 år.

Om du är inflyttad, varifrån och varför flyttade du till vår kommun?

Flyttade hem till min far som flyttat till kommunen några år tidigare efter en separation.

Vad jobbar du med?

Arbetar sedan i maj som produktionschef för Muskövarvet, tidigare har jag haft chefstjänster på Karolinska Universitetssjukhuset, Sedelbruket i Tumba, AstraZeneca och Ericsson. Innan dess arbetade jag i många år som behandlingsassistent på fältet i Nynäshamn, på Hamnvikshemmet samt inom Kriminalvården.

Berätta om varför du valde att engagera dig inom politiken?

Blev headhuntad av Per Ranch men var inte särskilt svårövertalad då jag anser att Nynäshamn lider av ett stort demokratiskt underskott, Socialdemokraterna har tillåtits att allt för länge sitta på alldeles för höga hästar och helt ogenerat distanserat sig från kommunmedborgarna. Det har varit viktigare att berika sig själva och sina vänner än att följa de regler och policys som fullmäktige gemensamt beslutat om.

Efter att de senaste åren följt politiken i kommunen har jag imponerats av SorundaNet Nynäshamns kommunparti då de med Lena Dafgård i spetsen varit kommunens enda trovärdiga oppositionsparti.

Om du får möjlighet att bli förtroendevald, har du några speciella frågor du brinner för?

Oj.... tyvärr är det mycket som måste lagas efter allt för många år av vanstyre. Min fasta övertygelse är att den enda, men tuffa, vägen framåt är att riva det gamla för att sedan bygga upp en ny kommunal organisation.