HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Kommunal folkomröstning 9 juni! NEJ till att behålla den förändrade hemtjänstorganisationen

Hej alla invånare i Nynäshamns kommun!

Vi vill önska Dig en skön sommar! Vi vill också påminna Dig om den kommunala folkomröstningen den 9 juni!

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill att samma valfrihet mellan kommunal och privat hemtjänst ska finnas i hela vår kommun. Tyvärr har en förändrad organisation inneburit att alla brukare utanför orten Nynäshamn fått minskad valfrihet och sämre trygghet. En privat vårdgivare har drivits i konkurs.

Folkomröstningen handlar om att antingen gå tillbaka till den tidigare organisationen med bättre valfrihet och trygghet för alla eller behålla den förändrade organisationen med sämre valfrihet och trygghet.

Det är mycket olyckligt att frågan formulerats på detta sätt, vilket har beslutats av C, KD, L, M och SD.

Viktigt att Du röstar i denna viktiga fråga den 9 juni!

Med vänlig hälsning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti