HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Länkar till fakta, kunskap och omvärld!

För oss är demokratin viktigast. För en demokratisk dialog krävs fakta, kunskap och helhetssyn. Många politiska beslut baseras varken på fakta eller kunskap. Tack vare Internet är det enkelt att finna fakta och bli kunnig.

Okunskap hos politiska makthavare är ett stort problem. Sorundas vårdcentral lades ner 2005 med motiveringen att den bara betjänade 1 300 invånare. I själva verket fanns mer än 5 500 invånare! Man hade blandat ihop en kommundel med en ort. Vi reste runt och informerade makthavarna. Hösten 2010 kom vårdcentralen tillbaka.

Vi samverkar med kommunala och regionala partier i hela Sverige. Detta ger oss mycket kunskap och erfarenhet. En del av dessa partier samarbetar i "Lokala Partiers Nätverk, LPN".