HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Kontakta oss

Vi vill lyssna på vad du tycker är viktigt.

Du vet själv bäst vad som engagerar dig och vad du tror vi kan göra för att utveckla dina frågor. Ring, skriv eller besök oss!

Sorundanets besöksadress är Kvasten i Ösmo Besök oss! Välkommen att boka ett möte i "Kvasten" i Ösmo verk­sam­hets­område (före detta Nynäs­hamns energi).

Sorundanets postadress Skriv brev till oss! Väl­kommen att skriva ett brev till c/o Ångström, Ristomta 14, 148 97 SORUNDA

Uppgifter för fakturering Org. nr: 80 24 35 - 3198, Konto / Plusgiro: 30 33 10 - 7