Hör av Dig med Dina frågor och idéer! Hör av Dig med Dina frågor och idéer!

Mandatfördelningen i Nynäshamns kommun 2014-208
Hur stort stöd har ni och hur ser mandatfördelningen ut?
Det finns 41 mandat i vår kommun. Socialdemokraterna har 11, Moderaterna 10 och Sverigedemokraterna 4. Folkpartiet (nuvarande Liberalerna), Miljöpartiet, Sorundanet och Vänsterpartiet har 3 var. Centerpartiet har 2, Kristdemokraterna och Pensionärspartiet har 1 var.

Varför är ni inte representerade i kommunstyrelsen och nämnderna trots att ni är större än flera andra partier?
Vi är inte representerade i kommunstyrelsen eller nämnderna p.g.a. något som kallas "teknisk valsamverkan". Det innebär att ett antal partier kan upprätta ett avtal där de skriver att de tänker samverka. Tillsammans får de så många platser så att platserna inte räcker till fler. Därför finns mindre partier än vi representerade i kommunstyrelsen och nämnderna. Avtalen är inte offentliga och vi fick inte tillfälle att medverka i det avtal som kunde ha varit aktuellt. Dessutom tveksamt om vi velat skriva på ett ej offentligt avtal.

Varför heter ni som ni gör?
Vi bildade ett nätverk 2004 för positiv utveckling i kommundelen Sorunda och startade hemsidan www.sorunda.net. År 2005 fick vi rådet av ett kommunalråd att bilda parti, om vi ville påverka, och ställde upp i valet 2006. Vi ändrade namn till Sorundanet Nynäshamns kommunparti 2013 för att tydliggöra att våra hjärtefrågor berör hela vår kommun och att vi bara verkar i vår kommun.

Varför behövs ni?
Ett kommunalt parti behövs då vi har lättare att arbeta med specifika frågor över partigränserna. Vi behöver inte ta hänsyn till direktiv från rikspolitiken. Riksdagspartierna får ofta med sig onödig last i bagaget som går i konflikt med ett sunt tänkande vad gäller lokalpolitiken. Vi menar att praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar och vi ser till det bästa för hela vår kommun.

Varför ska jag rösta på er?
Vi ger dig möjlighet till inflytande på riktigt. Så enkelt är det.

Vad har ni för politisk erfarenhet?
Innan valet 2006 var den på god, allmän nivå och efter det har vi kunnat sätta oss in i den kommunala verksamheten på ett bra sätt. Vårt sätt att vara politiker är att vara oss själva - vanliga människor utan krusiduller.

Är ni äkta fritidspolitiker?
Vi engagerar oss på ledig tid. De flesta av oss arbetar helt ideellt utan ersättning. De som sitter i kommunfullmäktige får ett arvode på ca 600 kr efter skatt per månad. Det blir 5-30 kr/tim om man räknar med förberedelser, möten och dialog med väljarna.

Har ni en värdegrund och en vision förutom “en humanistisk grundsyn och värnar demokratin”?
Vi delar vision och värdegrund med Lokala Partiers Nätverk, www.lokalapartier.se.

Är ni ett enfrågeparti?
Nej, vi arbetar brett med alla kommunala frågor.

Om jag redan har röstat och vill ändra mig?
Inga problem. Det är alltid senaste röstningen som räknas. Har du förtidsröstat, så kan du gå till din vallokal på valdagen och rösta om. Du behöver bara ta med dig en giltig ID-handling.

Vem har tagit porträttfotografierna på hemsidan?
Fotografierna har tagits av Lisa Karlström Wåhlander och HG-bild förutom de som tillhandahållits privat. De får delas oförändrade om källan anges.

Lägre skatt i kommun med fler invånare? Blir skatten lägre om vi blir fler invånare?
Nej! Skatten blir inte lägre om vi blir fler invånare. Skatten i en kommun beror på politisk ambitionsnivå, effektiv ledning och styrning samt hur väl verksamheterna drivs. I tabellen nedan har vi sammanställt hur hög skatten är i några av våra grannkommuner. Intressant är de relativt små skillnaderna i kronor räknat per år. I Nykvarn får man t.ex. länets bästa skola (och landets näst bästa) för endast 359 kr / invånare och år mer (om man utgår från vad medianinvånaren i Nynäshamn betalar i skatt).