HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Nynäshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
sbn@nynashamn.se
Diarienummer SBN/2023/1628/214

Västerby 2024-05-07

Remissvar detaljplaneförslag Humlan 10 med flera

Sammanfattning

Samhället Nynäshamn har allt att vinna på att utvecklas till en genuin småstad med lågmälda, traditionella byggnader i sten och trä som kontrast till konkurrerande orter som till exempel Haninge, Huddinge och Skärholmen. En genuin småstadskänsla kommer att attrahera fler, vilket är positivt för samhället Nynäshamn.

Bakgrund

Det finns ett stort behov av vårdboenden i hela vår kommun eftersom invånarantalet har ökat markant sedan nuvarande vårdboenden i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn byggdes på 60- och 70-talen. Torö saknar helt vårdboende. Vi vill därför att behoven i hela vår kommun undersöks. Att sprida ut vårdboenden i hela vår kommun skulle avlasta vårdboendena i samhället Nynäshamn. Dessutom är det mycket viktigt för äldres livskvalitet att få bo kvar i sin kommundel.

Synpunkter

Vi har följande synpunkter på detaljplaneförslaget:

 1. vi föreslår att invånarnas synpunkter i närområdet prioriteras
   
 2. vi anser att vårdboenden ska vara småskaliga med entrévåning och max 2 våningar för att skapa en god boendemiljö och säker evakuering vid till exempelvis brand
   
 3. vi anser att byggnadens gestaltning ska anpassas till kringliggande bebyggelse
   
 4. att trafiksituationen för bilar och möjligheterna till parkering ses över.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige
och ersättare i Kommunstyrelsen

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)