HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Interpellation
till Kommunstyrelsen ordförande,
Kommunalrådet Marcus Svinhufvud

Västerby 2024-03-13

Interpellation rörande Vanstas verksamhetsområde och Ösmos framtid

Bakgrund

Vansta verksamhetsområde ligger i anslutning till tätorten Ösmo. Närmaste grannar till verksamhetsområdet är villabebyggelse, det kommunala gruppboendet “Solgläntan” och en av vår kommuns största ridanläggningar, Sorunda Ridklubb. Dessutom planeras en kommunal skola ett par hundra meter norr om verksamhetsområdet. Därför finns det krav i detaljplanerna från 1992 och 2007 att verksamheterna inom Vansta verksamhetsområde inte får vara störande. Buller, luftföroreningar som gaser och damm samt kemikalier etcetera får inte förekomma och grundvattnet får inte förorenas.

Företagarna och fastighetsägarna har följt detaljplanerna och ett välskött och modernt verksamhetsområde har vuxit fram. Till och med en välrenommerad fristående skola finns belägen i området. Företagare och fastighetsägare har samarbetat och levt tillsammans i harmoni i verksamhetsområdet i mer än 30 år.

Nu har dock vår kommuns politiska ledning fått för sig att den fristående skolan hindrar en utveckling av verksamhetsområdet. Hur de har kommit fram till detta har de dock inte berättat. Med hot om enorma viten har de tvingat skolan att upphöra med verksamheten till sommaren 2024 och därmed mister fastighetsägaren sin enda hyresgäst. Att den politiska ledningen beter sig på detta sätt mot dels en framgångsrik ideell skola, dels en fastighetsägare och företagare, är milt uttryckt “förvånande”.

Naturligtvis finns en oro bland företagare och fastighetsägare att dessa partier planerar att ändra detaljplanen för att tillåta störande verksamheter. Denna oro delas förmodligen även av villaägarna, de boende på det kommunala gruppboendet, medlemmarna i ridklubben och kanske även de som hoppas på en ny, modern skola i Ösmo?

Frågor

Refererande till ovan redovisade bakgrund önskar jag ställa följande frågor:

  1. Hur tänker den politiska ledningen utveckla Vansta verksamhetsområde i framtiden tillsammans med de grannar och verksamheter som kräver en tyst och lugn miljö utan buller, luftföroreningar och kemikalier?
  2. Planerar den politiska ledningen ta fram nya detaljplaner för att få bort restriktionerna avseende störande verksamheter med syfte att tillåta störande verksamheter, ja eller nej?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige

Läs som PDF

Hämta och läs interpellationen som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)