Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2024-02-22

Särskilt yttrande gällande Frågeställning i kommunal folkomröstning

Sammanfattning

Vi anser att frågan är grammatiskt felaktig och därmed mycket otydlig. Dessutom finns en lång text som bakgrund, vilken inte är en del av frågan. Bakgrunden gör frågan otydlig och gör det svårt att förstå vad man röstar på som kommuninvånare. Vi anser att bakgrunden ska strykas och att frågan ska anpassas till den formulering som fanns i namninsamlingen så att svaret på frågan endast kan bli “ja”, “nej” eller “blank”.

Bakgrund

Den 15 februari 2024 fattade Kommunfullmäktige beslut om att en folkomröstning om den kommunala hemtjänsten ska hållas i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

I lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, 2 § står följande: I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om (vår fetstil)

 1. dag för omröstningen,
   
 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
   
 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättade,
   
 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
   
 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
   
 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.
   

Punkt 3 här ovan saknas i Kommunfullmäktiges beslut om folkomröstning från den 15 februari 2024.

Punkt 3 gällande fråga och svarsalternativ kommer nu efteråt och inte enligt 2 § i anslutning till beslutet om folkomröstning, (se ovan).

Förslaget till fråga lyder:

 1. "Hemtjänsten, som drivs i kommunal regi i Nynäshamns kommun, har under lång tid brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Hemtjänsten omorganiserades därför under 2023. Från och med 1 februari 2024 bedrivs hemtjänst i vissa delar av kommunen både genom en kommunal och flera utförare, medan i andra delar av kommunen bedrivs hemtjänst genom flera privata utförare.
   
  Ska kommunen behålla den nya hemtjänstorganisationen?"
   
 2. Frågan ska kunna besvaras med "ja", "nej" eller "blank".

Vi bedömer att de tre meningarna ovan (fem rader) inte är en fråga utan möjligtvis en bakgrund, som är mycket svår att förstå för dem som ska rösta. Den föreslagna bakgrunden styrks inte med några faktauppgifter och grammatiskt felaktig.

Följande frågeställning har kommuninvånarna tagit ställning till genom att skriva under folkinitiativet:

      JA till att kommunal hemtjänst ska få finnas i hela Nynäshamns kommun.

      NEJ till att kommunal hemtjänst ska få finnas i hela Nynäshamns kommun.

Den fråga som föreslås är en helt annan fråga:

      Ska kommunen behålla den nya hemtjänstorganisationen?

Den frågan blir svår att svara på, om man inte har satt sig in i den nya organisationen och bakgrunden underlättar inte.

Yrkande

Med stöd av ovanstående yrkar vi att:

      Ska hemtjänst med kommunal utförare finnas i hela Nynäshamns kommun?

Frågan kan besvaras med “ja”, “nej” eller “blank”.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
samt i Kommunfullmäktige

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela yttrandet som PDF-fil… (läs mer)